nokut

Nord universitet får grønt lys. Beholder ph.d.

Nord har rettet opp manglene i doktorgraden i profesjonsvitenskap og får beholde sin universitetsstatus.

Hanne Solheim Hansen, rektor ved Nord universitet, kan smile nå når Nokut endelig har godkjent universitetets fjerde doktorgradsprogram .
Publisert Oppdatert

Nå er det endelig avgjort: Nord universitet får godkjent doktorgraden i profesjonsvitenskap og beholder dermed status som universitet.

— I tråd med den sakkyndige komiteens vurderinger har Nokut konkludert med at doktorgradsstudiet nå oppfyller alle gjeldende krav til akkreditering. Vi har dermed gitt Nord universitet beskjed om at tilsynet er avsluttet, sier Nokut-direktør Kristin Vinje.

Fakta

Nokuts sakkyndige komité

Sakkyndig komité som ble oppnevnt 24. februar 2022 for å vurdere om ph.d.-programmet i profesjonsvitenskap kunne godkjennes:

  • Professor Elaine Munthe (leder)
  • Professor Inga Bostad
  • Lektor Kirsten Frederiksen
  • Tidligere professor Hans Rystedt
  • Professor Stephen Sirris (tidligere stipendiat)

Som universitet må man ha minst fire doktorgradsprogrammer, og Nord sto i fare for å sitte igjen med kun tre dersom endringene i programmet ikke ble godkjent.

Beslutningen om å akkreditere programmet ble tatt av Nokut-direktøren etter at styret i Nokut var orientert om saken på møtet tirsdag og onsdag denne uken.

Fordi tilsynet og revideringen av doktorgradsprogrammet i utgangspunktet ble besluttet av Nokuts direktør, er det Vinje som skulle ta den endelige avgjørelsen om programmets skjebne og dermed også Nords skjebne som universitet.

Glede, men ikke uventet

Prorektor for forskning ved Nord universitet, Ketil Eiane, har ledet arbeidet med å revidere doktorgradsprogrammet.

— Jeg registrerer med glede at Nokut har fattet vedtak om at ph.d. i profesjonsvitenskap ved Nord universitet oppfyller alle krav og derfor avslutter tilsynet. Det var som forventet etter å ha lest den foreløpige rapporten fra den sakkyndige komiteen, sier han i en kommentar til Khrono.

Eiane sier at de har arbeidet systematisk med å rette opp mangler i programmet siden februar 2020, da de fikk tilbakemelding om at kvaliteten i programmet ikke var god nok.

— Mange ved universitetet, både faglig og administrativt ansatte, har lagt ned mye innsats for å få til de endringene som var nødvendige, sier han.

Satte i gang tilsyn

Høsten 2018 bestemte Nokut å sette i gang tilsyn med ph.d.-programmet, som da het ph.d. i studier av profesjonspraksis. Det endte med at Nokuts styre 13. februar 2020 vedtok at programmet ikke oppfylte kravene til akkreditering av ph.d.

Nord universitet fikk frist til 13. februar i år med å rette opp manglene i programmet og dokumentere endringene, og like etter rapporten var levert ble en ny sakkyndig komité under ledelse av professor Elaine Munthe ved Universitetet i Stavanger nedsatt. 12. mai ble det kjent at den sakkyndige komiteens innstilling var å godkjenne programmet og at Nord derfor trolig ville beholde universitetsstatusen.

— Nord universitetet har vist at de har rettet opp manglene som var i doktorgradsstudiet, og Nokut ønsker lykke til i det videre arbeidet. Det har vært en lang prosess for universitet, og det er gledelig at vi nå kan avslutte saken, sier Vinje.

Endringslogg: Lagt inn kommentar fra Ketil Eiane ved Nord universitet kl 16.10.

Powered by Labrador CMS