ledelse

Minst 70 ledere i akademia kan bli skiftet ut neste år

Halvparten av landets statlige universiteter og høgskoler skal ha ny ledelse.

Berit Rokne (øverst t.v,), Øystein Thøgersen, Anne Husebekk, Lars Petter Jelsness-Jørgensen, Kathrine Skretting, Lars Tore Ronglan, Peter Tornquist, Svein Stølen, Dag Rune Olsen og Sjur Baardsen har en ting til felles: De er alle rektorer med åremål som går ut i 2021,
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nesten halvparten av landets statlige universiteter og høgskoler (10 av 21) skal velge eller ansette rektor for en ny fireårsperiode neste år. I tillegg går åremålene til rundt 30 prorektorer ut. Og ikke nok med det, også åremålsperiodene til et 30-talls dekaner tar slutt.

Fakta

Nye rektorer fra 2021

Disse ansetter rektor:

  • Høgskulen på Vestlandet skal ha ny rektor fra 1. januar 2021 etter Berit Rokne. 24. september ble Gunnar Yttri ansatt som ny rektor.
  • Høgskolen i Innlandet skal ansette ny rektor etter Kathrine Skretting fra 1. mai 2021. Søknadsfristen blir trolig 1. november og ansettelse 15. desember.
  • UiT Norges arktiske universitet skal ansette rektor etter Anne Husebekk fra 1. august 2021. Stillingen er lyst ut med søknadsfrist 2.november.
  • NHH skal ansette ny rektor fra 1. august 2021. Ansettelse er planlagt til 17. desember.
  • Høgskolen i Østfold skal ansette rektor for en ny periode fra 1. august 2021. Ansettelse planlagt til 17. desember.

Disse skal velge rektor i 2021:

  • Universitetet i Oslo velger rektor for fireårsperioden fra 1. august 2021. Svein Stølen og prorektor Gro Bjørnerud Mo er valgt fram til denne datoen.
  • Norges musikkhøgskole, der Peter Tornquist er rektor, skal også holde valg 2021.
  • Universitetet i Bergen skal velge rektor våren 2021. Dag Rune Olsen er ferdig med sin andre og siste rektorperiode 31.juli 2021.

Disse vurderer modell:

  • NMBU skal ansette eller velge rektor fra 1. august 2021. Sjur Baardsen ble ansatt i fjor, men bare for to år, etter at Mari Sundli Tveit sluttet midt i perioden.
  • Norges idrettshøgskole skal også vurdere modell og ansette eller velge ´ rektor fra samme fra 1. august. Her er Lars Tore Ronglan rektor nå.

Alt i alt kan det dermed bli store utskiftninger i den øverste ledelsen i norsk akademia. Minst 70 åremålsstillinger er «i spill».

Ansatt eller valgt

Ved Høgskulen på Vestlandet er Gunnar Yttri allerede ansatt som ny rektor etter avtroppende Berit Rokne. Andre rektorstillinger er lyst ut eller blir snart lyst ut, som ved Høgskolen i Innlandet, UiT Norges arktiske universitet og Høgskolen i Østfold.

På noen steder har sittende rektor signalisert at vedkommende ønsker gjenvalg eller kommer til å søke en ny periode, andre steder er ikke dette da vedkommende leder allerede har sittet i åtte år.

Men uansett blir det omrokeringer mange steder.

To har skiftet modell, to vurderer

Fem av de ti universitetene og høgskolene skal ansette ny rektor, tre skal velge rektor og to vurderer hvilken ledelsesmodell de skal velge.

UiT Norges arktiske universitet og Høgskolen i Østfold har begge nylig vedtatt å går over fra valgt til ansatt rektor, ved Norges idrettshøgskole tenker man på å endre modell, mens ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) skal de ha sak om ledelsesmodell i sitt styre rett over jul.

Idrettshøgskolen har valgt rektor i dag, mens NMBU har ansatt rektor.

HVL først ute med rektor

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er først ute og ansatte 24. september førsteamanuensis Gunnar Yttri som ny rektor fra 1. januar 2021. Han etterfølger Berit Rokne, som ikke søkte en ny periode.

HVL har avvikende styreperiode og dagens styre med Arvid Hallén som ekstern styreleder fortsetter til og med 31. juli 2023.

Gunnar Yttri ble 24. september ansatt som ny rektor ved Høgskulen på Vestlandet.

Ved Høgskolen i Østfold (HiØ) er stillingen som rektor lyst ut med søknadsfrist 3. november. Det skjer etter at styret 20. august i år vedtok å endre ledelsesmodell fra valgt til ansatt rektor. Ifølge stillingsannonsen kreves det at man kan dokumentere høy vitenskapelig kompetanse og erfaring fra undervisning, forskning og formidling i universitets- og høgskolesektoren.

Ny rektor skal ansettes på styremøtet 17. desember og tiltrer 1. august 2021. HiØ skal samtidig ha nytt styre.

Høgskolen i Østfold har tidligere hatt ansatt rektor i perioden 2003 til 2007. Daværende rektor Hans Blom måtte trekke seg fra rektorstillingen i 2019 på grunn av sykdom.

Lars-Petter Jesness-Jørgensen har vært rektor siden den gang,

UiT endrer modell etter 50 år

Også UiT får ny ledelsesmodell fra 1. august 2021, når sittende rektor og styreleder Anne Husebekks åremål går ut. For første gang skal rektor ansettes og ikke velges, etter at universitetsstyret endret ledermodell med knappest mulig flertall (6-5).

Rektorstillingen er lyst ut med søknadsfrist 2. november og ansettelse er planlagt over nyttår. Det kreves kompetanse som professor eller dosent for å få jobben.

Sittende prorektor Kenneth Ruud har signalisert at han kommer til å søke rektorjobben, UiB-rektor Dag Rune Olsen vurderer å gjøre det, mens andre hadde ennå ikke bestemt seg da Khrono tok en ringerunde.

Det blir samtidig nytt styre ved UiT, og da med ekstern styreleder for første gang.

Det blir samtidig nytt styre ved UiT, og da med ekstern styreleder for første gang.

Ansetter på NHH

Ved Norges handelshøgskole (NHH) går åremålet til dagens rektor, Øystein Thøgersen ut 31. juli neste år. NHH-styret skal etter planen ansette rektor for neste fireårsperiode på styremøtet 17. desember, men stillingen er foreløpig ikke lyst ut.

NHH endret ledelsesmodell fra 1. august 2017 og Thøgersen er den første ansatte rektoren. Nytt styre skal på plass fra samme tidspunkt som ny rektor.

Nord universitet skal ikke ha ny rektor neste år, men derimot nytt styre. Kunnskapsdepartementet forlenget Nord-styrets funksjonsperiode med to år fram til 31. juli 2021 på grunn av utfordringene universitetet sto i.

Idrettshøgskolen vurderer modell

Ved Norges idrettshøgskole (NiH) går åremålet til valgt rektor og professor Lars Tore Ronglan ut neste sommer.

Styret skal i høst bestemme om NiH skal valgt eller ansatt rektor fireårsperioden 2021-15. På styremøtet 24. september vedtok styret å arrangere en spørreundersøkelse blant de ansatte om hvilken modell de ønsker. Deretter skal spørsmålet avgjøres på styremøtet i november.

Også før inneværende rektorperiode ble det arrangert en slik spørreundersøkelse, og den gang var konklusjonen å fortsette med valgt rektor. NiH skal også ha nytt styre fra 1. august neste år.

Høgskolen i Innlandet (HiNN) skal ha ny rektor fra 1. mai 2021, når Kathrine Skrettings åremål er over. Mange nevnte dekan Peer Svenkerud som en potensiell ny rektor i Innlandet under Khronos ringerunde.

På styremøtet 29. september vedtok styret å lyse ut stillingen med sikte på ansettelse på styremøtet 15. desember.

Her er kravet at rektor skal ha førstekompetanse (doktorgrad eller tilsvarende).

HiNN skal heller ikke ha nytt styre samtidig med at ny rektor tiltrer. Nytt styre var på plass fra 1. januar 2020 og styreperioden varer til og med 31. juli 2023.

NMBUskal ha ny diskusjon

Ved NMBU sluttet forrige rektor Mari Sundli Tveit midt i sin andre rektorperiode og Sjur Baardsen ble ansatt for to år til og med 31. juli 2021.

Nå skal ledelsesmodellen diskuteres på nytt og styret skal ha sak om ledelsesmodell opp i sitt januarmøtet.

En arbeidsgruppe skal se på fordeler og ulemper ved de to alternative styringsmodellene før saken kommer opp i styret.

Sjur Baardsen har sagt til Khrono at han gjerne tar fire nye år, enten det er som ansatt eller valgt rektor.

NMBU skal også ha nytt styre for perioden 2021-25.

Leter bredt ved UiO

Universitetet i Oslo (UiO) skal velge ny rektor som også blir styreleder, til våren.

Sittende rektor Svein Stølen har varslet at han ønsker gjenvalg, men med et delvis nytt team. Prorektor Gro Bjørnerud Mo går ut og blir erstattet av Åse Gornitzka.

I tillegg er Mette Halskov Hansen og Bjørn Stensaker nye viserektorkandidater, mens Per Morten Sandset ønsker å bli med en periode til.

Universitetsstyret har nedsatt en letekomitè som skal finne motkandidater til sittende rektor Stølen for å få et reelt rektorvalg på nyåret. Komiteen ledes av Knut Heidar og har startet et bredt søk, både eksternt og internt. Men så langt har ingen meldt seg som utfordrer til Stølen.

Den eneste som ikke sier klart nei til et eventuelt kandidatur av de Khrono har vært i kontakt med, er tidligere MatNat-dekan Morten Dæhlen. Svein Stølen var prodekan hos Dæhlen før Stølen vant rektorvalget mot jussprofessor Hans Petter Graver i 2017.

Det har også vært spekulert i om dekan ved Det teologiske fakultet, Aud Tønnessen, kunne være en utfordrer til Stølen, men hun sa nylig at hun trodde hun kom til å fortsette som dekan.

Letekomiteen har en ambisjon om å ha funnet eventuelle motkandidater til Stølen før jul, sa komiteleder Heidar til Khrono nylig.

«Alt» i spill i Bergen

Universitetet i Bergen (UiB) skal velge ny rektor som skal tiltre etter at Dag Rune Olsen er ferdig med sin andre periode 31. juli neste år.

Det ble klart gjennom Khrono allerede i juni i år at det kunne komme til å bli valgkamp mellom minst to kandidater fra dagens rektorat ved UiB.

Også dagens viserektor Annelin Eriksen skal være med i den kommende valgkampen som kandidat i Margareth Hagens team. Det betyr at over halvparten av det sittende rektoratet skal ut i valgkamp mot hverandre.

I tillegg til Eriksen har Hagen med seg prorektorkandidat Pinar Heggernes og viserektorkandidat Gottfried Greve.

Dagens viserektor for utdanning, Oddrun Samdal, lanserte sitt team tidligere denne måneden. Hun har satt sammen dette laget til valgkampen: Arne Tjølsen, Ragnhild Louise Muriaas, Nils Gunnar Kvamstø og Camilla Brautaset.

Utover dette har avtroppende rektor Dag Rune Olsen allerede vært på oppsigelse en stund etter at han åpent gikk ut og var kandidat til rektorjobben ved NTNU i fjor høst. Olsen blir stadig nevnt som mulig kandidat til andre lederstillinger i akademia. Blant annet som potensiell direktør i Forskningsrådet og rektor ved UiT. Han har også fått e-post fra letekomiteen på UiO der han blir spurt om han kan være motivert til å stille til rektorvalg mot Svein Stølen.

Utover dette foregår det også et skifte av en annen sentral topplederstilling ved UiB. Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm, slutter til jul og en helt fersk UH-direktør: Robert Raastad tiltrer ved nyttår. Et enstemmig styre ansatte nylig Raastad etter at den interne kandidaten, ass.dir. Tore Tungodden ble innstilt som nr 2.

NTNU med 14 utlyste lederstillinger

NTNUs opprinnelige rektorperiode går også egentlig ut i juli 2021. Men da tidligere rektor Gunnar Bovim overraskende trakk seg fra stillingen i fjor høst fordi han var blitt kjæreste med en i ledergruppen sin, ble det endret slik at nåværende rektor Anne Borg har en periode på 5,5 år.

Men landets største universitet er i prosess, som det heter, og driver rekruttering blant 50 søkere som meldte seg til 14 utlyste topplederstillinger ved universitetet.

NTNU har allerede gjennomført rekruttering av en ny prorektor etter Anne Borg. Der har Marit Reitan tiltrådt.

Nylig ble det også kjent at den profilerte organisasjonsdirektøren ved NTNU, Ida Munkeby, har bedt om å få fratre stillingen til sommeren. Munkeby har hatt den sentrale administrative topplederrollen ved universitetet siden 2012.

Nytt styre ved Nord universitet

Ved Nord universitet ble rektor Hanne Solheim Hansen ansatt for fire år etter at tidligere rektor Bjørn Olsen gikk på dagen i januar 2019. Olsens rektorperiode skulle vart fram til januar 2021.

Daværende forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø forlenget rett før jul 2018 styreperioden for Nord-styret til ut juli 2021. Så den aller øverste ledelsen ved Nord, med styreleder Vigdis Moe Skarstein og nestleder Bjørg Tørresdal, kan bli skiftet ut i løpet av sommeren.

Avventer ny lov

Ved Norges musikkhøgskole er Peter Tornquist valgt rektor. Hans andre periode utløper til sommeren, og det skal arrangeres nytt valg. Styret ved Musikkhøgskolen vedtok i desember i fjor å gå for en periode til med valgt rektor, og deretter forholde seg til hva den nye universitets- og høgskoleloven sier om ledelsesmodell.

Et flertall i universitets- og høgskolelovutvalget mente at det fortsatt skal være opp til styrene ved universitetene og høgskolene selv om de vil ha valgt eller ansatt rektor, men at de uansett skal ha ekstern styreleder oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

Dette forslaget møtte mye motbør i høringen om ny UH-lov.

Loven skal etter planen vedtas i Stortinget våren 2021.

(Saken er oppdatert 6/10 kl 14.30. Oddrun Samdals tittel er endret fra prorektor til viserektor. Oppdatering 8/10: Søknadsfrist rektor ved UiT er endret fra 19. oktober til 2. november.)

Powered by Labrador CMS