shot-undersøkelsen

Mest narkotikabruk og seksuell trakassering blant utenlandsstudenter

Norske studenter i utlandet bruker mer narkotika og opplever mer seksuell trakassering enn studenter i Norge. Ansa er bekymret.

Mange nordmenn studerer ved Københavns Universitet i Danmark. Årets SHoT-undersøkelse viser at det er utfordringer også blant de som studerer utenlands.

— Tallene må absolutt tas på alvor. Her må det innføres tiltak med en gang, sier leder i Ansa (Samskipnaden for norske studenter i utlandet), Anna Handal Hellesnes til Khrono.

Ansa-president Anna Handal Hellesnes er bekymret over enkelte tall i SHoT-rapporten, men gleder seg samtidig over at de fleste utenlandsstudentene ser ut til å trives på studiestedet sitt.

Tallene er fra årets SHoT-undersøkelse, studentenes helse- og trivselsundersøkelsen, som ble offentliggjort tidligere i september.

Som Khrono har skrevet før, rapporterer studentene i årets undersøkelse blant annet om økt ensomhet, søvnproblemer, selvmordstanker og mer seksuell trakassering. 21 prosent opplyser at de har søkt hjelp for psykiske plager i løpet av det siste året.

Seksuell trakassering

Og på flere områder sliter altså de som studerer i utlandet mer enn studenter i Norge.

Samtidig svarer de fleste utenlandsstudentene at de trives godt på studiestedet sitt. De er også helt i toppsjiktet når det gjelder å ta del i organisert studentfrivillighet.

— Men når det kommer til tallene som omfatter narkotikabruk, seksuell trakassering og selvmordstanker, er vi mer bekymret, sier Anna Handal Hellesnes til Khrono.

— Det er skremmende tall, legger hun til.

SHoT-undersøkelsen viser at 30 prosent av alle studenter rapporterer å ha prøvd narkotika. Blant de som studerer i utlandet, er tallet 39 prosent.

«Utenlandsstudenter ligger generelt høyere enn innenlandsstudenter på narkotikabruk siste år.», står det i SHoT-rapporten.

Når det gjelder seksuell trakassering, slås følgende fast i rapporten:

«Utenlandsstudentene oppgir gjennomgående vesentlig høyere omfang av seksuell trakassering enn innenlandsstudentene.»

— Behov for gode og konkrete tiltak

Når det gjelder selvskading og selvmordstanker ligger ikke utenlandsstudentene høyere enn innenlandsstudentene, men Hellesnes ønsker også å vektlegge dette overfor Khrono.

Totalt i SHoT-undersøkelsen svarer 1 av 5 at de har skadet seg selv med vilje. I overkant av 20 prosent av de spurte svarer at de har hatt seriøse tanker om å skade seg selv eller å ta sitt eget liv. 5 prosent oppgir å ha forsøkt å ta sitt eget liv.

— Samlet sett forteller tallene oss at det er behov for gode og konkrete tiltak i tiden som kommer. For oss i Ansa vil det være viktig å ta tak i utfordringene som utenlandsstudenter ofte opplever, sier Hellesnes.

Ny ordning

Et tiltak som allerede er innført, er ordningen Trygghet i Ansa (TRIA), som tilbyr studentkontakt, og som har som formål å fremme sosial inkludering, forebygge ensomhet og sørge for sosiale møteplasser uten alkohol og rus.

— Studentene kan kontakte TRIA-kontaktene for å diskutere alt fra utfordringer med bosituasjon til psykiske plager, forteller Hellesnes, som understreker at TRIA-kontaktene er opplært til å snakke med studentene og har kompetanse om rusproblematikk.

— Ordningen er helt i startfasen, men bygges stadig ut, noe tallene fra SHoT-undersøkelsen viser at det er et behov for, kommer det fra Ansa-lederen.

Venter på mer informasjon

Ansa tilbyr også sosialveiledning og psykologtjenester til sine medlemmer. Selv om utfordringene er store, er det også viktig å trekke frem det som er positivt med å studere i utlandet, mener Hellesnes.

— Utenlandsstudentene trives svært godt ved studiestedet sitt. De scorer også høyest på tilfredshet med kulturtilbudet, utelivstilbudet og studentmiljøet, sier Hellesnes.

Ansa har foreløpig ikke mottatt tall fra nøyaktig hvor i verden tallene som omhandler utenlandsstudenter er innhentet fra, men venter på dette.

— Fremover blir det viktig å fortsette med gode tiltak og gjøre en jobb for at alle skal kunne vite hvor de kan henvende seg dersom de skulle ha utfordringer, avslutter Anna Handal Hellesnes.

Powered by Labrador CMS