nesna

Nord-nestleder: — Tvinger oss til å ta gale beslutninger

Tre styremedlemmer stemte i mot Nord universitets pålagte reverseringsplan for Nesna. — Når regjeringen bestemmer slike detaljer er det spørsmål hva man trenger et styre til, sier styrets nestleder, Anders Søderholm.

— Om Kongen i statsråd ikke bare bestemmer hvilke steder som skal ha universitet, men også hvilke typer utdanninger som skal tilbys, så er det et spørsmål hva man trenger et styre til, sa nestlder Anders Søderholm i Nord universitets styre under saken om gjenoppbygging på Nesna.
Publisert Oppdatert

Søderholm tok ordet tidlig i debatten om saken der Nord universitet har fått pålegg fra Kunnskapsdepartementet om å gjenopprette lærer- og barnehagelærerutdanning på Nesna. Han mente uansett at beslutningen om å legge ned på Nesna i 2019 var riktig, og at gjenoppretting er feil. Han hudflettet regjeringen og statsråd Ola Borten Moe for detaljsstyringen.

Fratatt ansvar

— Min innvending er at dette skjer på bekostning av universitetets selvstyre og ansvar for egne beslutninger. Styret har ansvaret nettopp for å ta disse avveiningene mellom kvalitet, økonomi og ulike typer av studier. Nå er dette ansvaret fratatt universitetet, sa Søderholm.

Han understreket at dette gav signaler om en feil retning.

— Om Kongen i statsråd ikke bare bestemmer hvilke steder som skal ha universitet, men også hvilke typer utdanninger som skal tilbys, så er det et spørsmål hva man trenger et styre til. Om hvert spørsmål skal overprøves og utsettes for en slags popularitetsundersøkelse blant lokale og nasjonale politiske krefter, så er utviklingen på veg i feil retning, fortsatte Søderholm.

Han påpekte at dette skjer «i en tid der hele landet har gjennomgått en strukturendring for å skape sterkere universiteter som kan ta nettopp denne typen strategiske beslutninger som Nord universitet tok i 2019».

Riktig beslutning

Søderholm la ikke skjul på at det beste for Nord universitet ville være å holde på nedlegging av Nesna slik de besluttet i 2019. Han satt også da i styret.

— Jeg synes ikke dette er en lykkelig utvikling for universitetet. Utredningen som dannet grunnlaget for nedleggelse av Nesna i 2019 viste helt tydelig at den beslutningen var riktig. Det var et tjuetalls studenter på campus og og 400 samlingsbaserte studenter. Kostnadene for studentene på campus var 4 ganger høyere enn for andre studiesteder, sa Søderholm.

Han viste også til at en gjenoppbygging på Nesna ville kunne gå ut over de andre lærerutdanningene til Nord universitet.

— Strategien som kom av beslutningen i 2019 holder på å bli rasert. Dels må satsingen på Mo avbrytes og kanskje avvikles så smått. Det har påvirkning på lærerutdanningsmiljøene både i Levanger og Bodø som muligens delvis må avvikles som en følge av dette, sa Søderholm.

Tvinges til feil

Han tordnet mot regjeringen:

— Man hadde ønsket at politikerne gav støtte til noe som hadde langsiktig bærekraft i stedet for å tvinge universitetet til å ta feilaktige beslutninger, sa nestlederen.

Søderholm mente at det beste ville være at styret ikke tok noen beslutning i det hele tatt.

Styreleder ved Nord universitet Øyvind Fylling-Jensen understreket at rektor Hanne Solheim (øverst til venstre) hadde styrets fulle tillit. Styremedlem Ellen Sæthre-McGuirk (nede til høyre) og styremedlem Lise Dahl Karlsen øverst til høyre.

—Jeg stemmer nei. Om det går igjennom må vi iallfall være veldig forsiktig med å tilby noen spesifikke studier. som binder universitetet, sa Søderholm.

Ren instruksjon

Hva styreleder Øyvind Fylling-Jensen mener om regjeringens instruksjon av Nord universitet kom ikke fram i møtet. Han følger lojalt opp departementet, men la til noen alvorsord. Og la ikke skjul på at det nå handler om en instruksjon.

— Det som er kommet frem er at Kunnskapsdepartementet har instruert, eller de bruker ordet bedt om, men sier i møtet de facto instruert, Nord universitet til å gjenopprette lærerutdanning og barnehagelærer utdanning på Nesna. Det skal skje gjennom en kongelig resolusjon, forklarte Fylling-Jensen.

Eier bestemmer

Styrelederen redegjorde for utfordringene.

— Det er slik i min verden at det er eier som bestemmer. Men det er en utfordring fordi dette også går ut over det som står i paragraf 9-2 i universitets- og høyskoleloven. Det er styret som bestemmer studiested og studiestedsstruktur. Denne diskusjonen skal ikke vi ta, men den kommer. Fordi det står også i Hurdalsplattformen at regjeringen vil ha en gjennomgang av universitets- og høyskoleloven med hensyn til studiestedsstruktur. Det tar vi til orientering som styre, fortsatte han.

Fylling-Jensen var likevel tydelig på han ønsker ryddighet dersom prinsipper skal endres.

— Det er et viktig demokratrisk prinsipp at når vi blir instruert er det eier som bestemmer. Men det er også slik at i prosessene rundt endringer i loven forventer vi at det kjøres på en ordentlig måte. Så tydelig ønsker jeg å være, sa styreleder Øyvind Fylling-Jenssen.

Understreket tillit

Nord-styret brukte mer enn en og en halv time på å diskutere Nesna-planen som ble lagt fram av rektor Hanne Solheim-Hansen. Hun ble av mange styremedlemmer berømmet for å ha entusiasme i saken, som handler om å reversere beslutningen om nedleggelse av Nesna. En sak Solheim Hansen argumenterte sterkt for.

Styreleder Øyvind Fylling-Jensen fant for øvrig grunn til å understreke at rektoren har styrets tillit i starten av møtet.

Fylling-Jensen var også helt tydelig på at det som skal gjenoppbygges på Nesna ikke blir det samme som før.

— Vi kan ikke bygge opp det samme som var på Nesna. Det var en grunn til at styret fattet vedtak om nedlegging i 2019. Nå må vi sikre at det som etableres er attraktivt. Da må både lærekreftene og fasilitetene være attraktive slik at de tiltrekkes seg studenter, sa Fylling-Jensen.

Pengene må komme

Styret hadde en rekke spørsmål i forbindelse med den korte planen som til nå er utarbeidet for gjenoppbygging av Nesna. Ikke minst om Kunnskapsdepartementet har forpliktet seg til å dekke ekstrakostnadene som Nord universitet får ved å bli instruert.

— Det vi må forholde oss til er at departementet har bedt oss om å gjenoppbygge. Da må vi regne med at disse pengene kommer, svarte styrelederen.

Ministeren krevde leder

Det ble også diskutert posisjonen til den stedlige lederen som skal ansettes på Nesna. I diskusjonen kom det frem at det var forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe som spesifikt hadde bedt om at det skal opprettes en stedlig ledelse.

— Ministeren sa ganske fort at han, jeg vet ikke hva man skal si, krevde eller forventet at det skulle være en stedlig leder. Dette med utviklingsprosessene som er i gang på Nesna. Det å koordinere disse blir en av oppgavene til den stedlige lederen, sa Hanne Solheim Hansen. Hennes oppfatning var at den stedlige lederen på Nesna må ansettes midlertidig for å få vedkommende raskt på plass.

— Og for å ha kortest mulige linjer vil jeg anbefale at vedkommende blir plassert i stab hos meg, sa rektoren.

Nesna-vedtaket

Tre styremedlemmer stemte imot beslutningen om å starte gjenoppbygging på Nesna. De ville alle sende en stemmeforklaring i ettertid. En av dem var altså nestleder Anders Søderholm.

Nord universitets styre vedtok dermed følgende:

  1. I henhold til anmodning fra regjeringen vedtar styret å utlyse de nett- og samlingsbaserte studieprogrammene grunnskolelærerutdanning (MAGLU) 1-7 og 5-10 og barnehagelærerutdanning (BLU) på Nesna fra 2022.
  2. De samlingsbaserte studieprogrammene grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 og barnehagelærerutdanning lyses ikke ut på Mo i Rana fra 2022.
  3. Styret ber rektor legge til rette for at ansatte på Nesna som ønsker det, kan få Nesna som arbeidssted.
  4. Styret gir styreleder og rektor fullmakt til å gå i dialog med Kunnskapsdepartementet om økonomisk kompensasjon for ekstra utgifter knyttet til oppfølging av denne saken.
  5. Styret ber rektor om å presentere en full gjennomgang av konsekvenser (økonomi, personal, studenter og infrastrukturkostnader) i neste møte.
  6. Styret ber rektor om å etablere et forpliktende samarbeid med Kunnskapsdepartementet og lokale og regionale aktører for å sikre en god og varig løsning for høyere utdanning på Nesna.
  7. Styret vedtar å opprette en stedlig lederfunksjon på Nesna som rapporterer til toppledelsen ved institusjonen og inngår i relevante lederfora. Styret ber rektor utarbeide et mandat for stillingen og utlyse den så snart som mulig.
Powered by Labrador CMS