ledig stilling

Norges best betalte rektorjobb er ledig. Her er «snakkisene»

Rektorstillingen ved BI har vært besatt av menn i 78 år sammenhengende. Kvinner oppfordres ikke spesielt til å søke den ledige rektorjobben.

Her er noen av de det snakkes om som mulige rektorkandidater ved Handelshøyskolen BI. Øverst f.v. Amir Sasson, Anne Husebekk og Hilde C. Bjørnland. Nederst f.v. Bendik Meling Samuelsen, Christine Meyer og Karen Helene Ulltveit-Moe.
Publisert

Fremragende lederegenskaper, globalt perspektiv og internasjonal erfaring kreves når Handelshøyskolen BI jakter ny rektor.

Sittende rektor Inge Jan Henjesand er snart ferdig med sine to rektorperidoer på til sammen åtte år, og stillingen som ny rektor er lyst ut. Stillingen er en av Norges best betalte rektorjobber. Henjesand hadde ifølge BIs årsrapport en årslønn på 2,6 millioner kroner i 2020.

Er du en «lavthengende frukt» kan du glemme å kaste deg inn i kampen om jobben som toppsjef ved Handelshøyskolen BI.

Søknadsfristen er 8.november og det er krav til en lang rekke egenskaper for å fylle topplederstillingen ved 78 år gamle BI. Det er et trangt nåløye:

«Vi setter pris på dine fremragende lederegenskaper og fremtidsrettede tankegang. Vi forventer at du har et globalt perspektiv og internasjonal erfaring», heter det i annonsen som er formulert på engelsk for å understreke det internasjonale perspektivet.

78 år med menn

Fakta

Rektorer på BI

 • Finn Øien (1943–1975)
 • Gerson Komissar (1975–1981)
 • Jørgen Randers (1981–1989)
 • Peter Lorange (1989–1993)
 • Leif Frode Onarheim (1993–1997)
 • Torger Reve (1997–2005)
 • Ole Stenvinkel Nilsson (2005)
 • Tom Colbjørnsen (2006–2014)
 • Inge Jan Henjesand (2014–)

  Kilde: Handelshyskolen BI

«Rektoren må ha høyere akademisk utdanning, fortrinnsvis ph.d.-grad. Du må ha gode muntlige og skriftlige presentasjonsferdigheter på engelsk og norsk eller et annet skandinavisk språk», er kravet i utlysningsteksten.

Siden 1943 har ni menn sittet i sjefsstolen ved institusjonen. BI fikk akkreditering som vitenskapelig høgskole i 2008 og teller i dag over 20.000 studenter fordelt på fire ulike campus i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Ved utgangen av 2020 hadde institusjonen totalt 923 ansatte, fordelt på 483 administrativt ansatte og 440 faglig ansatte, opplyser de om i årsberetningen for 2020.

— Kun menn som sjef i 78 år, er det ikke snart duket for en kvinne?

— Vi har gjort et grundig arbeid med å vurdere hvilke kvalifikasjoner vi er ute etter, og søkernes kvalifikasjoner veier tyngst. Samtidig tror jeg nok mange er opptatt av å få en kvinne dersom det er kvalifiserte kvinnelige kandidater blant søkerne, sier professor Øyvind Marthinsen som sitter i et internt utvalg som jobber med rekrutteringen. Han er leder på institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI og henviser til styrelederen bår det gjelder rekrutteringsprosessen.

Kvinne eller utlending?

Sittende rektor er Inge Jan Henjesand som avla doktorgrad ved Norges Handelshøyskole i 1996. Senere har han vært leder for Institutt for markedsføring på BI og ble konstituert rektor fra oktober 2005 til september 2006. Fra 2014 har han vært BI's toppleder. Henjesand var også en periode direktør for næringspolitikk i arbeidsgiverorganisasjonen Abelia, før rektorjobben ble hans. Han er landets best betalte rektor med en godtgjørelse i 2020 på 2.611.475 kroner, ifølge siste årsrapport.

I utlysningsteksten er det ingen spesiell oppfordring til kvinner om å søke. Men de som kjenner Handelshøyskolen BI godt, sier at det i hovedsak er to spørsmål som melder seg ved topplederrekrutteringene der i gården: Kommer det ikke snart en kvinne? Og er det ikke snart på tide med en utlending?

Flere interne snakkiser

Blant prorektorene ved Handelshøyskolen BI finnes det både en kvinne og personer med utenlandserfaring.

Prorektor for forskning og fagressurser Hilde C. Bjørnland, er professor og en profilert samfunnsøkonom med lang erfaring fra både det internasjonale pengefondet, styret i Finanstilsynet og andre posisjoner. Professor Bjørnland har utdannelse fra Universitetet i Oslo og London School of Economics.

Amir Sasson er professor og prorektor for innovasjon og outreach ved Handelshøyskolen BI. Han er utdannet ved BI og MIT. Han har vært førsteamanusensis ved BI og direktør før ekstern forskning og innovasjon ved BI.

Den tredje prorektoren for studier og programmer ved BI, professor Bendik Meling Samuelsen, kan også være en av kandidatene. Han har utdanning fra Universitetet i Sørøst-Norge og Norges Handelshøyskole, og har vært instituttleder ved Handelshøyskolen BI tidligere.

Ikke fra NHH

Om det ikke blir en intern ansettelse mener flere at professor Karen Helene Ulltveit-Moe ved Universitetet i Oslo er en het kandidat. Ulltveit-Moe er utdannet ved Norges Handelshøyskole. Hun har vært styremedlem i flere store bedrifter og sitter i Norges Banks hovedstyre. Ulltveit-Moe har vært medlem i flere offentlige utvalg, og ledet utredningen som innstilte på innføring av grunnrentebeskatning av havbruksnæringen.

Mange av de siste års rektorer har bakgrunn fra Norges Handelshøyskole, og noen av de Khrono har snakket med, mener det vil være et poeng å finne kandidater som ikke kommer fra NHH.

Likevel nevnes professor Christine Meyer fra NHH. Hun har også ledererfaring som sjef i Konkurransetilsynet og Statistisk Sentralbyrå. Meyer var statssekretær i Kjell Magne Bondeviks andre regjering og har sittet som byråd for finans i Bergen kommune.

En en kvinne uten økonomiutdannelse som nevnes er tidligere rektor og professor Anne Husebekk fra UiT Norges arktiske universitet. Husebekk er medisiner, men har solid erfaring som toppleder i akademia.

Næringslivserfaring en fordel

BI-rektoren ansettes for en periode på minst fire år. Forventningene til kandidatene er store ut fra det som står i utlysningsteksten.

«Rektors viktigste oppgave er å sikre at BI opprettholder sin posisjon som en foretrukket handelshøyskole og fortsetter å være i forkant av forskning og utdanningsutvikling», heter det i innledningsavsnittet i utlysningen.

«BI-rektoren forventes å ha interesse og engasjement for å bygge relasjoner, delta i den offentlige debatten og spille en sentral rolle i arbeidet med å møte de store fremtidige utfordringene og endringene innen utdanning», står det i utlysningsteksten.

For dem med næringslivserfaring kan det være en fordel.

«It would be an advantage that you are well connected with business», lyder det i utlysningen.

Rektor ansettes av styret ved Handelshøyskolen BI.

Powered by Labrador CMS