Debatt astrid birgitte eggen og bjørg oftedal

Nye medisin­utdanninger utfordrer og utvikler etablerte modeller

Medisinutdanning ved Universitetet i Stavanger vil være bra for de fire gamle universitetene, studentene, pasientene og hele helse-Norge. Det som er gammeldags er å hindre nyetableringer.

En medisinutdanning ved UiS vil gi studentene en styrket kompetanse innenfor pasientkontakt hvor samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten står sentralt for å løse helseutfordringene samfunnet står overfor, skriver Astrid B. Eggen og Bjørg Oftedal.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Forsmo, Loennechen, Bakke og Gladhaug mener at det ikke bør opprettes flere fakultet for å utdanne flere leger i Norge. Universitetet i Stavanger (UiS) har allerede et helsevitenskapeligfakultet med en etablert fakultetsadministrasjon som et medisinstudium også vil bli lagt under.

Fordelen er tettere kommunikasjon og samarbeid med ulike profesjoner i helsetjenesten også i deler av utdanningen som skjer ved UiS. Videre er det slik at studieplanen for medisinutdanning ved UiS baserer seg på et samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner ved at studenter skal ha studert de tre første årene ved et annet universitet.

Vi merker oss at Universitetet i Bergen (UiB) er positive til samarbeid med UiS om undervisning og forskning, noe vi imøteser. Fellesgrader er regulert i studietilsynsforskriften, og er ikke uvanlig. Både UiS og UiB har allerede slike studieprogram på masternivå.

Forsmo, Loennechen, Bakke og Gladhaug hevder videre at UiS sin modell er gammeldags. Samarbeidsmodellen UiS ønsker seg, tilsvarer i prinsipp den modellen som UiB har presentert som sin studiemodell, forskjellen er at UiS ønsker gradsrett.

Studieplanen for medisin ved UiS et integrert studieløp og en moderne undervisningsmodell, og det er lagt opp til at det på sikt skal tilbys et 6-årig studieløp i Stavanger. Fremtidige studieplaner skal baseres på styrket pasientkontakt, bruk av helsetjenesten og økt satsning på medisinsk forskning.

Dette har vi også fokusert på i vår akkrediterte studieplan hvor det er lagt betydelig vekt på primærhelsetjenesten. Det er der de fleste pasientkontaktene skjer, og det er derfor en hensiktsmessig arena for undervisning og praksis. En slik profil på studiet vil kunne bidra til å rekruttere flere nyutdannete leger til primærhelsetjenesten og med det styrke en presset fastlegetjeneste.

Medisinutdanningen ved UiS vil tilføre noe nytt. Den vil tilby en medisinutdanning som gir studentene en styrket kompetanse innenfor pasientkontakt hvor samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten står sentralt for å løse helseutfordringene samfunnet står overfor.

Alle har godt av å ha noe å bryne seg på. Medisinutdanning ved UiS er bra for de fire gamle universitetene, for studentene, for pasientene og for hele helse-Norge. Det som er gammeldags er å hindre nyetableringer. Utfordrere løfter hele feltet.

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS