Permitteringer

Minst 580 uten jobb i ferien

Mens offentlig ansatte universitets- og høgskoleansatte er vernet fra permitteringer, har de som gir dem mat, trening og vask andre vilkår.

Studentsamskipnaden SiO har fortsatt 148 permitterte ansatte, flest i landet.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I slutten av mars var rundt 1200 ansatte ved studentsamskipnadene permitterte fra jobbene sine, som følge av korona-stengingen.

Nå er tallet lavere.

Legger man til grunn tallet på 1200 permitterte i overgangen mars-april, har ca. halvparten fått tilbake arbeidet etter korona-permitteringene.

Likefullt må minst 581 ansatte gå inn i sommeren uten arbeid.

Slik er status ved samskipnadene i dag

  • Studentskipnaden på Vestlandet - Sammen: 127 permitterte (257 i mars).
  • Studentsamskipnaden SiO: 148 permitterte (350 i mars).
  • Studentsamskipnaden i Ålesund, Gjøvik og Trondheim (SiT): 88 permitterte, men de fleste tilbake 1. august (248 permitterte i mars).
  • Norges arktiske studentsamskipnad: 93 permitterte (164 permitterte i mars).
  • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge: 58 permitterte (142 i april).
  • Studentsamskipnaden i Stavanger: 28 permitterte (141 permitterte i mars)
  • Studentsamskipnaden i Innlandet: 23 permitterte (36 i april).
  • Studentsamskipnaden i Ås: 15 permitterte (50 i mars).
  • Studentsamskipnaden i Agder: 1 permittert.

Nord studentsamskipnad hadde 45 permitterte i mars. De har ikke oppgitt hvor mange som er permitterte nå, men skriver at det «i praksis» er ingen, siden alle er tilbakekalt etter ferien og de aller fleste er i gang med ferien.

Khrono har ikke fått oppdaterte tall for og Studentsamskipnaden i Østfold, som hadde permittert ti ansatte i mars.

Variasjon blant renholderne

De ansatte i samskipnadene sørger for å gi mat og trening til vitenskapelige og administrativt ansatte samt til studentene.

De som vasker for dem, har andre typer ansettelsesforhold.

Flere steder er renholdere ansatt ved institusjonene, som dermed ikke er berørt av permitteringer. Andre bruker både ansatte og innleide, mens atter andre velger kun innleie.

Selskapet Eir Renhold har gjennom dialog med OsloMet unngått permitteringer for de ansatte som utgjør rundt 30 personer.

— Vi har hatt en fantastisk dialog med renholdsansvarlig ved OsloMet og har ikke permittert noen. Vi har levert andre tjenester ved at vi har gjort hovedrengjøringer, nedvasking, gulvbehandlinger, ekstra desinfesering der det har vært folk. Vi har utført arbeidsoppgaver vi vanligvis tar betalt for om sommeren, sier direktør Patrick Malnes i Eir Renhold.

Ved Universitetet i Bergen vasker selskapet Coor store deler av bygningsmassen. I en kommentar skriver kommunikasjonsansvarlig i Coor, Nicoline Skrent-Ellingsen, at noen ansatte har blitt permitterte som følge av at det ikke har vært renholdsbehov etter eksamen og arrangementer.

«Antall Coor-ansatte på UiB er ikke blitt redusert eller endret gjennom perioden, men noen ansatte som jobber der til vanlig er blitt erstattet av andre Coor-ansatte som innehar den påkrevde kompetansen for å utføre spesialistoppgaver. Vi har også omplassert noen av våre ansatte til forskjellige UiB-områder der det trengtes ekstra bemanning til smittereduserende tiltak. Bestillingsarbeid, som for eksempel renhold etter arrangement og eksamensrenhold, er stoppet, og derfor har Coor-ansatte som utførte denne jobben vært permittert. Vi ser nå at aktivitetsnivået tar seg opp igjen, og alle som har vært permittert vil være tilbake i jobb etter sommerferien».

Også Universitetet i Oslo benytter i stor grad innleid renhold, men Khrono har ikke fått hentet inn informasjon om situasjonen for de ansatte.

Powered by Labrador CMS