Pengebruk

Nær nullvekst for forskning og utvikling

Regjeringen har som mål at 3 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) skal gå til forskning og utviklingsarbeid (FoU). Fra 2020 til 2021 gikk andelen ned til under 2 prosent.

Rektor Anne Borg leder NTNU, som bruker mest penger på forskning- og utvikling (FoU). Her sammen med forsknings og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.
Publisert Oppdatert

Næringslivet og universitets- og høgskolesektorens utgifter til forskning og utvikling (FoU) bremset opp i 2021, viser foreløpige tall fra SSB.

Mens instituttsektoren hadde en realvekst på fem prosent i 2021 sammenlignet med året før, brukte verken næringslivet, universitetene eller høgskolene mer penger på forskning- og utviklingsarbeid (FoU). Det viser foreløpige tall fra SSB.

Næringslivet brukte 38,3 milliarder i fjor. Justert for prisveksten, er nivået uendret fra 2020.

Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning har satt som mål at utgiftene til FoU samlet skal utgjøre 3 prosent av BNP. Fra 2020 til 2021 gikk FoU-andelen ned fra 2,28 til 1,97 prosent.

— Ikke i nærheten

Forskningsdirektør i Norsk regnesentral, og styreleder i forskningsinstituttenes fellesarena, Lars Holden, tror tallene må tas med en klype salt på grunn av koronaepidemien.

— Det gjør at tallene de siste to årene ikke er helt pålitelige. Det blir derfor spennende å resultatene etter året vi nå er inne i, sier han til Khrono.

Han tror imidlertid målet om å tre prosent FoU, som langtidsplanen for forskning legger opp til, ikke er innen rekkevidde med det første.

— Regjeringen sier i langtidsplanen at de skal legge en plan for at næringslivet skal komme opp på to prosent. Det er veldig ambisiøst. Utviklingen og tallene i dag er ikke i nærheten av å tilsi at dette målet blir nådd, sier Holden.

Svakeste siden 2008

Norske foretak, forskningsinstitutter, læresteder og helseforetak brukte 81,6 milliarder kroner på FoU i 2021. Det er er 3,9 milliarder kroner mer enn i 2020, men justert for lønns- og prisvekst er realvekstene i utgiftene på bare 1,3 prosent.

Sett bort fra realnedgangen i 2020 er dette den svakeste utviklingen siden nedgangen etter finanskrisen i 2008, ifølge SSB.

FoU-utgiftene i universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren) var oppe i 26,9 milliarder kroner i 2021, men med lønns- og prisveksten regnet inn er veksten nær null siden 2020. Sammenlignet med 2019 er det en reell nedgang i utgiftene på nærmere 4 prosent.

Ifølge SSB er en viktig forklaring på utflatingen i veksten i 2021 at forskerne oppgir å bruk mindre av tiden sin på FoU enn før. Selv om flere var involvert i FoU-aktiviteten, økte årsverkene og lønnsutgiftene ikke i samme grad.

Kapitalutgifter til bygg og anlegg var lavere enn på flere år, noe som henger sammen med at den nye campusen til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) snart er ferdig.

Mest på NTNU

NTNU er størst av lærestedene når det gjelder pengebruken på FoU med nesten 4,9 milliarder kroner i 2021. Deretter følger Universitetet i Oslo med 4,6 milliarder.

Til sammen brukte instituttsektoren 16,4 milliarder kroner til FoU i 2021, etter to år med nedgang. 60 prosent av aktiviteten kvar knyttet til forskningsinstitutter som er med ordningen for statlig grunnbevilgning til forskningsinstitutter og forskningskonsern.

Powered by Labrador CMS