Iselin Nybø ønsker mindre bruk av midlertidige stillinger i universitet- og høgskolesektoren. Foto: Siri Øverland Eriksen

Nybø kaller inn verstingene på midlertidighet til møte i Oslo

Midlertidighet. Antall midlertidige stillinger ved landets universiteter og høgskoler må ned raskt, mener statsråd Iselin Nybø (V). En arbeidsgruppe har nå funnet tiltak, og rektorer blir kalt inn på teppet - igjen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forsknings- og høyere utdanningsminsiter, Iselin Nybø, har kalt inn de av landets rektorer som er «dårligst i klassen» til å få ned tallet på midlertidig ansatte, til møte i Oslo førstkommende tirsdag.

— Statsråden ønsker å prate med de som har en oppgang i midlertidigheten og de som har hatt en nedgang som er mindre enn én prosent. Hun ønsker å høre hvordan det arbeides med å redusere midlertidigheten og bli forsikret at dette arbeidet har høy prioritet ved institusjonene, opplyser Kunnskapsdepartementet i en e-post til Khrono.

Jeg er derfor veldig opptatt av at vi jobber målrettet for å redusere midlertidigheten i universitets- og høyskolesektoren raskt.

Iselin Nybø (V)

Det betyr at det er i alt 12 rektor skal inn inn på teppet, igjen, til statsråden for å forklare seg om hvordan de jobber, eller ikke jobber, for lavere andel midlertidig ansatte ved landets universiteter og høgskoler.

Dette gjelder rektorene ved: Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, NMBU, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Sørøst-Norge, Universitetet i Agder, OsloMet, Arkitektur og designhøgskolen i Oslo, Norges idrettshøgskole, Samisk høgskole, Høgskulen i Volda, Høgskolen i Innlandet og Høgskolen i Østfold.

Vil ha rask bedring

Ordet midlertidighet er, som vanlig, en het potet i akademiske kretser. For beskjeden fra forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) til landets rektorer er tydelig. Hun synes arbeidet går for sakte:

— Jeg er derfor veldig opptatt av at vi jobber målrettet for å redusere midlertidigheten i universitets- og høyskolesektoren raskt, sier hun ifølge en pressemelding.

I mars 2019 satte hun ned en arbeidsgruppe av utvalgte HR-sjefer i kunnskapssektoren for å se på tiltak for å redusere antall midlertidige stillinger på universiteter og høgskoler.

Med seg i veska til møtet med rektorene har nå Iselin Nybø med seg den ferdige rapporten, som blir offentliggjort i dag.

— Gir utrygghet

I rapporten har arbeidsgruppen skissert noen tiltak de mener vil få ned bruken av midlertidige stillinger i sektoren. De foreslår:

Fakta

Ulike beregninger på midlertidighet

Når man beregner midlertidighetstallene for universiteter og høgskoler er ikke ansatte på åremål, typisk noen lederstillinger, eller stipendiater medregnet.Det er alle enige om.

Men i tillegg regner eksempelvis Forskerforbundet med som midlertidig ansatte de som er ansatt i kunstneriske stillinger på åremål, mens departementet holder disse utenfor. Det forklarer de store forskjellene på institusjoner som har denne type stillinger.

I tillegg mener Forskerforbundet at det viser det seg at institusjonene rapportere bistillinger og åremål forskjellig.

Dersom man regner tar med stipendiater, postdoktorer, faglige ledere og andre stillingsgrupper hvor UH-loven gir en særlig åremålsadgang, er en av tre på statlige høgskoler og universiteter altså midlertidig tilsatt.

I norsk arbeidsliv totalt sett er den gjennomsnittlige andelen midlertidige ansatte på 8,7 % (2019), ifølge SSB.

Kilde: Forskerforbundet

  • Mer fokus på lederopplæring slik at lederne er godt kjent med lover og regler i forhold til midlertidighet.
  • Sikre gjennomgående lederforankring på tiltak som innføres. Leder av grunnenhetene er spesielt sentrale.
  • Årlig gjennomgang av alle midlertidige ansettelsesforhold med påfølgende omgjøring til fast ansettelse for de som har krav på det.
  • Etablere felles arbeidsavtaler for ansatte på eksternfinansierte midler.
  • Innføre måltall for reduksjon av midlertidighet og utvikling av tiltaksplaner.
  • Midlertidige stillinger med varighet over 18-24 måneder må godkjennes av sentral HR-enhet.
  • Felles praksis og prosedyrer når det gjelder bl.a. permisjoner, oppsigelser og system for personaloppfølging.
  • Les også: Akademikerne vil stramme inn muligheten for midlertidighet

— Jobber målrettet

I en pressemelding skriver Kunnskapsdepartementet at tiltakene først og fremst er rettet mot institusjonene, men også departementet vil gjennomgå rapporten for å vurdere om det kreves tiltak fra deres side.

— Midlertidige ansettelser gir utrygghet for den enkelte, og bidrar heller ikke til en langsiktig faglig utvikling av høy kvalitet. Jeg er derfor veldig opptatt av at vi jobber målrettet for å redusere midlertidigheten i universitets- og høyskolesektoren raskt, sier Nybø i en pressemelding.

— Nå må universitetene og høyskolene sette seg godt inn i rapporten. Her er det mange gode forslag til ting de kan gjøre. Noe kan de ta tak i med det samme, og noe vil kreve litt mer tid og arbeid.

Les også: Færre midlertidige ansatte ved universitetene og høgskolene

Ulike tall på midlertidighet i sektoren

Andelen midlertidige i universitetet- og høgskolesektoren har gått ned det siste året. Tall Kunnskapsdepartementet opererer med viser at 13,7 prosent var midlertidig ansatt i 2019, en nedgang på 1,2 prosent. I arbeidslivet for øvrig er midlertidigheten 8,7 prosent.

Men selv om andelen midlertidige har gått ned totalt sett, har andelen økt ved ni institusjoner, heter det i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Som Khrono har skrevet tidligere viser tall Forskerforbundet har utarbeidet at andelen midlertidige stillinger er over 18 prosent.

Om forskjellen på tallene fra Kunnskapsdepartementet og forskerforbundet opplyser departementet:

— Tallet 13,7 prosent inkluderer alle midlertidige stillinger etter vår beregningsmåte, som vi har brukt siden 2015 og som vi holder på for å ha sammenlignbare tall over år. Dette inkluderer saksbehandler- og utrederstillinger og støttestillinger til undervisning og forskning. Det er forståelig at Forskerforbundet fokuserer på midlertidigheten blant undervisere og forskere ettersom de primært organiserer disse gruppene, men det er et mål å få ned midlertidighet også i andre grupper, og det er ikke noen grunn for departementet til å holde disse gruppene utenfor, skriver departementet til Khrono.

Powered by Labrador CMS