søkerliste

Ni vil bli ny direktør for Havforskningsinstituttet

Sittende direktør Sissel Rogne har sagt hun vil ha seks nye år ved Havforskningsinstituttet. Nå får hun kamp fra åtte andre om toppjobben.

Direktør Sissel Rogne har tidligere varslet at hun søker seks nye år som toppsjef for Havforskningsinstituttet.Nå får 64-åringen konkurranse fra åtte andre søkere, men det er få blant disse som har tung forsknings-eller marin erfaring. Bortsett fra Ingvild Eide Graff, tidligere forskningsdirektør ved NIFES:


Publisert

Det er tre kvinner og fem menn blant de åtte som vil utfordre den sittende direktøren for landets mest fremskutte havforskningsmiljø.

De fleste søkerne som ikke er unntatt offentlighet, har lite bakgrunn fra sektoren fra før. Men én søker har relativt tung bakgrunn fra fagfeltet. (se tabell nederst)

Norce og NIFES

Ingvild Eide Graff (50) har tidligere vært forskningsdirektør i Nifes, et institutt som nylig ble fusjonert sammen med Havforskningsinstituttet.

Ingvild Eide Graff er tidligere avdelingsdirektør i Norce og forskningsdirektør hos NIFES. Nå søker hun jobben som direktør for Havforskningsinstituttet.

Graff gikk av som konserndirektør i Norce i februar i år, der hun hadde ansvar for helseområdet. Hun er i dag avdelingsdirektør ved Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).

Blant de kjente søkerne er Eide Graff den som ser ut til å ha den faglige bakgrunnen som er sterkest med tanke på jobben som direktør ved Havforskningsinstituttet.

To av søkerne, som begge er menn, har fått navnet sitt unntatt fra søkerlisten. Av øvrige på listen er det én søker med bakgrunn fra Forsvaret. Kåre Gert Monsen (55) er i dag avdelingsdirektør i NAV, en jobb han har hatt i fem år. Bakgrunnen er ifølge hans profil på LinkedIn fra Forsvaret, der han har gjennomført sin lederutdanning. Monsen har ingen tidligere bakgrunn fra forskning.

Berit Karin Rystad (54) er i dag kommunalsjef i Osterøy kommune. Hun har tidligere vært leder for sykkel og mobilitet i Bymiljøetaten i Bergen kommune, og vært seksjonsleder hos Fylkesmannen i Hordaland.

Lite forskningsbakgrunn

Einar Ronæs (51) er partner i sitt eget selskap som driver konsulentvirksomhet. Ronæs' LinkedIn-profil viser at han har jobbet som leder innenfor salg og marked i Bring, Posten og Jernbanedirektoratet. Han har en master fra UiB fra 1999. Ronæs har heller ingen tidligere forskningserfaring eller bakgrunn.

På listen står også Thorbjørn Gaarder (65). Han har tidligere stått frem som evig jobbsøker etter at han av helsegrunner ble uføretrygdet. Gaarder vil likevel i jobb, men hadde ifølge ABC-nyheter ikke lykkes på ti år i 2019. Nå søker 65-åringen også jobben som direktør ved Havforskningsinstituttet.

Ikke hundrevis

Assisterende departementsråd Morten Berg i Nærings- og fiskeridepartementet forteller at de er i sluttfasen av intervjurundene med et knippe kandidater. Deretter vil de få en rapport fra rekrutteringsbyrået som danner grunnlag for en uttalelse.

— Sjømatministeren har i denne saken ikke erklært seg inhabil slik tilfellet var i ansettelsen av ny Fiskeridirektør. Men det er Næringsministeren som formelt ansetter, sier Morten Berg.

— Hvordan vurderer du utvalget av kandidater?

— Det er jo slik at dette er en spesiell jobb, der det stilles høye krav til ikke bare en type kompetanse. Dermed ender vi ikke opp med hundrevis av søkere. Jeg vil si at vi har en samling på to-tre stykker som vi har gått videre med. Da må vi være fornøyde, sier Morten Berg.

Powered by Labrador CMS