Stortinget avhold høring om Nesna-saken i slutten av september. Til høyre rektor på Nord universitet, Hanne Solheim Olsen. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Nesna-vedtaket: SV vurderer å ta saken videre til kontrollkomiteen på Stortinget

Nord. Ikke overraskende sier flertallet i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget nei til å støtte SVs forslag om å pålegge Nord universitet å omgjøre Nesna-nedlegging. SV vurderer å ta saken videre.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert)

I dag leverte Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget sin innstilling på representantforslaget fra SV. Det omhandler nedlegging av studiestedene Nesna og Sandnessjøen ved Nord universitet.

Se også: Innstillingen blir publisert her 5. november

Fakta

Studiestedsstruktur ved Nord universitet våren 2019

Konstituert rektor, nå rektor ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen presenterte sin rapport onsdag 24. april.

Rapporten foreslår at dagens ni studiesteder gjøres om til to campuser, tre studiesteder og to utdanningssteder med nett- eller samlingsbaserte tilbud.

Forslaget fra rektor Solheim Hansen om studiestedsstruktur ble behandlet første gang i Nord universitets styre 30. april. Rapporten er nå sendt på høring.

26. juni gjorde styret et vedtak. Nesna og Sandnessjøen avvikles som studiested, mens Namsos ble skjermet.

I mai sendte SV-representanter inn et representantforslag til Stortinget.

30.september var det høring, og komiteen har frist til 5. november med å leve innstilling i saken. Debatten i Stortinget er planlagt 12. november.

Flertallet i komiteen har, ikke overraskende, landet på at de ikke ønsker å støtte forslaget fra SV.

Saken skal sluttbehandles i Stortinget 12. november. Det var høring i saken i slutten av september.

Les også: Nord-rektor: — Det er egentlig studentene som har lagt ned Nesna

Kontrollkomiteen?

Representanter fra Fremskrittspartiet (Frp), deriblant Hanne Dyveke Søttar og leder av Utdanningskomiteen, Roy Steffensen, har tidligere sagt at de mente saken i større grad hører hjemme i Stortingets kontroll- og konstitusjonkomité, enn i Utdanningskomiteen.

På grunn av det spesielle og prinsipielle i denne saka, vurderer vi å ta saka til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Mona Fagerås

De har likevel ikke ønsket å fremme forslag om dette. Begrunnelsen er at Stortinget har saken til behandling i andre komiteer.

Nå åpner Mona Fagerås (SV) for at SV vil fremme et slik forslag.

— På grunn av det spesielle og prinsipielle i denne saka, vurderer vi å ta saka til kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier Fagerås.

Trekker fram lærermangel

I sin kommentar til innstillingen trekker Fagerås fram at det er stor lærermangel i Nordland og i landet generelt.

— Vi vet at over 60 prosent av studentene tar seg jobb i nærheten av der de har tatt sin utdanning. Derfor er det så viktig at vi har slike utdanningsinstitusjoner lokalisert i distriktene. Lærerutdanninga på Nesna har levert lærere til distriktskommuner, både på Helgeland, Nordland og resten av landet i over hundre år, sier Fagerås.

Hun trekker fram at etter SV sitt syn er at denne saka svært spesiell, fordi det lå en fusjonsavtale til grunn for opprettinga av Nord universitet.

— Fusjonsavtalen stadfestet videreføring og videreutvikling av studiestedene. Strukturmeldinga slo også fast at det skulle bli færre institusjoner, men ikke færre studiesteder. Når Nord universitet legger ned Campus Nesna og sjukepleierutdanninga i Sandnessjøen, så er det et brudd med fusjonsavtalen, et brudd på Strukturmeldinga og i strid med Kongelig resolusjon, som og sa at studiestedene skulle bli viktigere i sine regioner. Folk på Helgeland føler seg, med rette, lurt, sier Fagerås.

Høyre: — Viktig å ikke bryte prinsippet

Kent Gudmundsen, som er medlem av Utdannings- og forskningskomiteen for Høyre, sier til Khrono at det ville vært uryddig om Stortinget skulle overta styret ved Nord universitet sin funksjon i denne saken.

— Vi har en klar rolledeling der styret er satt til å forvalte høyere utdanning og kvaliteten på den høyere utdanningen i sin region. For oss er det viktig å ikke bryte det prinsippet. Det ville kunne fått konsekvenser i flere saker. Vi ønsker å være ryddige, sier Gudmundsen.

Han påpeker at det samtidig finnes noen styringskanaler, som tildelingsbrevet.

— I en merknad i innstillingen peker vi på at universitetene har en særlig rolle med å ivareta sitt regionale mandat. Det er ingen motsetning mellom dette og en strukturreform som samler fagmiljøet og styrker kvaliteten. Styret sier de ivaretar det samme antallet desentraliserte studieplasser på Helgeland. Debatten går på hvorvidt dette fortsatt skal være på Nesna. Da går vi ned på detaljnivå som burde tillegges styrets mandat, sier han.

Marianne Synnes Emblemsvåg sitter også i Utdannings- og forskningskomiteen for Høyre. Hun skriver i en epost til Khrono at forslaget ble nedstemt fordi regjeringspartiene «mener det er av avgjørende betydning at vi som stortingspolitikere respekterer de lovene vi selv har vedtatt», og henviser til Universitets- og høyskoleloven.

Hun viser også til at i Strukturmeldingen ble det understreket at det også i framtiden må være opp til institusjonene selv og deres styrer å vurdere hva en hensiktsmessig studiestedstruktur innebærer. «Det var bred politisk enighet om grunnlinjene i Strukturmeldingen da denne ble behandlet av Stortinget,» skriver hun.

God debatt

Roy Steffensen er leder av Utdannings- og forskningskomiteen. Han synes den siste tidens debatt har vært god, og på sin plass.

— Jeg har hele veien sagt at jeg har kjempestor forståelse for frustrasjonen til folk på Helgeland. Jeg skjønner at de frykter konsekvensene av dette, og sier at de føler seg lurt og at de ikke ville blitt med på fusjonen om de hadde visst konsekvensene. Universiteter har et ansvar for å tenke regionalt og ta hensyn til arbeidsmarkedet i en region, men samtidig har vi gitt dem frihet til å forvalte strategi og ressurser selv, sier han og fortsetter:

— Nord universitet mener selv at med dette grepet skal de oppnå høyere gjennomføring og klare å utdanne flere. De er de nærmeste til å vurdere hva konsekvensene blir. Jeg håper dette blir resultatet, sier han.

— I Frp sin stortingsgruppe har det tidligere blitt snakket om å ta denne saken til Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Lever den ideen fortsatt?

— Jeg tror nok ihvertfall den lever godt i Nordland Frp. De har vært tydelige. Det jeg opprinnelig sa har nok blitt spunnet litt langt. Jeg sa at hvis forslagsstillerne mener det har skjedd feil i selve prosessen, og henger seg opp i formalia, er det, rent parlamentarisk, kanskje Kontroll- og konstitusjonskomiteen som heller burde ha hatt saken, sier han.

— Hvis SV vil ta opp saken der har jeg forståelse for at de ønsker det. For min del hadde det aldri vært aktuelt å løfte det opp, som medlem av et regjeringsparti, sier han.

Naturlig om SV støtter

Hanne Dyveke Søttar er medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen på vegne av Nordland Frp. Hun sier til Khrono at alle medlemmene i denne komiteen allerede har mottatt epost med god informasjon om saken.

— Hvis en komité har lyst til å se på saken kan de bestemme det så snart de vil etter debatt den 12. november, sier hun.

— SV har sagt at de vurderer å spille saken inn. Hva tenker du om det?

— Det er helt naturlig hvis SV som parti spiller det inn. Jeg har full forståelse hvis de ønsker det, sier hun.

Sp: — Følger med på spørsmålet

Medlem av Utdannings- og forskningskomiteen for Senterpartiet (Sp), Marit Knutsdatter Strand sier hun er jeg skuffet over at det ikke ble flertall for å redde studiestedene på Nesna Sandnessjøen.

— Hvordan var behandlingen av forslaget?

— Det har dratt seg litt til. Vi opplever at vi kommer med en utfordring og stiller spørsmål ved noe regjeringen har gjort, og så er de bare opptatt av å forsvare seg. Vi har nok ganske ulik oppfatning av virkeligheten, sier Strand.

Hun mener regjeringen allerede delvis har forsømt sin oppgave med å ta tak i forutsetningene for å kunne drive med høyere utdanning på mindre steder.

— Hva tenker du om å ta saken opp i Kontroll- og konstitusjonskomiteen?

— Vi vil i hvert fall følge opp spørsmålet. Sp og sagt at dette er noe vi følger, og at vi egentlig har blitt forferdet av ting som har blitt påpekt – for eksempel kunnskapsgrunnlag som styret har gjort vedtak basert på. Det har skjedd feil i prosessen og det er veldig alvorlig når sånt får så store konsekvenser for en hel landsdel, sier hun.

Også Arbeiderpartiet er skuffet

Arbeiderpartiet vil sikre fortsatt lærerutdanning på Nesna. Nina Sandberg trekker fram at Høyreregjeringen stemmer for nedleggelse.

— Arbeiderpartiet har i dag bedt regjeringen komme med en plan for å styrke desentralisert utdanning over hele landet. Vi vil sikre regional utvikling og de viktige profesjonsutdanningene, og fremtidig høyere utdanning på Nesna må være en del av denne planen. Dessverre stemmer høyrepartiene ned forslaget, som bare bli støttet av de rødgrønne partiene, sier Nina Sandberg (Ap), medlem i Stortingets utdanningskomité.

— Norge trenger utdanning og verdiskaping i hele landet. Arbeiderpartiet avviser høyreregjeringens nedbygging av utdanningssystemet, vi har alltid jobbet for å sikre utdanning til flest mulig. Vi vil heller ta i bruk kompetanse og lokaler på Nesna og ha mer desentralisert utdanning. Derfor setter vi av både penger og studieplasser i vårt alternative budsjett som legges frem i neste uke, sier Sandberg.

(Saken ble sist oppdatert kl. 16.45, 05.11.19. Kommentarer fra Kent Gudmundsen, Marianne Synnes Emblemsvåg, Hanne Dyveke Søttar, Roy Steffensen og Marit Knutsdatter Strand er lagt inn)

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS