NYE TILTAK

Meteren er tilbake: — Må forberede seg på mer digital undervisning

Eksamen skal gjennomføres, enten digitalt der det er praktisk gjennomførbart, som hjemmeeksamen eller ved fysisk oppmøte med nødvendige smitteverntiltak. Forsinkelser må unngås, mener departementet.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og statsminister Jonas Gahr Støre utenfor Ahus før en omvisning i sammenheng korona og sprengt kapasitet.
Publisert Oppdatert

Klokka 19 i kveld kom regjeringen med nye tiltak for å få kontroll på spredningen av koronaviruset.

— Meteren er tilbake, hold avstand, sa statsminister Jonas Gahr Støre under pressekonferansen tirsdag kveld.

Meteren og flere nye tiltak (se faktaboks) trer i kraft fra kl. 24.00 natt til torsdag 9. desember. De vil vare i fire uker, men regjeringen vurderer situasjonen på nytt etter to.

Statsministeren sa også at universitetene og høgskolene må forberede seg på mer digital undervisning.

Fakta

Dette er de nye tiltakene som gjelder fra 9. desember

  • Oppfordrer til å redusere antall nærkontakter.
  • Meteren blir gjeninnført.
  • Anbefales maks ti gjester hjemme.
  • Påbud om munnbind der det ikke er mulig å holde avstand.
  • Arbeidsgivere skal legge til rette for hjemmekontor der det er mulig.
  • Maks 20 personer på private arrangementer i leide eller offentlige lokaler.
  • Unntak i inntektsgrensen for studenter som jobber i skole, barnehage og helse.
  • Se alle tiltakene på regjeringens nettside om koronasituasjonen.

På tirsdag var det 320 koronapasienter innlagt på norske sykehus. Med RS-virus og korona som ekstra belastninger, melder også flere sykehus om sprengt kapasitet. Et av målene med de nye tiltakene er å ikke overbelaste helsetjenestene.

Avlyser ikke fysisk eksamen

Forrige uke ble det klart at alle eksamener ved både Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Handelshøgskolen BI blir hjemmeeksamen. Flere studentledere har vært kritiske til at deres institusjoner ikke har innført hjemmeeksamen.

— Vi er nødt til å bevare studentenes trygghet — ikke minst i en situasjon der mange er redde for å bli smittet, og der mange studenter snart skal reise hjem til jul, skreiv leder for Studentparlamentet ved UiB, Thomas Helland-Hansen, i en pressemelding.

«Eksamen skal gjennomføres. Det kan skje enten digitalt der det er praktisk gjennomførbart, som hjemmeeksamen eller ved fysisk oppmøte med nødvendige smitteverntiltak. Fysisk oppmøte på eksamen vil kreve godt smittevern, med blant annet god avstand og tilretteleggelse for avstand og eventuelt ved bruk av munnbind,» heter det i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet (KD).

Mer digital undervisning

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe, sa under UHR-konferansen (universitets- og høgskolerådet) tidligere i dag at Kunnskapsdepartementet vil sende et brev til sektoren der de oppsummerer et møte de hadde med sektoren på mandag, og kveldens nye tiltak.

— I kveld kommer det nye tiltak og regjeringen skal bestemme hvilke i ettermiddag. Jeg sa på møtet vårt at sektoren må være forberedt på raske endringer, og planlegge for det, sa statsråden under konferansen.

«Studentene skal på en trygg måte få gjennomført undervisning, obligatoriske kurs og avlagt eksamen. Målet er å unngå forsinkelser i studiene,» heter det i pressemeldingen fra KD tirsdag kveld.

Regjeringen anbefaler derfor mer bruk av digital undervisning og undervisning i mindre grupper. Studenter som er avhengig av å gjennomføre forsøk i laboratorier eller ferdighetstrening bør prioriteres for fysisk undervisning, heter det i pressemeldingen. Videre heter det at ansatte ved universiteter, høgskoler og fagskoler skal følge reglene og rådene som gjelder for ansatte i arbeidslivet for øvrig.

Det varsles også unntak i inntektsgrensen for studenter som jobber i skole, barnehage og helse.

UHR: Digital undervisning etter nyttår

— Det er uttrykt noe bekymring knyttet til om det ble mulig å avholde skoleeksamen som planlagt for alle, her har nok institusjonene forskjellige forutsetninger og vil nok melde tilbake på det etter hvert på hvordan de løser det, skriver leder av UHR, Sunniva Whittaker til Khrono.

Sunniva Whittaker.

Whittaker skriver også at det er svært viktig at Helse- og omsorgsdepartementet kommuniserer hvilke tiltak som gjelder bemanningskrisen og hvordan utdanningene kan bistå.

— Hvis tiltakene skulle vedvare inn i neste semester, er det viktig å opprettholde gjennomføring av praksis så langt det går. Utsettinger av praksis, vil medføre at studentene må ta den igjen senere, noe som er komplisert, skriver Whittaker og legger til at digital undervisning vil måtte fases inn fortløpende etter nyttår.

Whittaker skriver også at det er ønskelig med en videreføring av den midlertidige forskriften som gjør at institusjonene kan legge til rette ved behov.

— Med fleksibilitet har vi mulighet til å tilrettelegge lokalt, skriver hun.

UiT: Opptatt av hva som skjer på nyåret

— Det er eksamen i første rekke som er aktuelt nå, og det skal vi greie på en god og grei måte. Vi er kanskje mer opptatt av hva som skjer på nyåret, sier rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Dag Rune Olsen til Khrono.

Dag Rune Olsen

Hva som skjer på nyåret er avhengig av hvordan smittesituasjonen er og hvordan den nye varianten utarter seg.

Olsen er bekymret for at det kan bli en mer krevende start på neste semester om smittesituasjonen ikke er under kontroll.

— Vi har i stor grad har planlagt for hjemmeeksamener, sier han.

Olsen sier også at hjemmeeksamen ikke bare er planlagt som et smittevernstiltak, men de tror det kan være en god eksamensform uavhengig.

— Den største eksamenen som må være fysisk er de nasjonale eksamenene knyttet til sykepleierutdanningene. Det skal vi greie med en meter avstand og med godt smittevern, fortsetter Olsen.

Innlandet: Har allerede erfaring

Høgskolen i Innlandet sier at de jobber med å følge opp de nye tiltakene, men trenger noe mer tid for å konkretisere planene.

Peer Jacob Svenkerud

— Samtidig henter regjeringen fram igjen tiltak som vi allerede har erfaring med i pandemiperioden så vi vet at de er gjennomførbare, selv om de tar litt tid å få på plass, skriver rektor Peer Jacob Svenkerud til Khrono.

— Regjeringen gir et tydelig signal om å skjerme barn og unge. Det blir førende for vår videre håndtering som vil legge vekt på at undervisning og eksamensavvikling kan gjennomføres trygt, fortsetter Svenkerud.

UiO: Kan ikke omgjøre alle eksamenene

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, mener både studentene og de ansatte vil kunne ivaretas godt i tiden som kommer.

— Jeg er glad for at vi kan holde lesesaler åpne, og at vi får både myndighet og ansvar for å finne gode løsninger for undervisning og eksamen, skriver Stølen til Khrono.

Videre skriver Stølen at det at det er lite undervisning nå, og at universitetet har tid til å vurdere hvordan de skal møte situasjonen over nyttår.

— En stor andel av våre eksamener er digitale, men noen vil finne sted fysisk under godt smittevern. Det er ikke mulig å omgjøre absolutt alle eksamener til forsvarlige digitale eksamener raskt. Vi arbeider videre med oppfølgingen av dette i morgen tidlig, avslutter Stølen.

UiB: Eksamen skal gå som planlagt

— Vi må enda en gang be studenter og ansatte gjøre en innsats for å unngå at koronasmitten brer seg, og mobilisere utholdenhet og stamina, skriver rektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen, til Khrono.

Hun er glad for regjeringen har prioritert å legge til rette for at studentene skal kunne fortsette studieløpene sine.

Margareth Hagen

— I dialog med fakultetene skal vi starte arbeidet med omstilling til mer bruk av digital undervisning og undervisning i mindre grupper. Undervisning vil gå som planlagt ut semesteret.

— UiB følger rådet fra regjeringen, og legger til rette for at eksamen skal gå som planlagt. Vi har rutiner for å gjennomføre eksamen og andre aktiviteter på campus på en trygg måte. Jeg har hatt dialog med studenttillitsvalgte. Vi trodde vi var ved pandemiens ende i september, og mange er nok både skuffede og urolige nå, avslutter Hagen.

Studentledere: Situasjonen er uholdbar

Leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, Thomas Helland-Hansen, sier at de nye innstrammingene vil ha store effekter for studentene.

— Nå vil vi sammen med ledelsen på UiB jobbe for at dette har minst mulig negative konsekvenser for studentene og deres psykiske helse. Vi har ikke råd til en ny vinter med studenter som må tilbringe studietiden på hybelen, skriver Hansen til Khrono.

De er også kritiske til at det fortsatt skal gjennomføres fysiske eksamener der det er mulig:

— Her mener vi fortsatt at situasjonen er såpass uholdbar at den tryggere og bedre løsningen for studentene er at UiB går over til digitale hjemmeeksamener, skriver Hansen.

Leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, Jørgen Hammer Skogan, kommer også med tydelige krav til universitetet:

— Nå er det på tide at UiO legger om fysiske eksamener til hjemmeeksamener. Vi har fått veldig mange henvendelser fra bekymrede studenter. Mange er redde for smitte, og redde for å ikke få feiret jul med familien, skriver Skogan til Khrono.

NSO: Glade for noe fysisk oppmøte

Leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Tuva Todnem Lund, skriver at det viktigste nå er at samfunnet kommer raskest og tryggest mulig ut av pandemien.

Tuva Todnem Lund

— Vi er klare for å fortsette å ta vår del av tiltakene, men studenter har vært blant gruppene som har vært mest sårbare, og som har kjent tiltakene best på kroppen. Mange har hatt det tøft gjennom hele pandemien, skriver Lund til Khrono.

— Vi er glade for at universitetene og høyskolene fortsatt har mulighet til at studier som krever fysisk oppmøte, kan gjennomføres. Vi er også glade for at trening og fritidsaktiviteter kan fortsette, det er viktig for mange. Jeg håper alle studenter og ansatte får en fin eksamensperiode og adventstid, og føler seg trygge, fortsetter Lund.

Powered by Labrador CMS