fagskoleutdanning

Nokut må godkjenne fagskoleutdanninger. Det skaper kø

Statsråd Ola Borten Moe sier at Kunnskapsdepartementet nå ser på måter å effektivisere prosessen på.

Statsråd Ola Borten Moe melder at Kunnskapsdepartementet og Nokut ser på hvordan de kan effektivisere behandlingstiden på akkreditering for nye utdanninger.
Publisert Oppdatert

Det er akutt behov for bemanning i kulturbransjen.

Fagskolen Oslo har lyst å til bistå med å starte en egen fagskoleutdanning i sceneteknisk produksjon til høsten. Men på grunn av for lang behandlingstid hos Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) ser det ut til at de må vente til 2023.

— I dette tilfellet har arbeidsgiverorganisasjon, arbeidstakerorganisasjon og fagskole levert på den politiske målsetningen. Da er det leit å se at man blir stoppet av at regjeringens eget forvaltningsorgan er blitt en flaskehals for søknader, sa Rhiannon Hovden Edwards fra Virke (hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen) til Khrono i april.

Denne utfordringen har Abid Raja (V) tatt opp i et skriftlig spørsmål til statsråd Ola Borten Moe. Torsdag kom svaret fra ministeren for forskning og høyere utdanning.

Ikke holdbar situasjon

Raja spør i sitt spørsmål hva statsråden vil gjøre for å redusere behandlingstiden i godkjenning av nye utdanninger.

«Denne situasjonen er ikke holdbar verken for næringslivet eller de enkelte utdanningsinstitusjoner, og svekker intensjonen med satsningen på utvikling av fagskolene i Norge.», skriver Raja

Abid Raja mener det ikke er holdbart at behandlingstiden i Nokut skal ta så lang tid.

Nokut har tidligere uttalt at de har full forståelse for at den forsinkende saksbehandlingen skaper utfordringer for fagskoler.

— Samtidig er Nokuts bevilgninger kuttet med 15 millioner kroner på tre år. Det er rett og slett ressursmangel som gjøre at vi ikke har mulighet til å behandle alle søknadene som kom inn til søknadsfristen i februar før sommeren, sa Caroline Netland, seksjonssjef i seksjon for studieprogram i Nokut, til Khrono i april.

Statsråden har fått flere henvendelser

Borten Moe er klar i sitt svar at han er blitt gjort oppmerksom på utfordringen med behandlingstiden.

«Jeg har fått flere henvendelser som har fremmet bekymringer om saksbehandlingstiden i Nokut når det gjelder akkreditering av nye studietilbud i høyere yrkesfaglig utdanning.» skriver statsråden i sitt svar til Raja.

Han påpeker at det i dag er kun ni fagskoleinstitusjoner som har egne fullmakter til å akkreditere nye studietilbud innenfor gitte fagområder. Det fører til at en stor del av de nye tilbudene må saksbehandles av Nokut.

«De siste årene har Nokut opplevd en markant økning i antall akkrediteringssøknader fra fagskoler, noe som henger sammen med det politiske ønsket om å styrke høyere yrkesfaglig utdanning.», skriver statsråden videre.

Han understreker også at Kunnskapsdepartementet er klar over utfordringen og jobber med det sammen med Nokut.

«Departementet jobber nå tett sammen med Nokut for å se på om det er måter å ytterligere effektivisere saksbehandlingen på, men det er for tidlig å gi svar på mulig resultater av dette, og hvordan det eventuelt vil kunne påvirke behandling av søknader i 2022.», sier Borten Moe.

Universiteter venter også

Sist sommer ble gradforskriften opphevet, som blant annet førte til at monopolet på å tilby full jussutdanning og profesjonsstudiet i psykologi forsvant.

Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger meldte raskt at de ville søke om akkreditering til disse utdanningene hos Nokut. Begge håpte på oppstart høsten 2022, men fordi Nokut trengte mer tid på å behandle søknadene blir det tidligst i 2023.

I februar ble UiA informert om at avgjørelse på søknadene vil komme først til høsten.

— Vi ønsker jo å komme videre med å etablere studietilbud det er stort behov for, men vi overlever denne utsettelsen. Når det gjelder psykologi, så ville vi uansett ikke kunnet komme i gang før høsten 2023. Det skyldes at vi trenger studieplasser for å kunne etablere dette nokså kostnadskrevende studiet, sa UiA-rektor Sunniva Whittaker den gang.

Powered by Labrador CMS