SV vil ha omkamp om nedlegginger

Nord universitet. Styret vedtok å legge ned de to studiestedene i Nesna og Sandnessjøen. SV varsler omkamp på Stortinget.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert med avstemmingsresultatet. Khrono kommer med flere reaksjoner etter en tillyst pressekonferanse. )

(Se stream direkte fra styremøtet nederst i denne saken. Møtet starter kl.09.00 - saken om studiestedsstruktur etter planen kl. 12.15)

En stemme av 13 i styret stemte imot rektors forslag til ny studiestedsstruktur. Det var studentrepresentant Mathias Lauritzen. Han mente at forslaget ikke gikk langt nok, og ønsket å vedta det som var rektors aller første forslag fra i april, der man også vedtok større nedbygging på Namsos og Steinkjer blan annet - og foreslo mer faglig konsentrasjon.

Nesna hadde kun én representant som talte dere sak rundt styrebordet, det var Lisbet Flatraaker. Men hun valgte til slutt å stemme for helheten, men med stemmeforklaring om at hun var imot nedlegging av studiested Nesna.

Styret vedtok også å flytte teaterutdanningen fra Verdal til Levanger samt 300 studieplasser fra Steinkjer til Levanger. Men satser på bioøkonomiutdanning i InnoCamp på Steinkjer.

Politikk i saken

Det har for lengst gått politikk i debatten om studiestedsstrukturen ved Nord universitet. Onsdag skal styret ved universitetet etter planen vedta rektor Hanne Solheim Hansens endelige forslag.

Rektor Hanne Solheim Hansen og styreleder Vigdis Moe Skarstein i en pause før dagens debatt om studiestedsstruktur ved Nord universitet begynner. Foto: Øystein Fimland

Partilederne Audun Lysbakken (SV) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har allerede varslet at de vil være tilstede på det åpne styremøtet onsdag. Det samme har stortingsrepresentant Marit Arnstad. Og Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland, som har over 22.000 medlemmer på facebook, har sagt at de venter at mellom 30-50 forbanna aksjonister vil ta turen til styremøtet på Værnes.

Til Khrono sier Lysbakken at han mener at forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø (V), har gitt inntrykk av at hun velsigner en eventuell nedlegging av studiestedene i Nesna og Sandnessjøen.

— Det er alvorlig og kan påvirke styret ved universitetet og hun må snarest avklare dette. Hvis ikke hun gjør det vil regjeringen ha et stort medansvar for nedleggelse, sier Lysbakken.

Han sier at statsråden må gripe inn, og utfordrer henne på hva hun vil gjøre dersom en nedlegging blir vedtatt.

Innstillingen er i praksis et nullforslag for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Trine Karlsen

— Denne saken er uansett ikke over på onsdag. Vi har fremmet forslag om å stoppe nedleggelsene i Nord universitet, og kommer til å kjøre full omkamp i Stortinget dersom det blir nedleggelse, sier SV-lederen til Khrono dagen før styremøtet.

Nybø glad for gjennomslag

Nybø svarer Lysbakken med at hun er glad for at universitetet har tatt de signaler hun kom med i et brev til styret rett før det forrige møtet i april, og at ledelsen har hørt på mange av tilbakemeldingene som kom i høringsrunden.

Partilederne Audun Lysbakken (SV) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) møter opp sammen med aksjonister fra Helgeland på Nords styremøte onsdag. Her er de på en tilsvarende aksjon i Oslo tidligere i juni. Foto: Runhild Heggem

— Det skal fortsatt være sykepleie-, vernepleie- og farmasiutdanning i Namsos, Steinkjer skal bli et kraftsenter for grønn vekst og innovasjon, sykepleierutdanningen på Stokmarknes opprettholdes og det skal fortsatt tilbys lærerutdanning på Helgeland og i Lofoten. Men, dette er administrasjonens forslag. Nå blir det opp til styret å vurdere hva som blir Nord universitet sitt endelige vedtak, sier hun til Khrono.

— Lysbakken ber deg om å gripe inn dersom nedlegging blir vedtatt på onsdagens styremøte. Vil du det?

— Stortinget har, med bredt flertall, bestemt at det skal være opp til institusjonene selv og deres styrer å vurdere hva en hensiktsmessig studiestedstruktur innebærer. Det stemte også SV for. Det er styret som har fått det ansvaret og det er de som skal gjøre sine vurdering på styremøtet onsdag svarer Nybø.

Stortinget har, med bredt flertall, bestemt at det skal være opp til institusjonene selv og deres styrer å vurdere hva en hensiktsmessig studiestedstruktur innebærer. Det stemte også SV for.

Iselin Nybø

— Og hva mener statsråden om at Lysbakken og SV varsler omkamp på Stortinget dersom nedleggelse blir vedtatt?

— SV står selvfølgelig fritt til å fremme de forslagene de måtte ønske i Stortinget, sier hun.

Sp ber Sanner gripe inn

Til NRK Dagsnytt tirsdag morgen sa også kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner at heller ikke han ønsker å gripe inn i Nord-saken, selv om Sp-leder Trygve Dlagsvold Vedum oppfordret han til dette.

— Det er der regjeringen bommer så fullstendig. Skal du utvikle hele Norge, må du også ha barnehagelærere, sykepleiere og lærere, og da må du ha mulighet til å ta utdanning, sa leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum til Nrk.

Iselin Nybø møtte styret ved Nord universitet på deres styremøte på Værnes 11. januar 2019. Foto: Ketil Blom Haugstulen

— Det ville vært svært uryddig om jeg som kunnskapsminister blandet meg inn i denne saken et par dager før avgjørelsen skal tas av styret, det er deres ansvar, sier Sanner, og han fortsetter:

– Vi har iverksatt kraftfulle tiltak for økt lærerrekruttering og det har blitt mer populært å bli lærer nå enn det var da Trygve Slagsvold Vedum satt i regjering.

Rektors forslag

Rektor Hanne Solheim Hansens endelige forslag til studiestedsstruktur går ut på å legge ned studiestedene med lærer- og sykepleieutdanning på Nesna og Sandnessjøen. Hun foreslår videre å flytte skuespillerutdanningen i Verdal til Levanger, samt 300 studieplasser fra Steinkjer til Levanger. Samtidig foreslår hun å opprette samlingsbasert lærermaster i Stokmarknes i Vesterålen, styrke lærerutdanningen i Mo i Rana, bygge opp et internasjonalt ledende bioøkonomimiljø i Steinkjer og et etter- og videreutdanningssenter i Stjørdal.

Forslaget er sterkt revidert i forhold til hennes første forslag som skulle føre til omdisponeringer av 50 millioner kroner fra infrastruktur til utdanningskvalitet. Forslaget styret har på bordet onsdag innebærer en omdisponering på rundt 30 millioner kroner. Ifølge rektors styrepapirer berører innstillingen cirka 120 av totalt rundt 1300 ansatte direkte

Les også: Nord-rektor snur om nedlegging av tre studiesteder, men opprettholder avvikling i Sandnessjøen, Nesna og Verdal

SV-leder Audun Lysbakken vil kjøre full omkamp i Stortinget dersom universitetsstyret vedtar å legge ned studiestedene Nesna og Sandnessjøen.

Her er ordlyden i representantforslaget fra SV som ikke kommer opp i Stortinget før etter valget i høst:

1. Stortinget ber regjeringen om å stoppe den foreslåtte studiestedsstrukturendringen ved Nord universitet.

2. Stortinget ber regjeringen om å komme tilbake med en plan for hvordan man kan oppfylle intensjonene i Meld. St. 18 (2014-2015) «Konsentrasjon for kvalitet» om å styrke studiestedene slik at de kan bli mer betydningsfulle i sin region.

3. Stortinget ber regjeringen om å legge fram en helhetlig plan for framtidig struktur for høyere utdanning i Norge.

SV gir en sjanse til å omgjøre en nedlegging til høsten

— Det er jo ikke klart ennå hvor alle partiene står, men det vi har gjort er å fremme et forslag om å stoppe nedleggelse av studiesteder ved Nord universitet slik at det ligger klart til behandling til høsten, sier Lysbakken, og legger til at SV fremmet dette etter første styrebehandling ved Nord universitet i april.

— Dersom styret står fast på nedlegging vil alle politikere som nå sier at de er mot det ha en sjanse til å omgjøre det på Stortinget til høsten, sier Lysbakken.

— Men er ikke dette styrets ansvar å avgjøre?

Dersom styret står fast på nedlegging vil alle politikere som nå sier at de er mot det ha en sjanse til å omgjøre det på Stortinget til høsten.

Audun Lysbakken

— Jo, men en er nødt til å skille litt på ting her. Akademisk frihet og autonomi er viktig, og skal tas vare på. Men strukturen i utdanningsnorge handler om veldig mye mer, som hvordan vi skal sikre rekruttering av fagfolk og bosetting i hele landet. Det er et dypt politisk spørsmål og det kan ikke være slik at en rektor ved en utdanningsinstitusjon kan kreve å gjøre dramatiske endringer i strukturen uten at de folkevalgte engasjerer seg.

Audun Lysbakken sier det er helt normalt i vårt demokrati og at han mener det ville vært et sykdomstegn om det ikke ble samfunnsdebatt om disse temaene.

— SV har profilert seg som et kunnskapsparti, men nå har distriktspolitikken blitt viktigere for dere også?

— Tvert imot. Jeg mener at dette er viktig for å drive en kunnskapspolitikk. Kunnskapssektoren skal sørge for å forskning i verdensklasse i Norge, men også sørge for at vi utdanner gode fagfolk til skoler, sykehus og eldreomsoorg i hele Norge, sier han og mener at det er en fundamentalt viktig del av kunnskapspolitikken.

Spente folkeaksjonister

Ifølge Catrine Hole, presseansvarlig i Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland, vil det stille mellom 30 og 50 aksjonister fra Helgeland.

— Det er sikkert noen fra de andre studiestedene som ble reddet, men som kanskje ikke er helt fornøyde, som skal nedover også, sier hun til Khrono og er spent på dagen.

— Vi er utrolig spent på hva det blir, og spent på det vi tør å håpe på. Vi vet det finnes behov for lærerutdanning på Helgeland og kan ikke forstå om vi skal bli de eneste som blir lagt ned. Vi er sjokkert over innstillingen fra rektor som kom på fredag, og har ikke særlig tillit til styret, sier Hole, og avslutter:

— Nedlegging er ikke noe som fungerer for hele Helgeland som region, og da er det viktig å poengtere at Helgeland er den tredje mest verdiskapende regionen i Nordland. 60 prosent av landsbruket i Nord-Norge er på Helgeland, og det er her det er både blå og grønn vekst. Vi trenger mer høyere utdanning, ikke mindre.

Catrine Hole, presseansvarlig i Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland, foran Stortinget på markeringen mot strukturprosessen på Nord universitet 12. juni. Foto: Hans Petter Sørensen

— Nedlegging er ikke noe som fungerer for hele Helgeland som region, og da er det viktig å poengtere at Helgeland er den tredje mest verdiskapende regionen i Nordland. 60 prosent av landsbruket i Nord-Norge er på Helgeland, og det er her det er både blå og grønn vekst. Vi trenger mer høyere utdanning, ikke mindre.

Nord-rektor Hanne Solheim Hansen som styret sannsynligvis ansetter fast som rektor onsdag står i kryssild mellom politikere og egne ledere på flere fakulteter.

Dekan Karlsen: Nullforslag fra rektor

Dekan Trine Karlsen ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap på Nord universitet er tydelig på hva hun mener om innstillingen til rektor.

— Innstillingen er i praksis et nullforslag for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Siste opptak av studenter i Sandnessjøen var så langt tilbake som i 2015, sier hun.

Fakultetsledelsens faglige vurderinger er ikke hensyntatt i rektors vurderinger og innstilling til styret, sier dekan Trine Karlsen.

Det betyr ifølge Karlsen at fakultetsledelsens faglige vurderinger dermed ikke er hensyntatt i rektors vurderinger og innstilling til styret, og at det er lagt begrenset vekt på bredden av kriteriesett som styret har vedtatt skal være førende i vurderingene av struktur.

Fakultetet hennes er det med størst geografisk kompleksitet i Nord universitet.

— Til tross for målet med å samle ansatte i større og sterkere fagmiljø, skal fakultetet bestå i en spredt geografisk struktur, legger hun til.

— Hva synes du om at det ikke blir færre studiesteder?

— Fakultetsledelsen har gjort et grovt økonomisk estimat som tilsier at vår budsjettramme må økes med 20-30 millioner for å etablere en hensiktsmessig lederstruktur, kompetanse og faglig kvalitet i denne modellen. Vi mener det vil bli utfordrende for universitetet, og fakultetet spesielt, å få til en økonomisk bærekraftig utvikling de kommende årene.

Også prodekan for forskning på helsefakultetet, Ottar Bjerkeset, kom i et innlegg i Khrono nylig med sterk kritikk av prosessen ved Nord.

Han mente at det ikke er fremkommet vesentlig ny informasjon siden rektors første innstilling til styret, som gikk mye lengre enn dagens reviderte.

— Hvordan har det seg da at rektor plutselig har «kommet på andre tanker» og gjort kuvending helt på tampen av denne lange prosessen? Og hvorfor endret saken seg fra et utviklingsprosjekt for et nyetablert universitet, til en studieporteføljesak, spør Bjerketset.

Følg styremøtet direkte her:

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS