En mer effektiv organisering er nødvendig for gjøre universitetet i stand til å nå målsettingene våre, skriver dekan ved Nord universitet, Trine Karlsen. Foto: Svein-Arnt Eriksen / Nord universitet

Sammen skal vi utvikle et Nord universitet for framtiden

Nord universitet. Vi kan enten velge å bevare dagens struktur med høy risiko for å bremse egen utvikling, eller vi kan løfte blikket og se endringsmulighetene, skriver dekan på Nord universitet.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Vi skal tilby nye smarte løsninger for praksisstudier og sikre gode distribuerte utdanninger. For å få det til må vi utvikle oss fra små og sårbare fagmiljøer, til et sterkt framtidsrettet universitet.

Nord universitet er inne i en spennende og krevende utviklingsprosess. Konstituert rektor Hanne Solheim Hansens forslag til ny struktur for Nord universitet er nå på høring. Forslaget beskriver hvordan universitetet skal endre seg for å møte framtidas utfordringer, og for å nå høye mål for egen utvikling av forsknings- og utdanningskvalitet.

Uten aktive forskningsmiljøer vil vi ikke kunne tilby dagens utdanninger.

Trine Karlsen

To sentrale deler av forslaget er å samle fagmiljøer og videreutvikle en god distribuert grunnutdanning i helse- og profesjonsfagene. I rektors innstilling beskrives det hvordan man tenker dette etablert i Vesterålen og Namsos.

Sterke fagmiljø ved campusene Bodø og Levanger skal legge grunnlaget for distribuert utdanning av høy kvalitet andre steder i regionene. Fakultetet jobber med å utvikle ny sykepleierutdanning som skal ta opp studenter første gang høsten 2020. I dette prosjektet (RETHOS) jobber vi også med nye fleksible utdanningsmodeller, både med innhold og kvalitet i utdanningen og hvordan det skal tilbys til studenter i våre regioner.

I dag har Nord universitet dyktige fagfolk spredt utover små fagmiljøer på ni forskjellige steder i Nordland og Trøndelag. Skal vi lykkes med å utvikle universitetet videre, er det nødvendig å samle fagmiljøer i sterkere enheter, for å tilby befolkningen i Nordland og nordlige Trøndelag et bedre og mer relevant forsknings- og utdanningstilbud.

Innen helsefagene er det et stort behov for å utdanne flere gode yrkesutøvere. En omorganisering av studiestedene vil frigjøre ressurser som gjør det mulig for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap å utdanne flere sårt tiltrengte sykepleiere og spesialsykepleiere, og i større grad satse på samlingsbasert utdanning.

Endringen i organiseringen av vår forsknings- og utdanningsvirksomhet skal ikke føre til at Nord universitet får færre studenter, eller et svekket studietilbud i våre regioner. Tvert imot, så skal vi utdanne flere dyktige sykepleiere og kandidater til andre helseprofesjoner her hos oss. Men da må vi tørre å endre måten vi jobber på, både som universitet og sammen med partnere i praksisfeltet.

Ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap jobbes det i disse dager for fullt med å utvikle nye sykepleie- og vernepleiestudier. Disse skal godkjennes til høsten, og deretter tilbys til de første studentene høsten 2020. I dette prosjektet skal vi også utvikle nye samlingsbaserte studieprogram. Allerede nå vet vi at økt bruk av digitale læringsplattformer er en naturlig videreutvikling av regionalt distribuerte utdanningsløsninger.

Dagens struktur gir Nord universitet betydelige økonomiske utfordringer i årene som kommer. Vi har ikke økonomiske muskler til å opprettholde både dagens komplekse struktur, geografiske distribusjon og utvikling av forskning og utdanning med tilstrekkelig høy kvalitet. Uten aktive forskningsmiljøer vil vi ikke kunne tilby dagens utdanninger.

Vi kan altså velge å bevare dagens struktur med høy risiko for å bremse egen utvikling, eller løfte blikket og se endringsmulighetene.

En mer effektiv organisering er nødvendig for gjøre universitetet i stand til å nå målsettingene om vekst og faglig utvikling til det beste for våre studenter og ansatte, og for samfunnsutviklingen i Nordland og Trøndelag. Nettopp derfor er vi også i startfasen med et femårig prosjekt, som skal jobbe med hvordan både universitetet og helsetjenesten skal rekruttere og beholde sykepleiere som studenter og ansatte.

Vår eier, Kunnskapsdepartementet (KD), har gitt oss i oppdrag å modernisere og effektivisere for å løfte kvaliteten i både utdanning og forskning. Vi skal utdanne studenter som skal sikre en bærekraftig framtid. Våre studenter skal drive fram store endringer, jobbe smartere som yrkesutøvere og bidra til framtidsrettet forskning og innovasjon.

For å utdanne endringskompetente studenter er det viktig at også vi har både kompetanse og vilje til endring. Evne til nytenking og omstilling er helt nødvendig for at vi skal nå våre mål, sikre økonomisk bærekraft, oppfylle vår utviklingsavtale med KD, og samtidig tilfredsstille kvalitetskriteriene som stilles til samtlige universitet i Norge.

Jeg jobber for at vi skal utvikle Nord universitet til å bli et bærekraftig nasjonalt og internasjonalt anerkjent universitet, som vil gi ansatte, studenter og regionene nye og spennende muligheter til utvikling.

Vi skal ha et attraktivt studie- og arbeidsmiljø, og utdanne studenter som skal drive sårt tiltrengt kunnskapsutvikling. Sammen skal vi utvikle et universitet for framtiden, for våre forskere, for praksisfeltet og for våre studenter. Det er vårt viktigste bidrag for å beholde de klokeste hodene i våre regioner.

  • Les alle saker om situasjonen ved Nord universitet her.
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS