korona

Noen studenter kan måtte ta eksamen i juli

Det er bedre at studentene må ha sommer-eksamen enn at de ikke kommer i mål med studiene sine, mener rektor Kathrine Skretting.

Fra den tid da man fortsatt kunne samles. Nå kan noen av studentene ved Høgskolen i Innlandet få eksamen inn i måneden mange ser på som feriemåneden fremfor noen: Juli.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

— Vi trenger å kunne arbeide kontinuerlig, uten sommerpause. Studentene bør kunne ha studentstatus gjennom hele året. Vil departementet ha innvendinger mot en slik ordning?

Det spørsmålet stilte Kathrine Skretting, rektor ved Høgskolen i Innlandet, da rektorene møtte forsknings- og høgere utdanningsminister Henrik Asheim i slutten av mars. Skretting sa at hun ser at det kan bli behov for å utvide vårsemesteret til ut juli.

— I denne situasjonen kan vi trenge handlingsrom. Vi har noen produksjonsfag, blant annet innen film og spill, og vi har fag med feltarbeid. Der må studentene være ute i mindre grupper enn før. Så ting tar litt lenger tid, sier Skretting til Khrono.

Ved Høgskolen i Innlandet er det noen praktiske studier. Det er særlig disse som kan få forsinket eksamen.

Khrono har flere ganger vært i kontakt med Kunnskapsdepartementet (KD) for å få svar på hva departementet mener om sommer-eksamen. Foreløpig har redaksjonen ikke fått svar.

Mens redaksjonen har ventet, har Høgskolen i Innlandet kommet lenger i sitt arbeid, skriver Skretting i en epost til Khrono tirsdag morgen. Hun skriver at fakultetene har gått gjennom studieprogrammene sine og gjort endringer både i arbeidskrav og eksamensformer, slik at studentene i så liten grad det er mulig skal få forsinkelser i sine studieløp. Noen arbeidskrav og eksamener er bare omgjort til å bli digitale, mens andre har fått større endringer i sin form.

Skretting skriver at noen arbeidskrav og eksamener som ikke lar seg erstatte av individuelle digitale løsninger, noe som vil medføre noe forsinkelse. Det kan bli aktuelt å gjennomføre arbeidskravet eller eksamenen i høstsemesteret.

I møtet med Asheim sa Skretting at hun gjerne vil kunne begynne høstsemesteret allerede 1.august.

Men også sommeren kan bli tatt i bruk.

— Vi ser også på muligheten for å avvikle enkelte oppgaver gjennom sommeren, skriver Skretting.

— Det kan bli tull for studentene dersom vi ikke kommer i mål dette semesteret, særlig gjelder det dem som skal avslutte en bachelor- eller mastergrad, sier hun til Khrono.

Også Nord kan forlenge

Også Nord universitet ser for seg at semesteret kan bli forlenget.

— I de tilfeller det er helt nødvendig kan vi ha undervisning i tre uker lenger enn vanlig, og så flytte litt på eksamen, sier rektor Hanne Solheim Hansen til Khrono.

— Betyr det at det kan bli juli for noen?

— Det gjør det. Vi har tre fokusområder nå: Redusere smitte, sikre studentenes progresjon og bidra til helsevesenet, sier hun.

Det kan bli tull for studentene dersom vi ikke kommer i mål dette semesteret.

Kathrine Skretting, rektor Høgskolen i Innlandet

Forlenger frist

Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen skriver i en sms til Khrono at Høgskolen i Østfold så langt ikke har vurdert forlengelse, men at de skal ha et nytt vurderingsmøte like over påske.

Berit Rokne, rektor ved HVL, forlenger frist for master- og bacheloroppgaver, men satser på at høgskolen avvikler eksamen som planlagt.

Høgskolen på Vestlandet (HVL) forlenger fristen for bachelor- og masteroppgåver med to uker for dem som trenger det. Noen fakultet har også flere datoer der studentene kan levere oppgaven. Men høgskolen satser på å avvikle alle eksamener innenfor vanlig semester, skriver rektor Berit Rokne i en sms til Khrono.

Ved NTNU åpner universitetet for at studenter kan bli tatt opp til mastergrad, selv om de ikke har avsluttet bachelorgraden. Dette skriver Universitetsavisa. Men dersom studentene ikke fullfører bachelorgraden i tråd med den fristen de får etter at de har fått begynne på master, vil de miste studieplassen.

Khrono har vært i kontakt med flere institusjoner som sier at de ikke vil forlenge semesteret, eller at de foreløpig ikke har tatt en endelig beslutning.

— Høgskulen i Volda forlenger ikke semesteret slik vi ser det nå. Men vi følger selvsagt med og er trygge på at alle studentene våre skal få ta eksamen. Vi vil gjøre alt vi kan for at studentene skal kunne bli ferdige med studiene sine i vår, skriver Volda-rektor Johann Roppen i en e-post til Khrono.

Fagforening vil ha dialog

Men dersom studentene skal ha eksamen i juli, betyr det at ansatte også må være på jobb.

Leder Guro Elisabeth Lind i Forskerforbundet sier til Khrono at de har full forståelse for hvor viktig det er for studentene å bli ferdig, og at hun tror mange ansatte vil ønske å bidra.

— Men vi må ikke undervurdere den ekstraordinære innsatsen mange, både vitenskapelig og administrativt ansatte har gjort nå. Det er viktig å ikke slite dem ut, sier Lind.

Hun mener derfor at dersom ansatte skal jobbe i juli må det lages gode løsninger for dette lokalt, der de tillitsvalgte er tett på.

— Stikkord er frivillighet når det gjelder å utsette ferie, og kompensasjon, sier Lind.

Men også utsatte innleveringsfrister for bachelor- og mastergrader kan få konsekvenser for ansatte, siden de kommer i gang med sensur senere.

— Jeg tror man kan få dette til, i god dialog sammen, sier Lind.

Kjersti Barsok, som er forbundsleder i Norsk Tjenestemannslag (NTL) skriver i en sms til Khrono at fagforeningen har stor forståelse for at det er viktig å få avviklet eksamen, men at NTL mener det første man nå bør gjøre er å kartlegge hvor store behovene faktisk er og så finne løsninger som både studenter og ansatte kan leve med.

— Umiddelbart er det vanskelig å overskue konsekvensene av utsettelser, og det kan få følger flere semester framover. For mange er jo semesteret heldigitalisert allerede, så mye kan sikkert gjennomføres elektronisk innenfor ordinær frist, skriver Barsok.

Diskuteres også i Sverige

I den svenske Facebook-gruppen «Högskoleläckan - gruppen för högskoleskvaller» blir også forlengelse av semesteret diskutert. Noen har gjort det, skriver de, andre har kuttet ut praksis dette semesteret.

CSN, som er den svenske lånekassen, har laget mer romslige regler som gjør at man ikke blir straffet økonomisk dersom man får for liten studieprogresjon på grunn av korona-utbruddet eller dersom man tjener for mye fordi man arbeider i helsevesenet nå.

Det åpnes også for studiestøtte gjennom sommeren dersom det er nødvendig, ifølge et svar som det svenske Universitets- og høgskolerådet (SUHF) skal ha fått fra den svenske lånekassen:

«Om lärosätet skapar en ny kursplan eller justerar en befintlig kursplan som omfattar studier under sommaren, ger även studier under den nya sommarperioden rätt till studiemedel», heter det.

Også Tyskland diskuterer studiestøtte og forlengelse av semesteret nå når utdanningsinstitusjonene holder stengt.

Powered by Labrador CMS