Debatt ole ringdal

Nye universitetsbygg, men ikke for alle?

Ola Borten Moe sier «festen er over» for nye og kostbare universitetsbygg. Som vi ser det, er dette en fest som vi aldri var invitert til, skriver direktør for organisasjon og infrastruktur ved Universitetet i Stavanger, Ole Ringdal.

Campus og studenter ved Universitetet i Stavanger

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

For noen år siden ble det sagt at «de fleste bygg er bygd» i vår sektor, og at det fremover gjaldt å utnytte bedre det man allerede hadde. Derfor ble det også iverksatt en ordning hvor universiteter og høgskoler kunne søke om oppgradering av egne bygg.

Riktignok hadde denne ordningen vært på plass en stund for de selvforvaltende universitetene, men nå skulle den også gjelde for de som hadde Statsbygg som sin byggeier. Ordningen var til stor nytte for vårt universitet. Selv om midlene var relativt små, bidro de til at mange fagmiljøer kunne realisere sine planer om bedre forsknings- og undervisningslokaler.

I år forsvant denne ordningen ut av statsbudsjettet. Vi som aldri var med på «festen» i utgangspunktet, sto igjen med lite og ingenting.

Universitetet i Stavanger fikk sitt siste nybygg betalt over statsbudsjettet i 2006. Etter dette har alle våre byggeprosjekt vært brukerfinansiert, det vil si betalt fullt ut gjennom vår husleie til Statsbygg. I denne perioden har universitetet nesten doblet seg i størrelse og har i dag 13.000 studenter.

Antall ansatte har mer enn doblet seg i samme periode blant annet på grunn av innlemming av et museum i universitetet, samt en kraftig økning innen forskning og annen eksternfinansiert virksomhet.

Av de titalls milliarder som de siste årene har vært bevilget til sektoren over statsbudsjettet, har altså ingenting gått til UiS, og nå er også muligheten til å få søke om finansiering av oppgradering av gamle bygg tatt bort. Det er på tide at politikerne våkner opp og ser lengre enn bare til de «gamle» universitetene.

Politikerne må se til at helt kritiske behov hos de nye universitetene og høgskolene også kommer med når de store pengene skal bevilges til nybygg og utbedring av allerede eksisterende bygg og infrastruktur.

Min påstand er at samfunnet vil få enda mer igjen for disse midlene ved å satse på nykommere som UiS i regioner med stort omstillingsbehov og stort potensial for nyskaping.

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS