Debatt ● Jannicke Gjølme Eriksen og Torbjørn Andre Barland Moe

Norsk høyere utdanning må være gratis for alle

På tross av gratisprinsippet valgte regjeringen å bryte med sin egen politikk og innførte skolepenger for studenter fra utenfor EØS og Sveits. Hva blir det neste?

— Vedtaket har rammet de som har dårligst betalingsevne fra før og som nå ikke har en reell mulighet for å søke seg inn på internasjonale studieprogram der det kreves skolepenger, skriver kronikkforfatterne.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Høsten 2023 ble det innført skolepenger for internasjonale studenter i Norge. Dette er et utrolig pinlig vedtak som bryter med gratisprinsippet i norsk utdanning og som må reverseres så snart om mulig.

Gratisprinsippet er en av grunnsteinene i norsk utdanning. Hurdalsplattformen slår også fast at regjeringens politikk er at høyere utdanning i Norge skal være gratis – også for internasjonale studenter. På tross av dette valgte regjeringen å bryte med sin egen politikk og innførte skolepenger for studenter fra utenfor EØS og Sveits. 

Vi kan bare tenke oss at neste steg i en sånn utvikling vil føre til en generell innføring av skolepenger ved alle norske universiteter og høgskoler.

Norge har vært et av få land i verden hvor internasjonale studenter tidligere har sluppet å betale skolepenger. Gratis studieplasser er det beste konkurransefortrinnet vi har hatt for å få internasjonale studenter hit til landet. Norge er et dyrt land å studere i, og flere studenter fra lavinntektsland har allerede vært forhindret fra å komme hit på grunn av de høye bo- og levekostnadene i Norge. Da Sverige innførte skolepenger for internasjonale studenter i 2011, mistet de 80 prosent av studentene som kom fra land utenfor EU/EØS. Det samme ser ut til å være tilfellet i også Norge.

Det er lov å ombestemme seg.

Eriksen og Moe

Summen av budsjettinnsparinger og frigjøring av utdanningskapasiteten for Norge og EØS-søkere er anslått å utgjøre 1,2 milliarder kroner. Det er for lommerusk å regne, når vi til sammenligning vet at regjeringskvartalet er anslått å få en sluttsum på 53,5 milliarder kroner.

Norge som et av verdens rikeste land kan ikke være bekjent av at studenter fra lavinntektsland skal finansiere norske universitets drift ved å kreve betaling fra de svakeste og mest sårbare studentgruppene. Dessuten blir flere internasjonale studieprogram nå nedlagt fordi det ikke er søkere. Det viser at dette vedtaket har rammet de som har dårligst betalingsevne fra før og som nå ikke har en reell mulighet for å søke seg inn på internasjonale studieprogram der det kreves skolepenger.

Norsk studentorganisasjon (NSO) sin nye leder, Kaja Hovdenak har sagt at hun er sikker på at det er mulig å få regjeringen til å reversere vedtaket om skolepenger. Vi i NTL NTNU støtter Hovdenak i denne saken og mener høyere utdanning i Norge må bli gratis for alle igjen så snart som mulig.

Det er lov å ombestemme seg, og vi har stor tro på at nåværende forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) vil rydde opp og reversere vedtaket!

Powered by Labrador CMS