politihøgskolen kutter

Nesten 50 årsverk skal bort

Antall årsverk ved Politihøgskolen reduseres dramatisk. Ved bachelor­utdanningen i Oslo ligger det an til en halvering av staben.

Politihøgskolen i Oslo.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Som følge av at antall studenter ved Politihøgskolens bachelorutdanning reduseres kraftig, må Politihøgskolen (PHS) fram mot 2022 kutte stort i antall ansatte.

I en fersk bemanningsplan som Khrono har fått innsyn i, heter det at PHS i løpet av tre år skal ned fra ca. 440 til ca. 350 årsverk. 40 av de 90 årsverkene overføres til Politiets fellestjenester, som sørger for innkjøp av tjenester og materiell til politiet.

Men de resterende årsverkene, per nå 46,6 årsverk, må bort.

— Årsaken til kuttet, er både det bortfallet av arbeidsoppgaver vi ser etter nedleggelsen av bacheloravdelingen på Kongsvinger for over to år siden. Det gir 144 færre studieplasser i Oslo det kommende studieåret. Og det er kuttet fra 550 til 400 studenter totalt i år, der hele kuttet skjer i Oslo, sier fungerende assisterende rektor ved Politihøgskolen, Geir Valaker, til Khrono.

Ettersom politikerne har bestemt at alle de 150 studieplassene skal kuttes i Oslo, vil antall årsverk tilknyttet bachelorutdanningen i hovedstaden halveres.

Slik skal det kuttes

I 2019 var antallet årsverk tilknyttet bachelorutdanningen i Oslo 77,6. Fra studiestart i år er det behov for bare 56. I løpet av to år skal antallet ned til 39.

Politihøgskolen i Oslo blir også landets minste campus i studenttall, men beholder noen ekstra årsverk fordi de har overgripende ansvar for politiutdanningen. Derfor vil de fortsatt ha noen flere ansatte tilknyttet bachelorutdanningen sin, enn de to andre studiestedene Bodø og Stavern, som beholder sine antall årsverk på henholdsvis 32 og 33,5 årsverk.

De resterende årsverkene som kuttes i Oslo, tas innen blant annet administrative oppgaver, drift, IKT og opptak/rekruttering.

— Vi er i gang med nedbemanningsprosessen, og tar høyde for det antall studenter vi har fra høsten 2020.

For bare noen år siden startet 720 studenter på PHS hver år. I fjor startet 550. I 2020 begynner bare 400. Det medfører altså kutt på 46,6 årsverk.

— Hvor mange ansatte er 46,6 årsverk?

— For å inkludere færrest mulig ansatte i kuttet, har vi over tid foretatt innbeordringer og midlertidige ansettelser, i stedet for å ansette folk i faste stillinger. I tillegg kommer naturlig avgang. Vi håper det gjør at antall ansatte som blir direkte involvert blir så lavt som mulig, men det er for tidlig å si noe detaljert om det nå, sier Valaker.

Her skal det kuttes

Avdeling Årsverk 2019 Årsverk 2020 Årsverk 2021 Årsverk 2022 Kutt
Bachelor Oslo77,6565639- 38,6
Studieavd.30303028- 2
Strategi- og virksomhet979591- 6

Fagforeningene kritiske

Det har tatt tid å lande bemanningsplanen som nå er lagt fram og drøftet med fagforeningene. Sju fagforeninger ved Politihøgskolen har i et dokument redegjort for hva de synes om behandlingen av bemanningsplanen.

Blant annet mener de at tillitsvalgte ikke har vært involvert nok. De peker også på at man i for liten grad har utredet hvilke framtidige oppgaver som skal ligge ved Politihøgskolen og at dagens organisasjonskart ligger til grunn for nedbemanningen.

Geir Valaker

Fagforeningene viser blant annet til at antallet studenter kan komme til å øke igjen.

— Det vi savner mest er et mål og tanker for hvor Politihøgskolen skal framover. Vi synes ikke man har tatt hensyn til strategier og skolens samfunnsoppdrag, sier Lillis Rabbing, lokallagsleder for Forskerforbundet ved Politihøgskolen.

— Hele forskningsavdelingen består, det er vel positivt?

— Ja, den består, men man tar hele kuttet på bacheloravdelingen. Med de signaler vi har fått fra justis- og beredskapsdepartementet, er det grunn til å tro at antallet studenter vil kunne variere framover, og både gå opp og ned. Da mener vi at man må rigge seg for en fleksibilitet og at man ikke kvitte seg med nøkkelkompetanse. Ved Politihøgskolen har det vært en formidabel vekst innen administrasjon, og vi tenker at det må være enklere å erstatte en rådgiver eller annen administrativ ansatt senere, enn å erstatte noen med viktig kompetanse for politiutdanningen, sier Rabbing.

Fungerende assisterende rektor Valaker svarer på spørsmål fra Khrono at det ikke er lett å skulle utsette kutt, og at de ikke kan gjøre mye annet enn å bemanne etter det budsjettet man er forespeilet.

— Vi må hele tiden legge til grunn det beslutningsgrunnlaget som må vi må forholde oss til. Det betyr at hvis det skjer endringer framover, så må vi endre på planene våre, sier Valaker.

Powered by Labrador CMS