Debatt Leiv Marsteinstredet

Mer valgrot ved Universitetet i Bergen

Rolleblanding, uryddighet og politisering av institusjoner i forbindelse med dekanvalg ved UiB.

Valgstyret ved fakultetet får eventuelt ta stilling til om Team Askildsen, Centre for Law and Social Transformation og Bergen School of Global Studies bryter noen regler i valgreglementet ved å involvere seg aktivt i valgkampen til fordel for Team Askildsen, skriver Leiv Marsteinstredet.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Den siste tiden har det vært debatt om ryddighet og uryddighet i valg ved UiB, særlig i tilknytning til valget til universitetsstyret denne våren. Nå er det på tide å dra denne debatten ned et nivå og fokusere på dekanvalgkampen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB).

I valgkampen stiller Kristin Strømsnes (Institutt for sammenliknende politikk) og Asbjørn Grønstad (Institutt for Informasjons- og medievitenskap) som utfordrerkandidater til dekan og prodekan mot sittende dekan Jan Erik Askildsen (Institutt for økonomi) og Siri Gloppen (Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap).

I motsetning til ansatte som er velgerne i valget, bør ikke institutter og institusjoner tilknyttet fakultetet og UiB ha noen formell holdning til kandidatene i valg. Det skulle tatt seg ut om Institutt for økonomi eller Institutt for sammenliknende politikk gikk offentlig ut og støttet henholdsvis Askildsen og Strømsnes, eller om Det samfunnsvitenskapelige fakultet skulle ta stilling for en av kandidatene.

En slik politisering av våre institutter ville vært meget problematisk. Det er derfor noe overraskende at Centre for Law and Social Transformation (et samarbeid mellom Christian Michelsen Institutt og UiB) og nyopprettede og tverrfakultære Bergen School of Global Studies nå går aktivt inn i valgkampen for Team Askildsen på Facebook og Twitter. Centre for Law and Social Transformation bruker Twitter til å sitere en klar oppfordring om å stemme Askildsen/Gloppen. Både Bergen School of Global Studies og Centre for Law and Social Transformation står oppført som medarrangør sammen med Team Askildsen for et arrangement titulert "Stem Askildsen" som avholdes 19. mai og som tar sikte på å mobilisere studenter til urnene.

Felles for Team Askildsen, Centre for Law and Social Transformation og Bergen School of Global Studies er at prodekankandidat Siri Gloppen har ledende posisjoner hos alle tre

Leiv Marsteinstredet

En ting er at dette er én dag etter at valget har startet, men i sum kan ikke dette bety annet at disse institusjonene, som også har tilknytning til UiB sentralt, har tatt en formell stilling til kandidatene i valget.

Felles for Team Askildsen, Centre for Law and Social Transformation og Bergen School of Global Studies er at prodekankandidat Siri Gloppen har ledende posisjoner hos alle tre. Gloppen leder Centre for Law and Social Transformation. Hun er co-director i Bergen School of Global Studies.

Valgstyret ved fakultetet får eventuelt ta stilling til om Team Askildsen, Centre for Law and Social Transformation og Bergen School of Global Studies bryter noen regler i valgreglementet ved å involvere seg aktivt i valgkampen til fordel for Team Askildsen. Det som uansett er klart er at dette er uryddig, et tegn på en dårlig valgkultur og en prinsipielt ytterst uheldig politisering av institusjoner ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Universitetet i Bergen. Jeg tror de færreste mener det er rett vei å gå for fakultetet, universitetet og universitetsdemokratiet.

I møtet Team Askildsen arrangerte på mitt institutt, den 6. mai, spurte jeg Gloppen om hennes dobbeltroller og mulige interessekonflikter og hvordan dekanteamet ville håndtere disse om de skulle vinne valget. Gloppen svarte at ho trolig ville forlate noen posisjoner, men uten å spesifisere når eller hvilke. Selv om det viser seg at det allerede er for seint, er spørsmålet verdt å gjenta nå for å få et klart svar før valget starter. Valgkampen tyder på at det allerede er en rolleblanding og at interessekonfliktene ikke blir håndtert på ryddig vis. Det lover ikke bra for de neste fire år skulle Team Askildsen vinne valget.

Powered by Labrador CMS