NTNU

NTNU-lederne ønsker ikke ny prorektor for forskning

Tor Grande var prorektor for forskning fram til han ble konstituert rektor. Rektoratet anbefaler at ny prorektor inntil videre ikke konstitueres. 

Tor Grande konstituert som rektor ved NTNU,
Tor Grande ble konstituert som rektor ved NTNU da Anne Borg gikk av. Inntil videre vil ledelsen ikke ha en erstatter som trer inn som prorektor for forskning og formidling etter Grande.
Publisert Oppdatert

Stillingen som prorektor for forskning og formidling står ubesatt etter at Tor Grande måtte steppe inn for Anne Borg da hun trakk seg som rektor 15. desember. 

I informasjon til NTNUs ansatte om hva som skjer fram til fast rektor er på plass, heter det: 

«Rektoratet anbefaler at det ikke konstitueres en prorektor for forskning og formidling for en midlertidig periode. Rektor vil orientere styret om hvordan arbeidsdelingen i rektoratet er tenkt løst i den perioden det bare er to prorektorer.»

Etter det Khrono kjenner til er det ønske om at rektoratet deler oppgavene seg imellom. 

De andre to prorektorene er Marit Reitan for utdanning og Torill A. Nagelhus Hernes for nyskaping. 

Videre står det at NTNUs styringsreglement slår fast at NTNU skal ha tre prorektorer. Rektor må derfor ha godkjenning fra styret hvis det ikke skal konstitueres en prorektor for forskning og formidling i en mellomperiode. 

Valgt eller ansatte? a

Rektor har fått i oppdrag av NTNU-styret å forberede en sak om rekruttering av fast rektor til ny stilling i en ny åremålsperiode. Denne saken skal behandles av NTNU-styret i januar. Da vil de behandle utlysningstekst og vurderinger av hvordan ansettelsesprosessen kan framskyndes. 

Det er NTNU-styret som formelt ansetter ny rektor. 

Som Khrono har omtalt, ønsker Aksel Tjora og mange andre styremedlemmer at styret skal diskutere valgt eller ansatt rektor før ny rektor er klar. Dette vil bli drøftet på styremøtet 22. januar, opplyser NTNU i sin informasjon til de ansatte. 

Powered by Labrador CMS