arbeidslivsrelevans

Ny avtale skal få studentene tettere på arbeidslivet

En ny avtale skal bidra til at norske studenter får mer kontakt med arbeidslivet mens de studerer. — Nå må alle parter bruke avtalen, sier statsråd Asheim.

Henrik Asheim spiser kake på Universitetet i Oslo på en av sine siste uker som statsråd.
Publisert

Sammenhengen mellom det studentene lærer på studiet og det som skjer i arbeidslivet skal bli bedre, ifølge en intensjonsavtale som som partene i arbeidslivet, de frivillige organisasjonene, universitets- og høyskolerådet og Kunnskapsdepartementet har signert.

En slik avtale var et av tiltakene som regjeringen foreslo i arbeidsrelevansmeldingen som ble lagt fram i vår. Tirsdag serverte forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim kake i Georg Sverdrups hus på Universitetet i Oslo til avtalepartene.

— Vi ønsker at det skal være flere møteplasser mellom utdanning og arbeidsliv. Høyere utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet må samarbeide bedre om hva studentene lærer, hvordan de de lærer og at flere enn før kan få oppdatere kompetansen sin i løpet av arbeidslivet. Det skal intensjonsavtalen bidra til, sier Asheim.

Etter at stortingsmeldingen ble lagt fram i mars, har regjeringens kompetansepolitiske råd jobbet med innholdet i avtalen. Rådet består av består av regjeringen, partene i arbeidslivet, Voksenopplæringsforbundet og universitets- og høgskolerådet.

Kunnskapsdepartementet serverte kake med signaturer fra avtalepartene.

Ber partene følge opp

Ifølge avtalen skal partene blant annet bidra til å skaffe oversikt over hvilke kompetansebehov som er spesielt viktige, og sikre en bred diskusjon om hva arbeidslivsrelevans innebærer og hvilke forbedringspunkter som finnes.

—Samarbeidet mellom arbeidslivet og høyere utdanning er dårligere utviklet i Norge enn i flere andre europeiske land. Avtalen er et grep for å gjøre noe med det. Nå må alle parter bruke avtalen og følge den opp, slik at vi kan få praktiske resultater som gir flere studenter mer kontakt med arbeidslivet, sier Asheim.

I Georg Sverdrups hus var blant andre Unio-leder Ragnhild Lied og nestleder i Akademikerne Lise Lyngnes Randeberg tilstede, sammen med representanter for Spekter, NHO, Virke, LO, YS og Voksenopplæringsforbundet. Også avtroppende generalsekretær i Universitets- og høgskolerådet deltok.

Tre med jobberfaring

Tre nåværende og tidligere studenter snakket om erfaringene de har gjort med kontakt med arbeidslivet under studiene ved Universitetet i Oslo.

En av dem var Sofie Marianne Gilbert, masterstudent i Peace and Conflict Studies ved UiO, som har hatt internship ved Institutt for fredsforskning (Prio). Hun fortalte om kontakten med forskere der og nettverket det har gitt henne.

— Det ga meg en retningssans for tiden etter jeg er ferdig utdannet, sa hun.

Det ga meg en retningssans for tiden etter jeg er ferdig utdannet.

Sofie Marianne Gilbert, masterstudent

«Alle bør få arbeidslivserfaring»

Asheim synes han fikk høre gode eksempler på arbeidslivsrelevans på UiO.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Men det er vel ikke like lett for alle fag, humaniorafagene for eksempel, å skape den kontakten dere ønsker med arbeidslivet?

— Jeg mener at alle studenter bør få muligheter til kontakt med arbeidslivet under studiene. Når det gjelder muligheten for praksis bør staten stille opp med alle sine departementer, direktorater og underliggende etater og tilby internships og lignende til disse studentene, sier han.

— Er du trygg på at tiltakene dere foreslo i stortingsmeldingen vil bli fulgt opp, nå når du snart forlater din post?

— Ja, det er jeg, for dette var en melding som det var stor enighet om i Stortinget. Intensjonene er vi veldig samstemte om, sier han.

Kakekø i Georg Sverdrups hus tirsdag formiddag.
Powered by Labrador CMS