Debatt dag hovdhaugen

Nokut vet mye om ukrainsk utdanning

For Nokut er det viktig å legge til rette for at ukrainere som nå kommer til Norge raskt kan få tatt i bruk kompetansen sin, så de kan komme i utdanning eller jobb.

Nokut har innført midlertidig unntak fra kravet om godkjenning av gyldige dokumenter ved vurderingene av ukrainske utdanninger, skriver Dag Hovdhaugen.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Hva vet vi om utdanning fra Ukraina? spør Per Nyborg i Khrono. Nokut har mye erfaring med og god kjennskap til utdanning fra Ukraina. Norge og Ukraina er del av den samme europeiske godkjenningsfamilien. Vi har også deltatt i internasjonale prosjekter for å støtte utviklingen av det ukrainske søsterkontoret vårt. Vi er derfor godt rustet til å vurdere godkjenningssøknader fra ukrainere.

Nyborg ønsker en oversikt over det ukrainske utdanningssystemet. Det er noe Nokut har, slik vi også har over veldig mange andre land. I vår landdatabase er det en egen side med informasjon om ukrainsk utdanning.

På denne siden er utdanningssystemet i Ukraina beskrevet, og det står hvordan ukrainsk utdanning vurderes og godkjennes av Nokut. Samordna opptak har også god informasjon om opptak til høyere utdanning i Norge basert på ukrainsk utdanning.

I utgangspunktet må ukrainske utdanninger ha en bekreftelse på at dokumentene er gyldige, en apostille, når det søkes om godkjenning av høyere utdanning.

Som en følge av krigen er ikke apostille-databasen i Ukraina tilgjengelig, det er heller ikke mulig for ukrainske søkere å søke om apostille i Ukraina. Nokut har derfor innført midlertidig unntak fra dette kravet når vi nå vurderer ukrainske utdanninger.

Ukraina har frem til krigen hatt gode databaser for verifisering av utdanningsdokumenter for både høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning. Databasen inneholder også akkrediteringsstatus for utdanningsprogrammer.

Nyborg ønsker en oversikt over det ukrainske utdanningssystemet. Det er noe Nokut har, slik vi også har over veldig mange andre land.

Dag Hovdhaugen, direktør for utenlandsk utdanning (Nokut)

Som følge av krigsutbruddet har denne databasen periodevis vært utilgjengelig, men er i skrivende stund oppe igjen. Nokut har imidlertid tilgang til internasjonale databaser med tilsvarende informasjon, og har også bygget omfattende kompetanse på ukrainsk utdanning gjennom årenes løp.

Inntil videre vil vi fortsette å behandle søknader om godkjenning av ukrainsk utdanning etter dagens rutiner. Vi vil også bistå universitets- og høyskolesektoren med utfordringer relatert til vurdering av ukrainsk utdanning for opptak til høyere utdanning.

I tillegg vil vi bidra til at kommuner og andre som har et behov for det får god informasjon om ukrainsk utdanning og godkjenning av kvalifikasjoner. Det gjør vi ved å legge ut informasjon på nettsidene våre og å svare på henvendelser vi får. 4. april vil vi også arrangere et eget webinar om utdanningssystemet i Ukraina.

Nyborg etterlyser automatisk godkjenning av ukrainsk utdanning. Automatisk godkjenning er en standardisert uttalelse som viser hva den utenlandske utdanningen tilsvarer i Norge.

Det betyr at man ikke trenger søke om godkjenning eller laste opp dokumenter for vurdering. Det er ingen godkjenningsprosess eller saksbehandling knyttet til identitet eller kvalifikasjoner. Vi jobber nå med å få ukrainske utdanninger inn i dette systemet, det vil være på plass innen kort tid.

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS