Veterinærhøgskolen under konstruksjon i Ås. Bygget skal stå klart våren 2020, og ta im mots ine første nye studenter høsten 2020. Foto: Mina Ræge

Avlegger rapport om skjebnen til veterinærbygget i løpet av høsten

Bygg. Hvorvidt de gamle universitetene fortsatt skal få eie sine bygg blir avgjort på nyåret.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Statssekretær Lars Jacob Hiim i Kommunal- og moderniseringsdepartementet forteller at det er nedsatt en arbeidsgruppe som utreder konsekvensene av en eventuell innlemming av Campus Ås i statens husleieordning.

Fakta

Anbefalinger

Capgemini Invent anbefaler følgende i områdegjennomgangen som er gjort på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finansdepartementet:

Modellen med selvforvaltende lokaler avvikles og erstattes med helhetlig forvaltning av lokalene i statlig sivil sektor i statens husleieordning i Statsbygg.

Overføringen gjøres skrittvis over minimum to år.

Store pågående prosjekter slik som Campus Ås på NMBU og mindre porteføljer av selvforvaltende lokaler med begrenset antall ansatte anbefales overført først.

De store universitetene, UiO, NTNU og UiB, har en betydelig portefølje av selvforvaltede lokaler og egne ansatte, som det minimum vil ta et par år å overføre til Statsbygg.

Totalt sett mener konsulentselskapet at kostnadene knyttet til lokalbruk i statlig sivil sektor vil kunne reduseres med 7-10 prosent innen 2025 og med 12-18 prosent innen 2030.

Capgemini leverte rapporten 14. desember 2018.

Kilde: Områdegjennomgang. Bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor, Capgemini Invent

— Arbeidsgruppen skal etter planen være ferdig i løpet av 2019. Regjeringen vil ta stilling til om Campus Ås skal innlemmes i statens husleieordning, etter at arbeidsgruppen har avlagt sin rapport, sier Hiim til Khrono.

Basert på kartleggingen, vil regjeringen kunne trekke konklusjoner i løpet av 2020.

Lars Jacob Hiim

Det skal foretas en kartlegging av øvrig selvforvaltet areal. Planen er at dette gjøres innen utløpet av året.

— Basert på kartleggingen, vil regjeringen kunne trekke konklusjoner i løpet av 2020, sier Hiim.

Rapport senhøstes 2018

Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fått gjennomført en såkalt områdegjennomgang av bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor.

Det var i fjor høst at konsulentselskapet Capgemini Invent foretok sin gjennomgang, og rapporten var ferdig i desember 2018.

Motivasjonen skal være at staten ønsker å effektivisere og spare penger på eiendomsforvaltningen sin.

Overføring i løpet av to år

Konsulentene i Capgemini anbefaler blant annet at institusjoner i universitets- og høgskolesektoren som eier sine egne bygg, overfører eierskapet og egne ansatte som jobber med forvaltning av eiendom, til Statsbygg. Forslaget går ut på at overtakelsen skal skje gradvis over to år.

Et unntak er det nye prestisjebygget ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås. Her foreslås det at Statsbygg overtar bygget allerede når det står ferdig i 2020.

U5 hasteinnkalt

Den såkalte «U5-gruppen», Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, NTNU, UiT Norges arktiske universitet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ble i begynnelsen av april 2019 hasteinnkalt til møte i Kunnskapsdepartementet for å diskutere de omstridte forslagene i rapporten fra Capgemini.

Disse fem universitetene forvalter og eier i hovedsak selv sine bygg og eiendommer, i motsetning til de nye universitetene og høgskolene som leier bygg via Statsbygg eller andre utleiere.

Samtlige av de fem berørte universitetene reagerer på forslagene. Mest berørt er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med Campus Ås som skal ferdigstilles i løpet året.

— Dette er et alvorlig spørsmål, med potensielt store konsekvenser, sa daværende NMBU-rektor Mari Sundli Tveit til Khrono.

Også ledelsen ved de andre fire universitetene understreker at konsekvensene for deres del, hvis forslagene i rapporten går igjennom, kan bli store, men at de nettopp er informert om saken, og har en god dialog med sin statsråd, Iselin Nybø.

— Vi kommer til å være del av arbeidsgruppen og vil sørge for at alle konsekvenser blir belyst. Statsråden understreker at beslutning ikke er tatt, og at alle konsekvenser nå må på bordet. Det skal vi sørge for, sa Tveit.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø vil ikke uttale seg om saken, men henviser til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som er oppdragsgiver for områdegjennomgangen.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS