eikrem-saken

NTNU påklager ikke Datatilsynets vedtak — beklager til Eikrem

NTNU beklager til tidligere førsteamanuensis Øyvind Eikrem. Universitetet vil ikke påklage Datatilsynets vedtak om innsyn i Eikrems e-poster.

Jo Skårderud (t.v.) journalist i Klassekampen og postdoc Øyvind Eikrem, NTNU under Stockmanndagene i Trondheim 2022
Publisert Oppdatert

NTNUs ledelse vil ikke påklage Datatilsynets avgjørelse om at universitetet ikke hadde hjemmel da det i juli 2020 tok seg inn på e-postkontoen til Eikrem.

Fakta

Eikremsaken

Les også: Alle saker i Khrono om Eikremsaken

 • Eikrem har hele veien nektet for at han står bak. Og NTNU har advart mot forhåndsdømming i saka.
 • I mars 2020 hyret begge parter inn advokater. NTNU-ledelen mente det var svært viktig å enten få avkreftet eller bekreftet opplysningene i Filter Nyheters sak.
 • NTNUs advokater gjennomførte i samråd konsulentselskapet KPMG et innsyn i Eikrems eposter. innsynet den 6. juli 2020. Eikrem klaget på at de ville gjøre innsyn den 13. mai 2020.
 • Eikrem har klaget saken inn både til Datatilsynet og til Sivilombudsmannen. Datatilsynet har 29. november 2021 informert om sin konklusjon, der Eikrem får medhold, og NTNU må betale et gebyr på 150.000 kroner.
 • I juli 2020 står en bekjent av Eikrem fram og forteller at det er han som står bak de ytringer NTNU nå etterforsker gjennom et eksternt advokatfirma. NTNU har kjent til dette siden mars.
 • 28. oktober ble Filter Nyheter felt i PFU på ett punkt knyttet til deres første artikler om saken.
 • I november 2020 står to kolleger fram i avisa Nidaros og forteller at det er de som har varslet om Eikrems aktivitet.
 • I februar 2021 ble det kjent at Eikrems kolleger også hadde tatt bilder av Eikrem og hans pc-skjerm uten at han var klar over det.
 • 19. april 2021 får Øyvind Eikrem overlevert rapporten fra advokatene. Rapporten konkluderer med at selv om det ikke er bevist, så må Eikrem holdes ansvarlig for ytringene og at disse er ulovlige og brudd med lojalitetsplikt til arbeidsgiver.
 • 22. juni 2021 vedtok ansettelsesutvalget ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap å gi Eikrem sparken.
 • 2. august 2021 var frist for å klage på vedtaket.
 • 1.september opprettholdt utvalget vedtaket og sendte det videre til universitetsstyret.
 • 1. desember skal styret ved NTNU behandle avskjedssaken.
 • 2. desember behandler også styret saken, og det blir offentlig at partene har inngått et forlik.
 • 3. desember får partene vite at Datatilsynet gir Eikrem medhold og ilegger NTNU et overtredelsesgebyr grunnet innsyn i eposter uten rettslig grunnlag.
 • 19.september 2022 Datatilsynet konkluderer med at NTNU ikke hadde rettslig grunnlag for det innsyn de gjorde i Eikrems eposter 6. juli 2020. Datatiilsynet frafaller boten.
 • 7. oktober 2022. NTNU bestemmers eg for å ikke pålgae Datatilsynets avgjørelse. Eikrem får en beklagelse.

Det melder NTNU i en pressemelding.

Datatilsynets avgjørelse kunne blitt påklaget til Personvernnemnda, men NTNU har bestemt seg for ikke å benytte seg av denne muligheten. Klagefristen var 10.oktober.

NTNU Beklager

— Vi erkjenner at NTNU i denne saken ikke har hatt tilstrekkelig grunnlag for å gjennomføre et så inngripende tiltak som et e-postinnsyn er, sier Bjørn Haugstad som er direktør for organisasjon og infrastruktur ved NTNU, i pressemeldingen fra universitetet.

Øyvind Eikrem har nå fått et brev hvor NTNU beklager det som har skjedd, opplyser han.

— Som en statlig virksomhet skal ikke NTNU operere i juridiske gråsoner, verken i personalsaker eller andre saker. Ansatte, studenter og eksterne samarbeidspartnere skal være trygge på at vi følger god forvaltningsskikk, sier Haugstad.

Eikrem: — Utspillet ligger hos NTNU

Eikrem selv er ordknapp i sine kommentarer foreløpig:

— Jeg skal ha et møte med NTNU om en ukes tid, og ser fram mot det. Utspillet ligger hos dem, sier han i en e-post til Khrono.

I et intervju med Khrono sist uke sa Øyvind Eikrem at han ønsket at NTNU-styret skulle sette i gang en gransking av saken mot ham. Samtidig vurderte han søksmål mot universitetet.

Han opplyste at han hadde bedt om juridisk bistand og råd i sakens anledning fra Forskerforbundet.

Ikke hjemmel

NTNU melder at de etter å ha gått gjennom Datatilsynets vedtak og begrunnelsen for det, konstaterer at tilsynet har kommet frem til at NTNU på tidspunktet for innsyn ikke hadde hjemmel til dette.

Universitetet har ikke i tilstrekkelig grad kunne påvise sammenheng mellom innsynet i Eikrems e-postkasse og formålet med innsynet, konstaterer NTNU.

Samtidig poengterer universitetet at Datatilsynet mener det foreligger formildende omstendigheter som gjør at universitetet slipper å betale gebyr.

Powered by Labrador CMS