Institutt for historiske studier finnes ikke lenger, etter en langvarig konflikt. Nå er instituttet delt i to deler, X og Y. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

NTNU-professor fikk skriftlig advarsel etter å ha hengt opp gule lapper

Konflikt. Nok en professor har fått en skriftlig advarsel fra NTNU-ledelsen. Advarselen er knyttet til konflikten ved det gamle Institutt for historiske studier.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

«Velkommen tilbake, Kristian». Det sto det ifølge Adresseavisen på noen post it-lapper professor Pål Thonstad Sandvik hengte opp på NTNU. Sandvik fikk en skriftlig advarsel fra NTNU.

Fakta

Konfliktene ved Institutt for historiske studier

Ifølge en faktarapport om arbeidsmiljøet ved Institutt for historiske studier ved NTNU har det vært konflikter ved instituttet siden 2013, da man gikk fra valgt til ansatt ledelse ved instituttet.

Konflikten toppet seg i juni 2018 da 12 faglige ansatte reagerte på at deres kollega, og tidligere leder av Forskerforbundet på NTNU, Kristian Steinnes, som hadde varslet ledelsen om arbeidsmiljøproblemene, blir foreslått omplassert til et annet institutt - mot sin vilje.

Begrunnelsen for omplasseringen var blant annet personkonflikt med instituttleder.

En gruppe på 14 ansatte sendte 9.juli 2018 , brev til NTNUs ledelse der de reagerte på brevet til de 12 første brevskriverne.

5.september 2018 måtte Kristian Steinnes si ja til omplassering mot sin vilje.

18. oktober 2018 trakk instituttleder Tor Einar Fagerland seg fra sin stilling med øyeblikkelig virkning. Bakgrunnen var at en epost han hadde sendt til sin coach og lederkonsulent i april 2018 lekket ut til ansatte og mediene. Her omtalte han flere ansatte, blant andre Steinnes, i negative ordelag.

I slutten av januar 2019 meldte Universitetsavisa at NTNU-ledelsen hadde satt igang en faktaundersøkelse om arbeidsmiljøproblemene ved instituttet.

Rapporten fra faktaundersøkelsen ved NTNUs Institutt for historiske studier ble overrakt NTNUs ledelse 12.juni 2019.

13.juni 2019 offentliggjorde NTNU en oppsummering av faktarapporten der det blant annet kom fram at konflikten syntes fastlåst, at NTNU-ledelsen hadde gjort for lite og handlet for sent for å løse konflikten og at medienes dekning av saken, spesielt Khrono og Universitetsavisa, hadde tilspisset konflikten.

21.juni 2019 offentliggjorde NTNU en del av rapporten fra faktagranskerne om mulige tiltak for å løse konflikten. Ett av forslagene er å legge ned hele instituttet.

2.juli 2019 fikk flere medier delvis innsyn i 222 sider av rapporten på nesten 500 sider. (se omtale i artikkel her). Der kommer det blant annet fram at granskerne mener at NTNUs ledelse har brutt arbeidsmiljøloven ved å ikke overholde sin undersøkelsesplikt.

I løpet av august skulle etter planen forslag til omorganisering av instituttet være klart, men dette er nå utsatt.

NTNUs styre vedtok enstemmig den 19. september 2019 at instituttet blir direkte underlagt rektor, blant annet for å kunne omorganisere/legge ned instiuttet og komme med disiplinære reaksjoner overfor enkelte ansatte på instituttet. Dette skal etter planen vedtas i styremøte 31.oktober.

Den 25. september foreslo konstituert rektor ved NTNU, Anne Borg, å skille ut forskergruppen «Fate of Nations» fra det kriserammede instiuttet til et nytt senter lokalisert et annet sted, men på samme campus. De ansatte hadde frist til 7. oktober med å gi tilbakemeldinger til forslaget.

Den 24. oktober ble de endelige forslagene fra rektor klare, etter en høringsprosess: det legges fram to alternativer. I begge skal nåværende institutt legges ned og et nytt etableres. Forskergruppen fate of Natioens skilles ut og blir i det ene alternativet et senter, i det andre alternativet et institutt.

Ledelsen snudde også i saken om ordensstraff mot én ansatt knyttet til konflikten. Ordensstraffen ble redusert til advarsel.

Forslagene til omorganisering ble behandlet i styremøte 31. oktober 2019. Et enstemmig styre gikk for å dele instituttet inn i to nye fra 16.desember 2019.

15.november fikk ansatte brev fra rektor Anne Borg om hvilket av de nye instituttene de var tenkt innpplassert i.

Saken henger sammen med den langvarige konflikten ved daværende Institutt for historiske studier, og Kristian er professor Kristian Steinnes, som ble tvangsflyttet fra instituttet høsten 2018. Steinnes er nå flyttet tilbake til et av de to nye instituttene, som ble opprettet etter at styret vedtok å dele Institutt for historiske studier (IHS) i to.

Mente det var kampanje

Det har tidligere vært kjent at NTNU-ledelsen ville gi professor Øyvind Thomassen ordensstraff. Også den saken var knyttet til konflikten ved IHS. Men saken om ordensstraff ble trukket fra NTNU-styrets sakskart i oktober i fjor, og Thomassen endte opp med en skriftlig advarsel fra ledelsen. Ledelsen mente at han hadde opptrådt illojalt knyttet til håndteringen av en konfidensiell epost. Thomassen var verneombud ved instituttet.

Advarselen setter terskelen for hva som blir oppfattet som trakassering veldig lavt.

Pål Thonstad Sandvik

Nå har Adresseavisen fått innsyn i de to advarslene, gjennom Felles klagenemnd. Avisen skriver at ifølge advarselen mente NTNU-ledelsen at post it-lappene Sandvik hengte opp var en del av en kampanje, og at det ble hengt opp ti-tolv slike lapper. Flere av kollegene ved instituttet skal ha blitt opprørt.

— Rent generelt så vil jeg minne om IHS-saken har vært en årelang, stor og kompleks arbeidsmiljøkonflikt som har vært sykdomsfremkallende for flere av våre ansatte. Løsrevne detaljer viser ikke hele det sammensatt konfliktbildet. Ledelsens tiltak og ansattes reaksjoner må sees i lys av denne konteksten. Det skriver NTNUs organisasjonsdirektør Ida Munkeby i en epost til Khrono.

Sandvik sier til Adressa at han ikke ser på lappene som det mest gjennomtenkte han har vært med på, men at han reagerte med forbauselse og vantro da han fikk advarselen.

– Kontoret sto tomt, og innholdet på lappene var en positiv hilsen til en sykmeldt kollega. Det var verken uvennlig eller støtende. Advarselen setter terskelen for hva som blir oppfattet som trakassering veldig lavt.

I september i fjor sa organisasjonsdirektør Ida Munkeby at flere ansatte kunne vente seg reaksjoner etter konflikten. Nå skriver hun at NTNUs ledelse mener det var grunnlag for begge de advarslene som ble gitt i forbindelse med konflikten på IHS.

— Skriftlige advarsler kan tildeles i ulike typer saker. Terskelen for denne reaksjonsformen er vanskelig å konkretisere. Den vil variere fra sak til sak og handlingene må alltid settes i kontekst. En advarsel (tidligere tjenstlig tilrettevisning) er en forventningsavklaring av det vi ser på som akseptabel oppførsel, skriver Munkeby.

Steinnes forventer oppreisning

Også Universitetsavisa skriver om saken. Avisen har intervjuet professor Kristian Steinnes. Han har nå forskningstermin og skal være et halvt år i Italia før han skal være fysisk på plass i lokalene til instituttet som foreløpig har fått navnet Y. Steinnes reagerer på nyheten om at også Sandvik har fått en advarsel.

Kristian Steinnes skal være et halvt år i Italia. Han sier at han forventer en beklagelse fra NTNU-ledelsen. Foto: Runhild Heggem

— Dersom ledelsen ved universitetet mener alvor med å legge konfliktene bak seg og legge forholdene til rette for en reetablering av et sunt og faglig sterkt historiemiljø ved NTNU, har man bare en ting å gjøre, og det er å trekke advarslene, sier Steinnes til Universitetsavisa.

— Jeg ble tvangsflyttet ut denne lederperioden, og skulle deretter tilbake igjen. Da blir en slik reaksjon absurd. For det første – hvem ble krenket, og er det blitt slik på NTNU at ledelsen ikke kan eller skal kritiseres? Hvem tør eller vil innrømme ‘feil’ etter dette?

Steinnes sier at han selv også forventer oppreisning og beklagelse fra arbeidsgiver for det han har gjennomgått og for den belastningen han og familien har blitt påført over tid.

— Jeg er klar over at virkelighetsoppfatningen spriker hos de involverte i denne konflikten. Mitt håp nå er at alle parter bruker kreftene på å se fremover og i fellesskap bidrar til å gjenopprette et arbeidsmiljø som ikke gjør ansatte syke og redde for å gå på jobb, kommenterer Munkeby.

Styreleder kritisk

Da styret ved NTNU i oktober i fjor vedtok å dele instituttet i to var styreleder Svein Richard Brandtzæg kritisk til NTNU-ledelsens håndtering av saken.

— Det har gått veldig lang tid. Slike saker må man ta tak i på en grundig måte på et tidligere tidspunkt, sa Brandtzæg til Khrono.

Han sa at linjeledelsen hadde bedt om assistanse, men at denne assistansen ikke var tilgjengelig.

HR-sjef Arne Hestnes ved NTNU sier til Adressa at NTNU med en skriftlig advarsel gir beskjed om hva som er akseptabel oppførsel mellom ansatte.

Powered by Labrador CMS