Debatt Heggen, Engebretsen, Rosvold og Gladhaug

Nasjonal satsning på klima og bærekraft ved de fire medisinske fakultetene

De medisinske fakultetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø har besluttet å etablere en nasjonal «task force» for bærekraft, skriver innleggsforfatterne.

Fakultetene vil sammen sørge for at våre studenter får en dypere forståelse for sammenhenger mellom klima og folkehelse, skriver innleggsforfatterne. Illustrasjonsfoto.
Fakultetene vil sammen sørge for at våre studenter får en dypere forståelse for sammenhenger mellom klima og folkehelse, skriver innleggsforfatterne. Illustrasjonsfoto.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

I et debattinnlegg i Khrono argumenteres det for en nødvendig dreining av medisinsk utdanning. Det reises spørsmål om medisinske konsekvenser av klimaendring må inn som et tema i studieplanene? JA! svarer de fire medisinske fakultetene og setter pris på oppfordringen fra gruppen Klimaaktivistene.

De medisinske fakultetene ved Universitetet i Bergen, NTNU og Universitetet i Tromsø har nå sammen med Universitetet i Oslo besluttet å etablere en nasjonal «task force» for bærekraft, hvor studenter skal ha en sentral rolle sammen med professorer og studiedekaner. Den nasjonale arbeidsgruppen skal komme med forslag til hvordan bærekraftspørsmål kan integreres i våre helseutdanninger.

Klimaendringer og global oppvarming gir gigantiske folkehelseutfordringer. Det innebærer at helse må forstås i en bred kontekst slik FNs Agenda 2030 med de 17 bærekraftsmålene fremhever. Mål 3 handler direkte om helse, mens helse inngår direkte eller indirekte i de øvrige 14 målene. Bekjempelse av fattigdom, sult, klima og likestilling mellom kjønn er bare noen eksempler. Som vi påpeker i en lederartikkel i bulletinen for Verdens Helseorganisasjon (WHO) tidligere i år, hviler ikke ansvaret for å ta bærekraftige helsebeslutninger «bare» på nasjoner og helsemyndigheter, men også på den enkelte helsearbeider. Og dette stiller nye og viktige krav til våre helseutdanninger. Vi må skape bevissthet hos fremtidens helsearbeidere om at god helse skapes langt utenfor helsesektoren og at gode helsebeslutninger forutsetter at helsemessige, økonomiske og sosiokulturelle forhold sees i sammenheng. Det må tenkes langsiktig, og individuelle behov for helsetjenester må balanseres mot farer for overbehandling eller overforbruk av helseressurser.

De medisinske fakultetene er i den heldige situasjon at Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) tildelte Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo et senter for fremragende utdanning i 2019. Fokusområdet for senteret er implementeringen av FNs bærekraftmål i medisin og helseutdanninger, og senteret er gitt navnet Centre for Sustainable Healthcare Education – forkortet SHE. Senteret vil være en motor for samarbeid mellom fakulteter og universiteter både nasjonalt og internasjonalt, og ta et koordinerende ansvar for å få bærekraftsmålene inn i de norske fakultetenes studieplanarbeid. I tillegg står UiO i spissen for en ny europeisk universitetsallianse – Circle U – der syv universiteter i Europa har gått sammen for å utdanne endringsagenter innenfor klima, demokrati og global helse.

Vi må skape bevissthet hos fremtidens helsearbeidere om at god helse skapes langt utenfor helsesektoren og at gode helsebeslutninger forutsetter at helsemessige, økonomiske og sosiokulturelle forhold sees i sammenheng.

Heggen, Engebretsen, Rosvold og Gladhaug

Konkret vil det nasjonale samarbeidet bestå i følgende:

  • Kartlegging av hvilke klimarelevante temaer det undervises i ved de fire fakultetene. Kartleggingen kan gi grunnlag for utveksling av eksisterende læringsopplegg.
  • Med bakgrunn i kartlegging skal det gjøres en analyse av eventuelle mangler i de ulike fakultetenes undervisningsplaner.
  • Kartlegge undervisningsopplegg med sikte på etablering av utdanningssamarbeid med de syv universitetene som inngår i Circle U.
  • Foreslå emner og metoder som kan styrke undervisningen om klima og helse både innenfor medisin og de andre profesjons- og masterprogrammene ved fakultetene.

Fakultetene vil sammen sørge for at våre studenter får en dypere forståelse for sammenhenger mellom klima og folkehelse, og lære helsepersonell hvordan de kan handle for å bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Powered by Labrador CMS