registrering av forskning

Nye forsinkelser for vitenarkiv

Systemet Cristin skulle stenges ned før sommeren og erstattes av et nytt nasjonalt vitenarkiv. Nå er det utsatt til høsten. Prislappen for nytt vitenarkiv passerer 100 millioner kroner.

Sikt og divisjonsdirektør Vigdis Namtvedt Kvalheim må utsette utrullingen av det nye nasjonale vitenarkivet.
Publisert Oppdatert

— Vi ser at vi ikke rekker å gjennomføre og godkjenne test av funksjonalitet før sommerferien.

Det skriver Sikt, kunnskapssektorens tjenesteleverandør, i en nyhetsmelding om det nye vitenarkivet (NVA).

I nyhetsmeldingen heter det at det fortsatt gjenstår test av funksjonalitet, som skal godkjennes av prosjektets styringsgruppe før nytt nasjonalt vitenarkiv kan rulles ut for fullt. 

Fakta

Nasjonalt vitenarkiv (NVA)

 • Nasjonalt vitenarkiv (Cris/NVA) skal bidra til å realisere regjeringens mål om at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024.
 • I dag blir informasjon om resultater av offentlig finansiert forskning publisert et sted (Cristin), mens selve resultatet gjerne blir publisert et annet sted (f.eks. et tidsskrift og/eller et lokalt vitenarkiv).
 • Cris/NVA-prosjektet utvikler en nasjonal løsning som samler dette i én felles tjeneste. Løsningen vil erstatte dagens Cristin (Current Research Information System in Norway) og dagens lokale vitenarkiv.
 • Prosjektet kalles gjerne Nasjonalt vitenarkiv, men formelt er ikke navnet på selve tjenesten endelig bestemt.
 • NVA/Cristin-prosjektet ble startet i 2019 med grunnlag i en utredning utført av Unit på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.
 • Prosjektets plan var opprinnelig at vitenarkivdelen skulle være ferdigstilt i løpet av 2020 og funksjonaliteten fra dagens Cristin skulle være integrert i løpet av 2021.
 • Februar 2022: Organisasjonene UHR og FFA ber Kunnskapsdepartementet om at hele prosjektet stoppes, grunnet mange forsinkelser, og problemene man nå er oppe i.
 • Januar 2023: En arbeidsgruppe med representanter fra UHR, FFA og Sikt la fram en rapport med detaljert funksjons- og leveransebeskrivelse.
 • April 2023: Sikt opplyser at lanseringen av den nye tjenesten vil skje etter sommeren 2023, for å sikre tilstrekkelig tid til opplæring og testing av kritisk funksjonalitet.
 • September 2023: Sikt opplyser at testingen av det nye systemet starter denne høsten.
 • November 2023: Testingen avdekker sentrale mangler i løsningen. Utrullering våren 2024 utsettes. Sikt har fortsatt plan om å få dette til før sommeren 2024 opplyses det.
 • Februar 2024: UHR og FFA ber om møte med Sikt. De er svært bekymret for framdriften i prosjektet.
 • Juni 2024: Nedstenging av Cristin er utsatt til overs ommeren.

— Det betyr at stenging av Cristin vil skje etter sommeren, og ikke nå i juni som tidligere annonsert. Cristin vil holdes oppe fram til overgangen starter, skriver Sikt.

De legger til at det etter en lang prosjektperiode nå nærmer seg sluttføring av prosjektdelen av vitenarkivet, og innføringen vil starte etter sommeren.

Pågått siden 2019

All norsk forskning finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelig innen utgangen av 2024, har regjeringen bestemt. For å få realisert dette ble det bestemt at man skal lage et nasjonalt vitenarkiv der artikler som blir publisert er registrert, og også resultatet av forskningen.

Arbeidet startet opp i 2019, og det har vært mange skjær i sjøen. For to år siden ba sentrale organisasjoner om at hele prosjektet ble stanset. Det endte med felles arbeidsgrupper. Nå er det nye problemer med prosjektet som nærmer seg en prislapp på 100 millioner kroner.

Universitets og høgskolerådet (UHR) og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) ba i februar 2024 nok en gang om møte med kunnskapssektorens tjenesteleverandør Sikt om prosjektet. 

— Gitt omfanget av de feil som ble avdekket i november, samtidig som det formidles utad i nyhetsbrev og på nett at arbeidet med videreutvikling og funksjonstesting går bra, gjør det oss bekymret for prosjektet, skrev UHR i sitt brev til Sikt i vinter.

92 millioner ved utgangen av 2023

Vigdis Namtvedt Kvalheim er divisjonsdirektør for forsknings- og kunnskapsressurser i Sikt.

— Når universiteter og høgskoler i stort fortsatt ikke har tatt i bruk NVA, er det fordi all nødvendig Cristin-funksjonalitet ikke har kommet på plass, og har vært mer omfattende enn antatt å utvikle, skrev Kvalheim til Khrono i februar.

Kvalheim sa da at det ved utgangen av 2023 var brukt totalt 92 millioner kroner, hvorav 30 millioner stammer fra den direkte bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet. 

Av de resterende midlene er deler fra Sikts ordinære bevilgningsramme, som var planlagt brukt til drift og videreutvikling av Cristin, mens andre deler er hentet fra tidligere opptjent virksomhetskapital.

Kvalheim presiserer at i det første prosjektet som man fikk 30 millioner kroner fra departementet for å gjennomføre, var ikke implementering av Cristin i systemet inkludert. 

Webinar 11. juni om status

— Det er viktig for alle parter at vi er trygge på at systemet fungerer tilstrekkelig fra start. Dette gir også bedre tid til arbeidet med å forbedre kvaliteten på dataene som blir migrert over fra Cristin og lokale vitenarkiv, og det gir oss bedre tid til å forbedre funksjonaliteten i NVA ytterligere før det tas i bruk for fullt, begrunner Sikt.

 Den 11. juni vil de informere om status.

— Vi avholder som planlagt webinaret 11. juni, og her vil vi også gi en oppdatert status på hva som er klart, hva som gjenstår, og hva institusjonene bør gjøre av forberedelser, heter det i meldingen fra Sikt.

Powered by Labrador CMS