NTNU

Møtet om avskjed av Eikrem fortsetter denne uka

Utvalget ved NTNU som behandler avskjedssaken mot Øyvind Eikrem ble ikke ferdige sist torsdag. Møtet fortsetter denne uka, nå også med en habilitetsklage hengende over seg.

Øyvind Eikrems advokat skal ha levert inn en formell habilitetsklage på håndteringen av Eikrems avskjedssak etter at en rådgiver for fakultetsledelsen var tilstede på møtet der avskjedssaken ble tatt opp sist uke.
Publisert Oppdatert

NTNU-ansatte Øyvind Eikrems advokat har etter det Khrono kjenner til levert en formell habilitetsklage på saksbehandlingen i møtet som skal avgjøre om Eikrem får sparken fra NTNU eller ikke. Grunnen var at en person som er rådgiver og lederstøtte for fakultetsledelsen og NTNUs HR-/HMS-avdeling var tilstede under møtet.

NTNUs dekan, Tine Arntzen Hestbek, avviser at rådgiveren er inhabil.

— Det kan opplyses at vi har fulgt ordinær prosedyre ved behandling av saken, skriver hun i en e-post til Khrono mandag.

Første møte torsdag

Torsdag 17.juni var førsteamanuensis Øyvind Eikrem og hans advokat fra Forskerforbundet, Christoffer Hjelde, kalt inn til møte i ansettelsesutvalget ved Det samfunns- og utdanningsvitenskapelige fakultet (SU) ved NTNU, for å forklare seg om avskjedssaken som NTNU-ledelsen har innledet mot førsteamanuensen.

Utvalget, som ansetter vitenskapelig ansatte på Eikrems nivå, har også myndigheten til å avskjedige de vitenskapelige ansatte. Avgjørelsen i utvalget kan ankes til universitetsstyret ved NTNU som har siste ord i saken.

Fakta

Ansettelsesutvalget

Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU), NTNU, skal i første omgang avgjøre avskjedssaken mot Øyvind Eikrem.

  • Karoline Daugstad, (leder) (bildet) professor samfunnsgeografi og prodekan for forskning SU-fakultetet

Medlemmer, fast vitenskapelig ansatte:

Vara i rekkefølge:

  1. Marte Bratseth Johansen, førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring
  2. Ståle Angen Rye, professor, Institutt for geografi
  3. Jorun M. Stenøien, professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
  4. Randi Juul, førsteamanuensis, Institutt for sosialt arbeid

Medlemmer, midlertidig ansatte:

Vara

Medlemmer, studenter:

  • Fredrik Billington

Vara, studenter

  • 1. Thea Lium Hellesvik
  • 2. Børge Bruteig

Etter to runder behandling i utvalget, kan evt saken klages videre inn for universitetsstyret som har siste ord i saken. Skal den videre derfra, må det evt. bli i rettssystemet.

Kilde: NTNUs hjemmeside

Videre behandling etter dette kan eventuelt tas i rettssystemet.

Etter det Khrono erfarer ble både Eikrem og hans advokat overrasket over at ledelsens rådgiver deltok på torsdagens avskjedsmøte som såkalt «lederstøtte».

Ba rådgiveren forlate møtet

Eikrems advokat skal ha bedt rådgiveren og lederstøtten om å forlate møtet, men det skjedde ikke. Eikrems advokat leverte dermed under møtet inn en formell habilitetsklage på rådgiveren.

Den aktuelle rådgiveren har vært sentral i fakultetsledelsens håndtering av den såkalte Eikrem-saken helt siden Eikrem lot seg intervjue i Resett i 2018.

Det var for eksempel samme rådgiver som sendte brev til Eikrem i november 2018 og opplyste om at det ville være brudd på arbeidsmiljøloven og universitets- og høyskoleloven dersom Eikrem gikk ut og fortalte at han nettopp hadde fått vite at 44 studenter ved instituttet hadde forfattet et opprop mot ham to måneder tidligere.

NTNU-ledelsen skal også etter det Khrono kjenner til ha brukt Eikrems uttalte holdning og mistillit til rådgiveren og lederstøtten, og andre ledere og ansatte, i tidligere situasjoner, som eksempler på «utilbørlig opptreden» fra Eikrem og dermed et argument for å gi Eikrem sparken.

Eikrem sendte høsten 2020 en e-post til instituttet der han fortalte at han opplevde at rådgiveren opptrådte på en respektløs måte overfor ham. Eikrem mente også at vedkommende var instituttleders «ghostwriter av brev med sjikanøs, insinuerende opptreden.»

Bakgrunnen for e-posten var at den omtalte lederstøtten hadde skrevet brev til Eikrems behandlende lege for å snakke om oppfølging av sykemeldingen hans.

Eikrem skal etter dette ha nektet å delta i dialogmøter der rådgiveren var tilstede.

Argument for inhabilitet

Dekan Tine Arntzen Hestbek ved NTNU avviser inhabilitet hos NTNU-ledelsens rådgiver og lederstøtte.

Eikrems advokat skal etter det Khrono har grunn til å tro ha brukt nettopp argumentet om at vedkommende rådgiver er omtalt flere steder i NTNUs grunnlagsmateriale for avskjed av Eikrem, og at hans rolle som lederstøtte for fakultetsledelsen gjør at han er inhabil og ikke bør være tilstede i ansettelsesutvalgets behandling av avskjedssaken.

Ansettelsesutvalget skal ha tatt advokatens habilitetsklage «til orientering», men rådgiveren fulgte ikke anmodningen fra Eikrems advokat og ble værende.

Khrono har fått opplyst at det er SU-dekan Tine Arntzen Hestbek som skal svare for NTNU-ledelsen i denne saken.

Hestbek: Konfidensielle drøftinger

Hun har ikke svart på Khronos spørsmål om habilitetsklagen er en grunn til at ansettelsesutvalget ikke ble ferdige med sin behandling av avskjedssaken sist torsdag, men skal fortsette møtet denne uka.

I en e-post via kommunikasjonsrådgiver Grete Wolden skriver dekanen til Khrono fredag:

— Møtet i ansettelsesutvalget i går ble avsluttet en halvtime på overtid. Ansettelsesutvalget fortsetter sin behandling av saken i et planlagt møte over helga.

Men NTNU vil ikke mandag si noe om hvilken eller hvilke dager utvalget skal møtes. Redaksjonen får beskjed om at NTNU vil komme med en orientering så fort de kan si noe.

Hestbek understreker videre:

— Utvalgets interne drøftelser er konfidensielle.

Hestbek skriver også at de ikke vet når ansettelsesutvalget vil fatte vedtak i avskjedssaken.

— Når saken er ferdig behandlet, må utvalgsmedlemmene signere protokollen og partene skal informeres i rimelig god tid før vedtaket offentliggjøres. Det betyr at det fortsatt er usikkert når vi kan gå ut med informasjon. Vi vil orientere dere om vedtaket når vi kan, formidlet dekanen fredag.

Ingen kommentar fra rådgiveren

Khrono var lørdag i kontakt med rådgiveren, men han kunne ikke å svare på Khronos spørsmål i helgen.

Mandag skriver dekan Hestbek i en e-post at det er hun som skal svare på henvendelsene fra Khrono til den omtalte rådgiveren og lederstøtten.

Khrono spurte blant annet om hvorfor vedkommende var tilstede under møtet i ansettelsesutvalget, om vedkommende var kjent med fra tidligere at Eikrem ikke hadde tillit til ham, samt hvordan han vurderte sin egen habilitet i saken.

— Når NTNU behandler saker om suspensjon, oppsigelse eller avskjed er det vanlig at den som har bistått arbeidsgiver med å tilrettelegge saken, er til stede i en innledende fase av Ansettelsesutvalgets møte for å svare på eventuelle spørsmål. Rådgiveren forlater møtet før utvalget foretar den interne drøftelse av saken og eventuelt fatter vedtak, skriver dekan Hestbek til Khrono mandag, og hun legger til:

— Jeg kan ikke se at rådgiveren har vært inhabil til å bistå arbeidsgiver i saken. Ut over dette ønsker jeg ikke å kommentere saken nå.

Det er Ansettelsesutvalget selv som avgjør habilitetsspørsmålet. Det kan eventuelt brukes som klagegrunnlag etter at utvalget har fattet sitt vedtak om avskjed dersomd et skulle være ønskelig.

Eikrems advokat Christoffer Hjelde i Forskerforbundet ønsker ikke å kommentere saken på det nåværende tidspunktet.

Utilbørlig oppførsel og mistillit

Ansettelsesutvalget har fått oversendt godt over 300 sider med dokumenter og dokumentasjon som de mener viser at universitetet har grunnlag for å gå til avskjed. Avskjed er den alvorligste straffereaksjonen arbeidsgiver kan gå til overfor en ansatt.

Anklagene mot Eikrem handler blant annet om at han skal ha hatt tilknytning til en (eller flere) anonyme facebookkonti som hisser til rasistiske debatter på nett, og dermed også må stå ansvarlig for ytringene som er fremsatt der.

I tillegg mener arbeidsgiver at Eikrem har vist utilbørlig oppførsel både overfor ledere, kolleger, studenter samt ansatte som har fått i oppdrag å utrede saken rundt Eikrem, blant annet ved å uttrykke mistillit overfor dem.

«Grunnlaget for et tillitsfullt samarbeid er nærmest fraværende» skal være et av argumentene i NTNUs grunnlag for avskjed.

Øyvind Eikrem selv ønsker ikke å kommentere saken.

Saken er oppdatert 22.juni kl 11.35 med info om at NTNU ikke vil si når møtet skal være.

Powered by Labrador CMS