NTNU

Tor Grande blir ny rektor ved NTNU

Tor Grande konstitueres som ny rektor ved NTNU etter at Anne Borg gikk på dagen fredag.

Tor Grande NTNU
Tor Grande, minutter etter at han ble offentliggjort som konstituert rektor ved NTNU, på vei for å møte pressen.
Publisert Oppdatert
Fakta

Dette er saken

  • 27. november publiserte Dagens Næringsliv en sak i forbindelse med lanseringen av rapporten «Kjernekraft i Norge», en rapport bestilt av Næringslivets Hovedorganisasjon(NHO).
  • I artikkelen intervjues de to NTNU-forskerne Jonas Kristiansen Nøland og Martin Nødland Hjelmeland, som også har offentliggjort en rapport med samme tittel, men med motsatt konklusjon.
  • NTNU-forskerne omtaler NHO-rapporten som et bestillingsverk og sier de synes det er trist at «norsk energipolitikk skal la seg påvirke av partsinnlegg og påvirkning kjøpt og betalt av Fornybar Norge».
  • Den 5. desember skrev NTNU-rektor Anne Borg et leserinnlegg i Dagens Næringsliv hvor hun blant annet skriver at hun som NTNU-rektor ikke kan stå inne for utsagnene fra de to forskerne, og at hun vil ta sterkt avstand fra de to forskernes karakteristikker av rapporten.
  • I ettertid har det kommet fram at Anne Borg kommuniserte med både Norsk Industri og NHO om hvordan NTNU skal følge opp saken, og da blant annet om innholdet i leserinnlegget. 
  • Fredag 15. desember trakk Anne Borg seg som NTNU-rektor under et ekstraordinært styremøte.

Tor Grande er konstituert som rektor ved NTNU. Det ble klart under fredagens ekstraordinære styremøte i anledning tidligere NTNU-rektor Anne Borgs håndtering av mediedebatten om kjernekraft.

Etter en drøy uke med kritikk og mediestorm informerte NTNU-rektor Anne Borg fredag styret om at hun går av som rektor med umiddelbar virkning.

Det er nesten nøyaktig fire år siden Anne Borg ble fast ansatt av universitetets styre, 13. desember 2019.

— Helhetsvurdering

Tor Grande var før konstitueringen prorektor for forskning, og ble konstituert selv om det er Marit Reitan, prorektor for utdanning, som er rektors stedfortreder.

Under pressemøtet etter det ekstraordinære styremøtet ble styreleder spurt om hvorfor det ble Tor Grande som ble konstituert, og ikke Reitan.

— Det var en totalvurdering styret gjorde i lukket del. Vi hadde en god diskusjon om hvem vi ønsket å konstituere. Jeg ønsker ikke å utdype det noe videre, sa Eriksen.

Khrono har også spurt Marit Reitan om hvorfor det var Grande, og ikke rektors stedfortreder, som ble konstituert som ny rektor.

— Jeg har ikke noen andre kommentarer til avgjørelsen enn det som allerede er sagt. Dette var et felles råd fra prorektorene, sier hun.

Under pressemøtet ble det også stilt spørsmål ved om Grande blir sittende ut pågående åremål, eller om det vil bli ansatt ny rektor før den tid.

— Målet er å ansette så fort som mulig, men hvor mye vi får fremskyndet det, vet vi ikke enda. Målet er å ansette permanent i god tid før 2025, svarte styrelederen.

Til Khrono sier Eriksen at de håper å få det til innen seks måneder, men at de ikke tør love noe.

— Vi må se til neste styremøte hva som er faktisk og praktisk mulig å få til. Målet er å få ansatt så raskt som mulig, helst innen seks måneder, sier han.

— Hvordan har du som styreleder opplevd de siste ukene?

— Dette har vært utrolig krevende for NTNU som organisasjon og for alle de som vært direkte berørt. Det har vært en krevende prosess, og det var også derfor det var viktig å få til et styremøte så raskt som mulig for å få håndtert saken. Det har vært noen tøffe uker.

— Hvor mange slike runder hvor ytringsfriheten trekkes i tvil tåler NTNU, og hvor lang tid vil det ta å bygge opp tilliten igjen denne gangen?

— Det ønsker ikke jeg å spekulere i. Det viktigste er at vi får en god diskusjon rundt temaet, og styret ser frem til å få det opp som egen sak. Da vil gå gjennom det på en skikkelig måte, og se hvilke initiativ som trengs for å gjenopprette tilliten, sier Eriksen.

Tor Grande var også en av søkerne da Anne Borg fikk jobben som NTNU-rektor i 2019, etter å selv ha vært konstituert som følge av tidligere rektor Gunnar Bovims avgang. 

Tor Grande konstituert som rektor ved NTNU,
Tor Grande møtte pressen etter å ha blitt konstituert som rektor ved NTNU,

— Trist

På spørsmål om Grande vil søke når rektorstillingen blir utlyst, svarte han at det skal han tenke på i jula og kan gi et tydeligere svar på nyåret. 

Grande innledet på pressekonferansen med at han har stått Anne Borg svært nær og at de siste ukene har vært tøffe både for Borg, NTNU og ham personlig. 

— Jeg har jobbet med Anne i snart 20 år, og vi har vært ganske nære kolleger. Personlig er det trist at dette avsluttes på denne måten. Anne Borg har et stort hjerte for NTNU. Jeg vil takke henne for innsatsen hun har gjort i mange år. 

— Hva skjer med de to NTNU-forskerne som også har det svært tøft etter det som har skjedd. Vil de bli ivaretatt på noe vis? spør Khrono.

— De to forskerne har også hatt en vanskelig periode, og Anne har beklaget gjennom media og møtt en av dem personlig. Jeg vil uttrykke det samme. I så måte tenker jeg at vi har gjort det først skrittet for å bygge tilliten til de to. Det blir en del av min jobb også, at de blir ivaretatt på lik linje med alle andre ansatte ved NTNU. 

Ikke involvert i leserinnlegget

Selv understreket Grande at han ikke har vært involvert i avtalen mellom NHO og NTNU hvor det står beskrevet et tett samarbeid, også på kommunikasjonsfronten. 

Om spørsmål om bindinger til næringslivet sa Grande:

 — Jeg ser at spørsmålet stilles. NTNU har lange tradisjoner med sterkt samarbeid med arbeidslivet, det er en del av NTNUs DNA. Slik vi kjenner arbeidslivet, er de interessert i kunnskap og våre kandidater, det er hovedfokus for samarbeidet. Gjennom avtalene sikrer vi åpenhet, rettigheter til resultater og sikrer at akademisk frihet er ivaretatt. 

Nå har styret altså bedt om en gjennomgang av avtalene med næringslivet. 

— Det er klokt å gjennomgå avtaler med arbeidslivet, slik at vi kan forsikre oss om at akademisk frihet og NTNUs faglige uavhengighet ivaretas.  

Powered by Labrador CMS