samisk

Nord universitet og UiT tar historisk masterprogram-grep

Skal samarbeide om masterprogram i samisk språk- og litteraturvitskap spesielt tilpassa for sør- og lulesamiske studentar.

Inger Johansen er særs glad for samarbeidet mellom Nord universitet og UiT i Tromsø.

— Vi ønskjer å bidra til å utdanne og gi formell kompetanse til lærarar i sør- og lulesamisk.

Det seier koordinator for sørsamiske utdanningar ved Nord universitet, Inger Johansen.

I ein nyheitsartikkel på Nord universitets nettside kjem det fram at Nord universitet og Uit Noregs arktiske universitet frå hausten av skal samarbeide om eit nytt masterprogram i samisk språk- og litteraturvitskap spesielt tilpassa for sør- og lulesamiske studentar.

Samlingsbasert

Dette er første gong at det blir oppretta eit masterprogram spesielt tilpassa for sør- og lulesamiske studentar. Tilbodet føreset at nok studentar søker seg inn på programmet, som har søknadsfrist 15. april. 

Undervisninga er samlingsbasert, med fysiske samlingar i Levanger i tillegg til digitale samlingar.

— Vi vil bygge opp eit fagmiljø innafor samisk språk og litteraturvitskap. For å gjera dette er det særs viktig at det finst eit tilbod om master både i sør- og lulesamisk, og planen på sikt er å få på plass eit permanent tilbod, seier Inger Johansen.

Rekruttering

Sidan undervisningsspråket i det ordinære masterprogrammet er nordsamisk, vil det nødvendigvis minske moglegheitene for sørsamiske studentar. 

På det nye og tilpassa studiet blir undervisningsspråket norsk, men med seminar på sør- og lulesamisk, informerer Nord universitet.

Professor i samisk språkvitskap ved UiT, Lene Antonsen, uttalar at det er eit enormt behov for kvalifiserte fagfolk med kunnskap og kompetanse innan sør- og lulesamisk språk.

— Masterkandidatar kan rekrutterast til undervisningsstillingar både ved universitet og i vidaregåande skule, samt til forskarstillingar på universitet, seier ho.

Powered by Labrador CMS