Yngre forskere

Ni nye medlemmer i Akademiet

Akademiet for yngre forskere har tatt opp nye medlemmer. Sjekk listen her.

F.v. Anders Kvellestad, Kristine Husøy Onarheim, Siddharth Sareen, Are Skeie Hermansen, Sirianne Dahlum, Feroz Mehmood Shah, Aike Peter Rots, Irja Ida Ratikainen og Ole Martin Moen er nye medlemmer.
F.v. Anders Kvellestad, Kristine Husøy Onarheim, Siddharth Sareen, Are Skeie Hermansen, Sirianne Dahlum, Feroz Mehmood Shah, Aike Peter Rots, Irja Ida Ratikainen og Ole Martin Moen er nye medlemmer.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Over 60 søkte medlemskap til fristen 30. juni, men ni utvalgte er nå tatt opp i Akademiet for yngre forskere (AYF).

— Vi ser svært frem til å berike akademiet med ni dyktige nye medlemmer. De nye medlemmene vil være en viktig pådriver i å fremme AYF som en tydelig stemme innen fag- og forskningsformidling og videreutvikle oss som organisasjon, sier leder i AYF, Sofie Høgestøl i en pressemelding.

De nye medlemmene, som er tatt opp for perioden 2020-2024, er:

Aike Peter Rots
Aike Peter Rots

Aike Peter Rots, Orientalske språk, UiO
Forsker på: Religion, kultur og natur i det moderne Asia, med fokus på Japan, Okinawa og Vietnam. Jeg er interessert i religion i dagens samfunn og politikk, og særlig i forholdene mellom rituell praksis, tro, og miljø.
Opptatt av Akademiet:
1.Som sagt er humaniora under stort press i mange land. Jeg mener at det er spesielt viktig at humanioras mangfold beskyttes – ikke bare de såkalte «nyttige» fagene, men også grunnforskning.

2. Selv om norske universiteter har fått flere ansatte med utenlandsk bakgrunn i de siste årene er det vanskelig for mange av dem å få en fast stilling; og det er svært få i lederstillinger. Det samme gjelder nordmenn med innvandrerbakgrunn: Få klarer å få en fast jobb i akademia. Hvordan kan dette forbedres?


Anders Kvellestad
Anders Kvellestad

Anders Kvellestad, Partikkelfysikk, UiO
Forsker på: Hva skjer når vi kolliderer elektroner, kvarker og andre elementærpartikler? Hvordan endte universet opp med bittelitt mer materie enn antimaterie? Hva er egentlig “mørk materie” for noe? Og hvorfor er det så lett å riste på Higgsfeltet?
Opptatt av i Akademiet: En av våre viktigste oppgaver som forskere er å bidra til at ny kunnskap når ut til resten av samfunnet. Men vi bør ikke nøye oss med å kun formidle forskningsresultater — vi har også ansvar for å kommunisere hva forskning virkelig er.


Are Skeie Hermansen
Are Skeie Hermansen

Are Skeie Hermansen, sosiologi og demografi, UiO
Forsker på: Min forskning fokuserer på sosial ulikhet og mobilitet, som litt forenklet handler om å undersøke hvordan knappe goder er ulikt fordelt mellom forskjellige posisjoner i samfunnet, f.eks. yrker, og hvorfor tilgang til disse posisjonene varierer mellom ulike individer og befolkningsgrupper.
Opptatt av i Akademiet: Et tema som interesserer og engasjerer meg, er problemkomplekset rundt midlertidighet i akademia, som jo er sammensatt og ikke minst kan oppleves forskjellig for ansatte i midlertidige stillinger i ulike deler av karriereløpet.Feroz Mehmood Shah
Feroz Mehmood Shah

Feroz Mehmood Shah, Filosofi, USN,
Forsker på: Jeg forsker på hvordan vi systematiserer og begrunner moralske handlinger og oppfatninger med etiske teorier.
Opptatt av i Akademiet: Forskningspolitisk ser jeg særlig frem til å jobbe med spørsmål knyttet til relasjonen mellom grunnforskning og anvendt forskning.


Irja Ida Ratikainen.
Irja Ida Ratikainen.

Irja Ida Ratikainen, Biologi, NTNU
Forsker på: Jeg forsker på hvordan levende organismer kan takle varierende og uforutsigbare miljøer.
Opptatt av i Akademiet: Jeg synes Akademiet for yngre forskere har gjort en veldig bra innsats for å forbedre karriereveiene og mulighetene for yngre forskere i Norge, men jobben er langt i fra over og jeg gleder meg til å være med og bidra til at det kan bli enda bedre.Kristine Husøy Onarheim, Medisin, UiB
Forsker på: Jeg forsker på global helse og folkehelse. Min interesse for global helse og folkehelse handler om å bedre helse på gruppenivå, og hvordan helsepolitikk og prioriteringer kan gjøre at folk kan leve lange og gode liv.
Opptatt av i Akademiet: Jeg er opptatt av at forskning skal være en viktig del av den offentlige debatten, i Norge og ellers i verden.Ole Martin Moen
Ole Martin Moen

Ole Martin Moen, Filosofi, OsloMet

Forsker på: Jeg er fagfilosof. Vi fagfilosofer forsøker å forstå, helt grunnleggende, hva slags verden dette er og hva vi skal gjøre her. Da jeg var barn trodde jeg at det vår sånt som voksne visste, eller i hvert fall sånt som professorer visste. Nå er jeg både voksen og professor, og ser at nesten like mye fortsatt er mystisk.
Opptatt av i Akademiet: Mange flere PhD- og postdoc-stillinger i humaniora bør være tematisk åpne. Da blir det konkurranse basert på kvalitet og originalitet, og stipendiaten som blir ansatt kan skrive om det hen virkelig brenner for.

Siddarth Sareen
Siddarth Sareen

Siddarth Sareen, Utviklingsstudier, UiS
Forsker på: Jeg studerer styring av energiomstilling. Energiinfrastruktur endres i små og store skalaer, på raske og sakte måter. Disse endringene har ulik innvirkning på forskjellige interessenter: borgere, næringer og myndigheter.
Opptatt av i Akademiet: Jeg er opptatt av å bidra til å bygge en mer variert, åpen akademisk kultur som samler mennesker på tvers av etnisitet, kjønn, alder og nasjonalitet.

Sirianne Dahlum
Sirianne Dahlum

Sirianne Dahlum, Statsvitenskap/Fredsforskning, PRIO
Forsker på: Mye av min forskning er motivert av et ønske om å forklare hvorfor noen samfunn utvikler og opprettholder stabile demokratier, som beskytter innbyggernes grunnleggende rettigheter, mens andre samfunn styres av restriktive diktaturer.
Opptatt av i Akademiet: Jeg ønsker å jobbe for å sikre at norsk akademia er innrettet på en måte som bidrar til vitenskapelig kvalitet og innovasjon.

De nye medlemmene har stor både faglig, geografisk og institusjonell bredde, skriver AYF på sine nettsider.

Medlemsmassen i AYF øker med dette opptaket fra 34 til 43 medlemmer. For omtrent et år siden tok akademiet opp 12 nye medlemmer.

Lykkeønskningene strømmer inn i sosiale medier:

Powered by Labrador CMS