Debatt ● Anne Marit Mengshoel og Hilde Stendal Robinson

Neppe en god idé — fysioterapi i Elverum

Fremtidens helseprofesjonsutdanninger er for viktige til at plasseringen av dem kan være et resultat av politisk hestehandel.

Pressekonferanse med finansminister Trygve Slagsvold Vedum, statsminister Jonas Gahr Støre og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol
Forslaget om fysioterapiutdanning i Elverum har neppe noe med prioritering av rehabilitering å gjøre — det handler mer om å løse en politisk strid om sykehusstruktur i Innlandet, mener kronikkforfatterne. Her presenterer regjeringen nyheten om lokalisering av det nye Mjøssykehuset. Foto: Camilla Pettersen / Statsministerens kontor
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Den 5. juni i år troppet statsminister, finansminister og helseminister opp ved Mjøsa og slapp nyheten om at det blir nytt storsykehus i Innlandet i Moelv. Det setter punktum for en 20 års lokaliseringsdebatt. I tillegg til nytt sykehus skal sykehusene på Lillehammer, Elverum og Tynset rustes opp.

Med dette ble det satt stopp for finansminister Vedums ønske om å beholde sykehusene i Hamar og Gjøvik. At senterpartiordføreren i Gjøvik støttet lokalisering i Moelv og å nedlegge Gjøvik sykehus var nok viktig for at finansminister Vedum godtok beslutningen. «Plaster på såret» for at Hamar sykehus legges ned, er at rehabilitering overføres fra Ottestad ved Hamar til Elverum og forslag om å opprette en fysioterapiutdanning ved Høgskolen i Innlandet (HINN), campus Elverum.

Forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er svært fornøyd med regjeringens forslag. Hun mener at å legge fysioterapiutdanning til Elverum sykehus med døgn- og dagkirurgi innen ortopedi, planlagt kirurgi og et bevegelsessenter med styrket rehabiliteringstilbud, viser at Støre-regjeringen tar rehabilitering på alvor.

Men dette forslaget har neppe noe med prioritering av rehabilitering å gjøre — det handler mer om å løse en politisk strid om sykehusstruktur i Innlandet. I et innlegg i lokalavisa Østlendingen ønsket rektor ved HINN fysioterapiutdanning velkommen og fremsnakket mulige synergieffekter til fag det undervises i allerede ved HINN, hovedsakelig ved campus Lillehammer, samt betydning av tilknytning til utdanninger for sykepleiere og tannteknikere i Elverum. Men verken NFFs leder eller rektor ved HINN legger til grunn en helhetsvurdering med tanke på krav om teori- og praksisundervisning i fysioterapi eller læreres kompetanse.

I Norge er det fysioterapiutdanninger ved OsloMet, Høgskulen på Vestlandet i Bergen, NTNU i Trondheim og UIT Norges arktiske universitet i Tromsø. Felles for dem er at de har en rekke ulike profesjonsutdanninger, brede porteføljer for undervisning og forskning, samt samarbeid med kliniske praksissteder med stor faglig bredde.

I Elverum vil fysioterapiutdanningen kun knyttes til sykepleie- og tannpleieutdanninger, og det vil gi få synergieffekter da utdanningskravene og faglige interesser er ganske forskjellige i de tre yrkene. Det kliniske praksistilbudet i Elverum vil også gi mindre variert praksiserfaring enn ved de andre fysioterapiutdanningene. Riktignok kan kliniske miljø i hele Innlandet benyttes som praksisplasser, men da kan andre steder enn Elverum være mer aktuelle. For at lærere skal fylle offentlige krav om forskningsaktivitet og forskningsbasert undervisning, er det viktig med forskningsmiljø. Forskningsmiljø med beslektede interesser med fysioterapi finnes ikke i Elverum. Det vil derfor være behov for betydelig tilføring av ressurser for å bygge opp en fysioterapiutdanning her.

Det vil derfor være behov for betydelig tilføring av ressurser for å bygge opp en fysioterapiutdanning her.

Mengshoel og Robinson

I 2013 ble en ny ergoterapiutdanning etablert ved NTNU Gjøvik. Ergoterapeuters og fysioterapeuters faglige interesser er nært beslektet. Ved NTNU Gjøvik har de i tillegg utdanning av sykepleiere og ingeniører. Gjennom tilknytning til NTNU vil vi tro at ergoterapiutdanningen, især i etableringsfasen, hadde nytte av samarbeid med ergoterapiutdanning ved NTNU i Trondheim. Der er det også fysioterapiutdanning.

Skal det opprettes en fysioterapiutdanning i Innlandet, ville det være mer nærliggende å velge NTNU Gjøvik hvor de allerede har fokus på bl.a. utvikling av rehabilitering og velferdsteknologi for å møte fremtidig behov i primærhelsetjeneste og eldreomsorg. Ved NTNU Gjøvik vil en etablering av fysioterapiutdanning kunne trekke på synergieffekter fra både sykepleie- og ergoterapiutdanning lokalt, samt fysioterapiutdanning ved NTNU i Trondheim hvor de også driver forskning. Studenter fra NTNU Gjøvik har praksisundervisning i dag bl.a. i Lillehammer, som ligger ca. 4 mil unna, og enda kortere blir avstanden til det nye sykehuset i Moelv. Det gir muligheter for variert praksisutdanning.

Både synergieffekter i undervisning, bredde i praksisplasser og tilknytning til relevant forskning taler for NTNU Gjøvik. Fysioterapiutdanning ved HINN kan dermed snarere forstås som et politisk grep for å styrke Innlandets universitetssøknad.

Ved både HINN Elverum og NTNU Gjøvik må det startes på bunnen med a etablere helt nye fagmiljø i fysioterapi med kompetente lærere med master- og doktorgrader. Vi ser at opprettelse av fysioterapiutdanning vil være gunstig for Innlandet. Likevel tror vi at det vil være bedre å se til en utdanningsmodell utviklet ved det Medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO). I de siste årene har antall studieplasser i medisin ved UiO økt. Det har ført til at Medisinsk fakultet har utviklet et desentralisert studietilbud, og flere av studentene får nå praksisundervisning ved UiO Campus Sør i Kristiansand og tilsvarende planlegges for Innlandet. Dette betyr at mye av teoriundervisningen skjer ved UiO, og studentene knyttes dermed til miljøer som sikrer forskningsbasert undervisning. Samtidig skjer praksisundervisning hos lærere og veiledere i klinikk utenfor Oslo. Et slikt samarbeid styrker både undervisnings-, forsknings- og praksismiljøer. Dersom en øker antall studieplasser ved fysioterapiutdanningen enten ved OsloMet eller NTNU Trondheim og etablerer samarbeid med Innlandet om praksis, kan dette styrke helsetjenester i Innlandet og fysioterapifag. Samtidig vil dette være mer gunstig samfunnsøkonomisk.

Fremtidens helseprofesjonsutdanninger er for viktige til at plasseringen av dem kan være et resultat av politisk hestehandel. Det må skje på grunnlag av grundig utredning. Finansminister Vedum er selv fra Innlandet, og det er vi også. Vi deler ønske om å styrke Innlandet. Men å bygge opp sterke utdanningsmiljø fra bunnen er krevende. En fysioterapiutdanning på Elverum kan fort bli noe som verken Innlandet, fysioterapifag eller helse- og utdanningspolitikk er tjent med.

Endring: I første versjon av innlegget ble det oppgitt at det er tannteknikerutdanning ved Høgskolen i Innlandet i Elverum. Det riktige er at det tilbys utdanning i tannpleie.

Powered by Labrador CMS