Nytt om folk

NUPI-direktør blir BI-professor

Ulf Sverdrup blir professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring på Handelshøyskolen BI.

— Jeg ser først og fremst frem til å være med dyktige og ivrige studenter, og samarbeide med gode kollegaer, sier Ulf Sverdrup.
Publisert Oppdatert

Direktør for Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) skifter jobb. 

Ulf Sverdrup har vært direktør siden 2012, og fikk i 2017 fornyet tilliten for seks nye år. I utgangspunktet skulle han sitte som direktør til 1.1. 2024, men nå er det klart at han blir professor ved Handelshøyskolen BI fra 1. september i år.

Sverdrup sier ifølge en pressemelding fra BI at handelshøyskolen er en sterk og viktige institusjon både nasjonalt og internasjonalt. 

— Kjernen i suksessen er økonomiutdanningen, dyktige studenter, en sterk faglig stab og skolens orientering mot samfunn og næringsliv. De virkelig store utfordringene fremover er knyttet til klima- og naturkriser, å kunne kontrollere og nyttiggjøre oss ny teknologi, redusere sårbarheter og samtidig sikre fred og rettferdighet. Et godt samarbeid mellom akademiske institusjoner, stat og bedrifter er avgjørende for å finne løsninger, sier han.

Sentral i EU-forskning

Sverdrup har sin ekspertise innen internasjonal politikk og norsk utenrikspolitikk, og har publisert omfattende om blant annet EU og EØS, handel og internasjonale investeringer. 

Den kompetansen skal han benytte som professor i statsvitenskap ved Institutt for rettsvitenskap og styring. 

— Ulf er blant Norges fremste eksperter på Europa-politikk og norsk utenrikspolitikk, og vil være helt sentral i BIs EU-forskning og i videreutviklingen av våre programmer innen energi og sikkerhetsledelse. Dette er viktige fagfelter for BI, og for våre studenter som må kunne orientere seg i en internasjonal kontekst preget av økende kompleksitet og flere konflikter, sier leder Morten Kinander ved Institutt for rettsvitenskap og styring ifølge pressemeldingen.

Ny direktør før sommeren

Sverdrup har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og har tidligere vært tilknyttet BI som professor. Han har også jobbet ved Arena - senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo.

Han har vært Jean Monet-stipendiat ved European University Institute, gjesteforsker ved Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung og seniorrådgiver i Utenriksdepartementet.

Han forteller at han ser fram til å være med dyktige og ivrige studenter, og samarbeide med gode kollegaer. 

— Og så håper jeg jo at mine erfaringer og nettverk kan bidra til å utvikle BI og BIs programmer. I min forskning håper jeg å særlig kunne jobbe med problemstillinger i skjæringspunktet mellom internasjonal politikk og økonomi. Den pågående geopolitiske rivaliseringen har allerede store effekter for markeder, teknologi, investeringer, verdikjeder og foretakenes strategier, sier Sverdrup.

Sverdrup opplyser på LinkedIn at styret ved NUPI vil utnevne en ny direktør før sommeren. Selv vil fortsatt være tilknyttet NUPI ut året. 

Powered by Labrador CMS