verdidokument

NLA Høgskolen endrer kontroversielt verdi­dokument

NLA Høgskolen har revidert sitt verdidokument, men Forskerforbundet mener at det nye dokumentet stort sett er like uklart som det forrige.

Det har vært behov for en helhetlig revisjon, heter det fra konstituert rektor Egil Morland. Leder av Forskerforbundet ved NLA Høgskolen mener det nye verdidokumentet ikke er godt nok.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

— Det nye dokumentet gir et godt bilde av hva vi ønsker å stå for som høgskole, sier Egil Morland, konstituert rektor på NLA Høgskolen, i en pressemelding.

Verdidokumentet Morland snakker om ble sterkt kritisert høsten 2019, da en omstridt foredragholder gjestet høgskolen. Foredraget førte til at to ansatte sa opp sine stillinger.

I etterkant har det kommet frem flere historier om søkere til stillinger ved høgskolen som hevder at de har blitt spurt om sivilstatus i intervju.

Dokumentet skapte splid internt blant ansatte.

Fakta

NLA Høgskolen

NLA Høgskolen er en offentlig godkjent privat høgskole.

Høgskolen har et kristent verdigrunnlag og er eid av de kristne organisasjonene:

  • Normisjon
  • Det Norske Misjonsselskap
  • Indremisjonsforbundet
  • Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag
  • Norsk Luthersk Misjonssamband
  • Søndagsskolen Norge
  • og Den Evangelisk Lutherske Frikirke.

Eierne har flertall i høgskolens styre.

NLA Høgskolen har omkring 2000 studenter og 200 ansatte fordelt på tre studiesteder med et bredt studietilbud i Bergen, Oslo og Kristiansand.

Rundt 80 prosent av NLA sine inntekter kommer fra staten.

Institusjonen begynte sin virksomhet i 1968, og het da Norsk Lærerakademi. Høgskolen begynte først å undervise i fag som pedagogikk og kristendom i Bergen.

— En helhetlig revisjon

I det gamle Verdidokumentet er det viet stor plass til det som handler om de ansattes seksualliv. NLA Høgskolen gjør det tydelig at «seksuelt samliv utenom det monogame ekteskap mellom kvinne og mann er i strid med Bibelens ord.»

— Vi har over tid sett et behov for revisjon av vårt verdidokument, og ønsket derfor å presentere vår egenart på en tydelig måte, sier Morland om det reviderte dokumentet som har fått navnet «Grunnlag og formål – en utdypning av NLA Høgskolens vedtekter».

— Det nye dokumentet er kortfattet og presist, både når det gjelder innhold og språk, legger rektor til.

Se også: Her kan du lese mer om det nye verdidokumentet

Stormfull høst

Tone Sævi, som sa opp jobben sin ved NLA Høgskolen i fjor, skriver torsdag i en SMS til Khrono at siden hun ikke lenger jobber ved institusjonen, er hun ikke like godt orientert som tidligere. Likevel skriver hun dette:

— Inntrykket mitt er imidlertid at det ikke er reelle endringer. De omdiskuterte punktene er fortsatt der. Regner med at ytterligere fagpersoner vurderer stillingene sine etter dette.

Forskerforbundet ikke fornøyd

Heller ikke leder av Forskerforbundet ved NLA Høgskolen, Kåre Berge, er spesielt fornøyd med den nye versjonen av verdidokumentet, men han er tydelig på at det nye dokumentet har klare forbedringer fra det forrige.

— Jeg er ikke overrasket over at de fastslår sitt opprinnelige tradisjonelle syn på ekteskap, samliv og homofili. Det vi har tematisert i Forskerforbundet er heller ikke dette, men hvordan det akademiske friheten skal ivaretas. Her er det en liten forbedring i dette nye dokumentet — man bekrefter Universitets- og høyskoleloven som sier at man skal verne om og fremme akademisk frihet. Noe annet ville jo vært helt urimelig, og brudd på loven, sier Berge og fortsetter:

— Det grunnleggende spørsmålet er hvordan NLA Høgskolen har tenkt å håndtere det mangfoldet som finnes når det gjelder disse spørsmålene. Det er rimelig at en livssynsinstitusjon som NLA kan kreve lojalitet til sitt verdisyn, men hvordan vil de håndtere uenigheter om dette, og andre spørsmål?

— Like uklart

Her mener Berge at det nye dokumentet er like uklart som det forrige. I Vårt Land sier fungerende rektor Egil Morland at høgskolen ikke vil «sjekke hva våre ansatte mener for så eventuelt å si dem opp».

— Det at han finner det nødvendig å si dette illustrerer problemet, sier Berge som mener dokumentet ikke er klart på hvordan man vil håndtere uenighet med verdigrunnlaget.

— Det er heller ikke tydelig på hva man vil gjøre med tanke på ansettelser, sier han.

— Du har kommet med dine innspill underveis. Hvordan har ledelsen reagert på dem?

— Jeg har sagt ifra tidlig i høringsprosessen og ved ulike anledninger. Jeg noterer meg at dette ikke er reflektert i verdidokumentet eller tilsettingsreglene, som også nylig ble oppdatert. Det er ingen av disse dokumentene som sier noe om hvordn uenighet skal håndteres. De grunnleggende problemene er der altså fortsatt, sier han.

Nokut varslet revisjon

Rett før jul kom nyheten om at Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) ønsket å revidere NLA Høgskolens status som høgskole. Nokut sier at årsaken er at det over tid har kommet bekymringsmeldinger om NLAs praktisering av prinsippet om akademisk frihet.

— Vi har mottatt bekymringsmeldinger og i tillegg leser vi jo det som står i media. Vi følger alltid med på det som fins av informasjon om utviklingen med tanke på kvalitetskrav satt i lov og forskrift. Summen av flere ting gjør at vi her har funnet det fornuftig å gjøre det vi kaller en revidering, sa Nokut-direktør Terje Mørland til Khrono, før jul.

NLA Høgskolen har hatt høgskoleakkreditering siden 2006. Dette er første gang Nokut gjennomfører revidering av en institusjonsakkreditering.

Behov for revisjon uavhengig av begivenheter

Det har vært behov for en helhetlig revisjon av dokumentet, både av språklige og aktuelle grunner, opplyser NLA Høgskolen.

Rektor NLA Høgskolen, Egil Morland.

— Det har dermed ingen direkte sammenheng med situasjonen som oppstod høsten 2019, men vært planlagt over lengre tid, skriver NLA Høgskolen i en epost til Khrono.

Rektor Egil Morland utdyper i eposten:

— Det er ikke mediestormen som har foranlediget revisjonen; temaet har vært oppe en rekke ganger etter de siste fusjonene og de ansatte har både på personalmøter og i arbeidsgrupper arbeidet med dette – uten at det så langt førte til endelige vedtak. Men medieuroen har selvfølgelig aktualisert dette arbeidet og påvirket samtalen om verdidokumentet, som vi da altså allerede var i gang med, understreker han.

Har bedt om innsyn i bekyrmingsmeldinger

Morland forteller også at NLA Høgskolen flere ganger har forsøkt å få innsyn i hva bekymringsmeldingene Nokut referer til inneholder.

— Avsender har nektet oss innsyn, forteller Morland og legger til:

— Tidligere rektor ba om dokumentasjon på beskyldningene om mangel på akademisk frihet, men fikk ikke respons. Samtidig har du trolig rett i at det ikke er lett å finne andre grunner til at Nokut-prosessen ble framskyndet.

Morland understreker:

— Jeg mener altså at det er akademisk frihet ved NLA. Dette har jeg en rekke ganger formidlet i personalmøter og ellers de siste månedene, og vi har dessuten hatt et særlig fokus på forskning og fremme av forskning i denne tida.

For å underbygge siterer han fra det nå vedtatte dokumentet som heter grunnlag og formål:

«NLA Høgskolen tilbyr utdanning for kvalifiserte søkere uansett livssyn. Høgskolen arbeider med undervisning, veiledning, forskning, formidling og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, i overensstemmelse med anerkjente vitenskapelige, kunstfaglige, pedagogiske og etiske prinsipper. Oppdraget er begrunnet og forankret i den kristne og humanistiske tradisjonen som høgskolen står i. NLA Høgskolen skal fremme og verne akademisk frihet. Disse oppgavene og pliktene påligger institusjonen etter gjeldende norsk lov, som også gir institusjoner rett til å utforme sitt eget faglige og verdimessige grunnlag.»

Ny rektor starter 1. august

Rektor Erik Waaler avsluttet sitt femårige åremål 1. februar.

Waaler skal allerede i fjor sommer ha informert styret og ansatte om at han ønsket å gå tilbake til forskning og undervisning når åremålsperioden gikk ut. Waaler har doktorgrad i teologi.

Teologi-professor Egil Morland er konstituert som rektor fra 1. februar.

19. mars offentliggjorde NLA Høgskolen at de har ansatt Professor Sigbjørn Reidar Sødal (58) som ny rektor. Han begynner i jobben 1. august.

Powered by Labrador CMS