Statsråd Iselin Nybø har støtte til et prøveprosjekt som skal få halvstuderte lærere tilbake til studiene. Nå skal ordningen utvides.Foto: Ketil Blom Haugstulen

Mer penger for å få halvstuderte lærere til å fullføre

Lærerudanning. Tre høgskoler får penger fra regjeringen for å få lærere som ikke er ferdig utdannet til å fullføre. UiT og Nord universitet er allerede i gang med et pilotprosjekt.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Høgskolen i Innlandet, Høgskolen i Østfold og Samisk høgskole får til sammen 2,1 millioner kroner til et undervisningsopplegg som skal få flere til å fullføre grunnskolelærerutdanning.

Det er nesten 3800 ukvalifiserte lærere i Norge, og en del av disse har tatt deler av lærerutdanningen uten å fullføre, går det fram av en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

I høst startet UiT Norges arktiske universitet og Nord universitet opp en forsøksordning for halvstuderte lærere. Det er et pilotprosjekt med et tilrettelagt løp for å få flere lærere til å fullføre utdanningen. Lærere som har minst 150 studiepoeng fra allmennlærerutdanning eller fireårig grunnskolelærerutdanning kan søke om å få delta i prosjektet og 50 personer har deltatt fra i høst.

Tilsvarende ordning som i nord

Nå vil forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø at flere universiteter og høgskoler skal lære av erfaringene i nord, og vurdere tilsvarende ordninger. Høgskolen i Innlandet får 1,3 millioner kroner til dette arbeidet, Høgskolen i Østfold får 500 000 og Samisk høgskole får 300 000 kroner.

— Vi ønsker at de som jobber i skolen, men ikke har fullført lærerutdanningen, skal få mulighet til å fullføre denne. Da får de en solid kompetanse og kan tilsettes fast i skolen. Alle elever skal møte kvalifiserte lærere. På den måten ruster vi dem for å møte morgendagens utfordringer, sier Nybø i pressemeldingen.

Fordi studentene som er aktuelle for en slik ordning har ulike forutsetninger, skal studieløpet tilpasses den enkelte. Noen mangler bare ett fag og kan gjøre ferdig lærerutdanningen på kort tid. For andre er tidsperspektivet lengre, påpeker Nybø i pressemeldingen.

— Nå skal de tre høgskolene undersøke hvor mange i regionene som kan ha behov for et skreddersydd studietilbud til for å fullføre lærerutdanningen sin, og hva som kreves for å sette i gang en slik ordning. Målet er at skolene får enda flere kvalifiserte lærere, sier Nybø.

Forsøksordningen er tidsbegrenset, og alle som tas opp må fullføre fireårig grunnskolelærerutdanning innen 2025.

Rundt 200 som ikke har fullført i nord

Dekan Sonni Olsen ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning ved UiT har ivret for et slikt tilbud.

— Det er et veldig spennende prosjekt, og vi vet at det er mange lærere der ute som som ikke har fullført lærerutdanningen, av ulike årsaker, sa Olsen til Khrono i sommer.

En kartlegging som UiT og Nord universitet gjorde, viste at det var cirka 200 personer som har minst 150 studiepoeng fra en fireårig allmennlærer- eller grunnskolelærerutdanning. Dette er personer som har gått på disse utdanningene, men ikke har fullført.

— Vi har en stor andel ukvalifiserte lærere i Finnmark, Troms og Nordland, og sliter også med rekrutteringen. Mange skal også gå av med pensjon, og vi trenger absolutt å få flere kvalifiserte lærere, sa Olsen.

Hun sa videre at universitetene samarbeider med skoleeierne i landsdelen med å lage tilrettelagte opplegg for lærerne som ønsker å fullføre utdanningen.

Powered by Labrador CMS