Debatt hanne solheim hansen

Nord universitet er til for vår region

Nordland og nordlige del av Trøndelag mangler sykepleiere og lærer. Vi mottar også minst forskningsmidler i landet. Sammen kan vi gjøre noe med begge deler.

Rektor Nord universitet Hanne Solheim Hansen. Foto: Bjørn-Åge Rånes/Nord universitet
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Regionen som Nord universitet dekker er geografisk svært langstrakt med en spredt befolkning. Det er også en av landets mest skapende regioner med næringer som sjømat og prosessindustri. Eksporten er høy, og bedriftene må konkurrere i verdensklasse for å lykkes. Samtidig opplever vi en befolkningsnedgang, noe som begrenser det store potensialet for enda større næringsutvikling.

Nord universitet har valgt en tilstedeværelse i regionen som skal gi sykehusene og skolene godt kvalifiserte lærere og sykepleiere. Like viktig er det å bygge forskningsmiljøer som kan hevde seg nasjonalt og internasjonalt, og samtidig være relevant for både næringsliv og offentlig sektor lokalt. Gjennom å bygge relevante og sterke forskningsmiljøer kan vi tiltrekke oss mer forskningsmidler og komme oss opp fra en jumboplass på den nasjonale oversikten.

For å være attraktiv for unge voksne som starter sitt voksne liv som studenter er vi nødt til å ha studietilbud lokalisert der det er mulig å lage et stort studentmiljø, få høye søkertall til studiene, og gi et best mulig studietilbud innenfor våre økonomiske rammer. Større miljøer er også viktige for å drive aktiv forskning, og for å være attraktive når vi skal rekruttere dyktige fagfolk til Nord universitet. Vi har utdanningstilbud i Stokmarknes, Bodø, Mo i Rana, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. På Campus Helgeland i Mo i Rana har vi nå en forsterket satsing med enda flere studietilbud.

Lokaliseringen svarer på behovene og tar hensyn til en spredt befolkningsstruktur. Det har vært viktig for oss med desentraliserte løsninger nært der folk bor, samt digital tilrettelegging og deltidsstudier for den delen av befolkningen som ønsker å studere mens de står i jobb.

Nord universitet har valgt en tilstedeværelse i regionen som skal gi sykehusene og skolene godt kvalifiserte lærere og sykepleiere.

Hanne Solheim Hansen, rektor Nord universitet

Vi utdanner nå flere sykepleiere enn noen gang. Lærerstudiet er oppgradert til masternivå. Vi er på ingen måte i mål, men innenfor de økonomiske rammene vi har er vi ikke i tvil om at den strukturen vi går for er den beste måten vi kan levere på vårt samfunnsoppdrag for hele regionen.

Vi er et ungt universitet. Arbeidet med våre doktorgradsprogrammer, og oppbygging av forskningsmiljøer som kan hevde seg helt i front, er fremdeles under utvikling. Samtidig leverer vi nå forskning og utvikling på flere områder som gir løsninger ikke bare lokalt, men også nasjonalt og potensielt internasjonalt. Vi vet at fundamentet for å bygge gode forskningsmiljøer er å samle fagmiljøene slik at de kan inspirere og utfordre hverandre til å forske på nye problemstillinger.

Forskningen skal bidra med ny kunnskap om grunnleggende sammenhenger, og den skal bidra med løsninger på herværende problemer. Ved overgangen fra høgskole til universitet er det krav om at undervisning skal foregå med ansatte i forskningsaktive miljø. På den måten sikrer vi at studentene får tilgang til den aller nyeste kunnskapen innen sine fagområder. Derfor er det nødvendig å samle fagmiljøene for forskning. Samtidig gir det et kvalitativt enda bedre desentralisert undervisningstilbud fra nord til sør i regionen.

Innenfor eksempelvis det marine fagfeltet finnes det en rekke områder som illustrerer betydningsfull forskning ved Nord universitet. Det forskes på bærekraftige fôringredienser som kan brukes i fôr både til fisk og husdyr. Det forskes både på makroalger, mikroalger og insekter som nye fôringredienser. Kunnskap om nye råvarer som på sikt kan produseres i Norge bidrar både til økt selvforsyning, skaper nye fremtidsrettede arbeidsplasser, og gir samtidig et viktig bidrag til hvordan verden innrettes for å nå FNs bærekraftsmål. Spennet på aktiviteten ved Nord universitet er stor. Og sånn skal det være.

Det er mange gode tanker om hvordan vi kan få en positiv befolkningsutvikling i vår region. Men forskning peker på et sterkt universitetsmiljø som en av få sikre faktorer for å bidra til det målet. Det understøttes av at 70 prosent av våre 11 500 studenter blir værende i regionen, og at hele 93 prosent får seg jobb i løpet av det første året etter endte studier. Vi bidrar ikke bare til å beholde folk – men vi ønsker å tiltrekke flere.

Fra Nord universitet ønsker vi å bidra til utvikling av egen region. Det betyr å utdanne flere sykepleiere og lærere, men også å lykkes med forskning som kan konkurrere i verdenstoppen slik vårt næringsliv i regionen gjør. Dette klarer vi ikke alene. Vi er avhengig av samarbeid med hele befolkningen og med alle gode krefter som brenner for en fremtidsrettet og attraktiv region.

Powered by Labrador CMS