En student ved NHH har legeattest på at hen har en diagnose som forårsaker kroniske søvnproblemer. Studenten mener handelshøyskolen ikke gjør nok for at hen kan vurderes på like vilkår som andre studenter. Illustrasjonsfoto Foto: Henriette Dæhli

NHH ga nytt tilbud om tilrettelagt eksamen - student vurderer fortsatt søksmål

Tilrettelegging. Etter Diskrimineringsnemnda konkluderte med at Norges Handelshøyskole hadde diskriminert studenten, har høgskolen fattet nytt vedtak. Studenten mener tiltakene ikke er nok til at hen kan vurderes som andre, og vurderer fortsatt å saksøke høgskolen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En student ved Norges Handelshøyskole (NHH) ønsket i fjor å få tilrettelagt eksamen på grunn av en kronisk søvnsykdom og konsentrasjonsvansker på morgenen.

Studenten har en legeerklæring som påviser søvnsykdommen, men NHH avslo søknaden om tilrettelegging. Saken ble klaget inn for Diskrimineringsnemnda, som fastslo at studenten har blitt diskriminert.

«Klager er stilt dårligere enn andre studenter på grunn av sin funksjonsnedsettelse», skrev nemnda i sin avgjørelse.

Studenten hyret inn advokatfirmaet Sulland, som sendte et prosessvarsel til høgskolen der de ber NHH innrette seg etter Diskrimineringsnemndas uttalelse.

Fakta

Diskrimineringsnemnda

Diskrimineringsnemnda er et nøytralt forvaltningsorgan som avgjør klager på diskriminering og trakassering.

Det er gratis å få en sak behandlet av nemnda, og partene trenger ikke advokat.

Dersom du er usikker på om du har en sak, eller ønsker veiledning om regelverket, anbefaler nemnda at du tar kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet.

— Vedtaket vil bli påklaget

I et nytt vedtak skriver NHH at «på bakgrunn av korrespondansen mellom deres klient og NHH [...] har hen i løpet av høstsemesteret 2019 fått ytterligere tilrettelegging på allerede avlagte eksamener».

Vedtaket gjelder for nåværende og neste semester.

Til tross for et nytt vedtak fra NHH, mener studenten at de nye tiltakene fremdeles ikke gjør at hen blir vurdert på like vilkår som andre studenter.

Studentens advokat Haakon Åsli Skogstad skriver i en SMS til Khrono at vedtaket vil bli påklaget og at et søksmål mot NHH fortsatt er aktuelt.

Hva er grunnen til at studenten fremdeles ikke er fornøyd med tilbudet?

Det fremkommer av den enstemmige uttalelsen fra Diskrimineringsnemnda, skriver Skogstad.

I uttalelsen står det blant annet at studenten søkte om eksamensoppstart tidligst kl. 12-13, eventuelt at studenten får hjemmeeksamen.

Les også: Studenter reagerer på at NHH kutter video på bachelor-nivå

Tre ukers klagefrist

Vedtaket NHH nå har fattet er det tredje i rekken. I april vedtok NHH at studenten skulle få tilretteleggelse ved eksamen, og stilte spørsmål til Diskrimineringsnemda om de hadde tatt høyde for dette da de fattet avgjørelsen.

Seniorkonsulent Andrea Andal ved NHH forklarer at NHH har gjort et nytt vedtak på bakgrunn av ny dokumentasjon som har blitt sendt inn. Ifølge Andal har studenten tre uker klagefrist, som vil falle den 30. desember.

— Hva er forskjellen på vedtaket som ble gjort i vår og dette vedtaket?

— Jeg kan dessverre ikke si stort om innholdet i vedtaket, utover at det er et vedtak som gjelder for dette og neste semester.

Bakgrunn

Studenten forklarer at hen sliter med konsentrasjonsvansker på morgenen. På eksamensdager kan studenten ha vært våken fra klokken 12-17 dagen i forveien, og ikke sovet om natten.

I sin klage til Diskrimineringsnemnda er studenten kritisk til NHHs behandling av saken, og skriver blant annet:

«Saken ble behandlet ved eksamenskontoret på NHH og avslått bare 13 dager senere [...]. Den første behandlingen bar preg av hastverkarbeid og forutinntatt holdning.»

NHH har på sin side forsvart avslaget om tilrettelegging med flere argumenter.

  • Første søknad om individuell tilrettelegging kom etter fristen 1. september i fjor.
  • En slik tilrettelegging skal ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium. NHH poengterer at Likestillings- og diskrimineringsloven §21 sier at tilretteleggingen ikke skal innebære en uforholdsmessig byrde for institusjonen.
  • NHH argumenterer også for at Universitets- og høyskoleloven pålegger dem «å sørge for at kandidatenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte».

Handelshøyskolen tar selvkritikk på at begrunnelsen i avslaget fra november 2018 kunne vært mer fyldig.

Powered by Labrador CMS