Bildet er av Jenny Myklebust, Ingvild Sivertsen og Catrine Hole som kjemper for å beholde studiestedene på Helgeland. Nesna-ordfører Hanne Davidsen til høyre. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Stortinget sa nei til krav om nytt Nesna vedtak fra Nord universitet

Nord. Som forventa stemte Stortingsflertallet nei til å overprøve Nord universitets vedtak om å legge ned studiestedet Nesna.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Stortinget debatterte om de skulle be regjeringen om å gå inn og stoppe nedleggelsene av studiestedene Nesna og Sandnessjøen i dag.

De sluttbehandlet saken fra SV om nedlegging av studiestedene Nesna og Sandnessjøen ved Nord universitet på Stortinget.

Fakta

Studiestedsstruktur ved Nord universitet våren 2019

Konstituert rektor, nå rektor ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen presenterte sin rapport onsdag 24. april.

Rapporten foreslår at dagens ni studiesteder gjøres om til to campuser, tre studiesteder og to utdanningssteder med nett- eller samlingsbaserte tilbud.

Forslaget fra rektor Solheim Hansen om studiestedsstruktur ble behandlet første gang i Nord universitets styre 30. april. Rapporten er nå sendt på høring.

26. juni gjorde styret et vedtak. Nesna og Sandnessjøen avvikles som studiested, mens Namsos ble skjermet.

I mai sendte SV-representanter inn et representantforslag til Stortinget.

30.september var det høring, og komiteen leverte innstilling i saken 5. november. De endte opp med å ikke støtte SVs forslag.

Debatten i Stortinget foregår 12. november.

Mener regjeringen gjemmer seg bak et fikenblad

Det ligger an til at det ikke går veien i dag, men vi gir ikke opp. Vi satser alt på høyere utdanning for framtiden.

Jenny Myklebust

Tidlig ute i debatten er Senterpartiets Marit Arnstad, som de siste månedene har vært en av de tydeligste stemmene mot nedleggelse. I innlegget sitt er hun klar på at Sp allerede ved behandlingen av Strukturreformen advarte om at den ville kunne føre til nedleggelser.

— Nord universitet og andre nye universiteter er satt i en vanskelig økonomisk situasjon, men at man foreslår å legge ned studiesteder er både et brudd på løfter fra Stortinget og egne løfter man ga i forbindelse med fusjonen med både Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna, sier hun.

Hun framholder at regjeringen har presset strukturreformen gjennom, men ikke bidratt økonomisk for at sammenslåingene skulle lykkes.

— Nå ser vi resultatet, sier hun og mener flere nedleggelser kan følge.

Hun hevder at det er svært merkelig å bruke autonomi som argument for å ikke gripe inn i denne saken.

— Det er klart at regjeringen styrer universitets- og høgskolesektoren, sier hun, og henviser til blant annet tildeling av studieplasser og tildelingsbrev.

— Autonomi som argument er en unnskyldning og en bortforklaring. Det er bare store ord og et fikenblad som ikke dekker over det faktum at denne regjeringen ikke orker å løfte en finger for å opprettholde høgskolen på Nesna, sier hun.

Vil ikke bryte med viktig prinsipp

Høyres Marianne Synnes Emblemsvåg sier hun er kritisk til overstyring fra regjering og Storting, men at de har forventninger om at styret også ivaretar sitt regionale ansvar.

— I Strukturreformen ble det understreket at det også i framtiden skulle være opp til utdanningsinstitusjonene hvordan de ville drive sine utdanninger, sier hun og trekker fram at det dermed må være opp til høgskolene og universitetene selv å løse den oppgaven på best mulig måte.

— Har vi tenkt gjennom konsekvensene hvis vi på Stortinget skulle legge føringer om hvor og hvilke utdanninger som skal finnes? Skal vi begynne å overprøve Nokuts kvalitetsvurderinger for å opprettholde studietilbud, spør hun blant annet.

Leder av Utdannings- og forskningskomiteen og stortingsrepresentant for Frp, Roy Steffensen, understreker flere ganger i sitt innlegg at han forstår frustrasjonen til befolkningen på Helgeland.

— Dette vil kunne få konsekvenser for bo- og arbeidsmarked i en hel region. Bekymringene bør tas på alvor, sier han.

Han understreker likevel at, selv om både innbyggerne og politikerne kan mislike enkelte avgjørelser, må det til syvende og sist være opp til styret hvordan de vil forvalte sine utdanninger.

— Jeg registrerer at Nord universitet mener de nå vil få bedre gjennomføring og bedre kvalitet. De er nærmest å vurdere dette. Jeg håper resultatet blir flere lærere og flere sykepleiere i regionen. Det er først og fremst dette som er samfunnsoppdraget - utdanning av god kvalitet, sier han.

— Frp har falt på at selv om dette er en tung og vanskelig sak, vil vi ikke overstyre prinsippet om at styret selv velger. Vi ønsker ikke å åpne døren for at Stortinget skal kunne detaljstyre hvor universiteter og høgskoler skal være lokalisert og hvilke studietilbud de skal ha, sier han.

Fagesråd mener Nybø burde stått i stormen

Mona Fagerås fra SV holder et brennende innlegg, der hun blant annet roser Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland.

— Der jeg kommer fra bruker vi å se ut av vinduet for å se an været. Hvis jeg ser opp på galleriet i dag, ser jeg noen fantastiske bunadskledde damer fra Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland, som har stått fjellstøtt i denne stormen. I denne saken burde statsråden tatt lærdom av folkeaksjonen og stått i stormen, tatt riv i seilene og snudd kursen, sier Fagerås.

I innlegget trekker hun igjen fram at det er stor mangel på sykepleiere og lærere i Nord-Norge, og sier at dette vedtaket er et alvorlig skudd for bauen for distriktskommunenes muligheter til å skaffe seg slik kompetanse.

— Dette bidrar til at mange kommuner blir mindre attraktive å etablere seg i. Få ønsker å bo et sted hvor helsetjenester og skole drives av ufaglærte, sier hun.

Hun framholder at denne saken er svært spesiell, fordi det lå en fusjonsavtale til grunn for opprettelsen av Nord universitet.

— Når Nord universitet legger ned studiested Nesna og sykepleieutdanningen i Sandnessjøen, er det et brudd på fusjonsavtalen, som sa at studiestedene skulle bli viktigere i sine regioner. Her står vi, etter bare tre år med et nedleggingsvedtak som vil rasere et helt lokalsamfunn og forsterke tendenser i en region som sliter, sier hun.

Flertallet går i mot

I forrige uke leverte Utdannings- og forskningskomiteen sin innstilling til representantforslaget fra SV og landet, ikke overraskende, på at de ikke ønsker å støtte forslaget.

«Representantforslaget om en desentralisert høyere utdanning for kvalitet, velferd og bærekraftige lokalsamfunn» ble opprinnelig fremmet av SV i mai, og har vært til behandling i komiteen siden den åpne høringen i slutten av september.

Senterpartiet (Sp) og Arbeiderpartiet (Ap) har også kommet med tilleggsforslag.

SV og Sp mener Stortinget bør be regjeringen om å stoppe nedleggelsene.

Forslaget fra SP og SV lyder slik: «Stortinget ber regjeringen om å stoppe den vedtatte endringen av studiestedsstruktur, campus Nesna og sykepleierutdanningen i Sandnessjøen, ved Nord universitet.»

— Viktig å være synlig i dag

Jenny Myklebust som sitter i ledelsen av Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland har reist til Oslo for anledningen.

— Det er kjempeviktig å være synlig i dag, og det blir en spennende dag. Utdannings- og forskningskomiteen har kommet med sin innstilling, men flere partier vil kunne si hva de mener i dag. Jeg er spent på om det kommer fram viktige spørsmål i debatten, sier Myklebust til Khrono.

— Som hva da?

— Spørsmål rundt prosessen som har vært, og veien videre. Hvilke muligheter finnes det nå? Vi må jo ha høyere utdanning på Helgeland, sier hun.

Hun forteller at Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland har stått utenfor Stortinget i dag morges og ventet på politikerne når de kommer på jobb.

— Mange er positive og trøstende, sier hun.

— Hva er det beste dere kan håpe på nå?

— Det kommer jo mye bra fram i merknadene fra mindretallet i innstillingen fra komiteen. Det ligger an til at det ikke går veien i dag, men vi gir ikke opp. Vi satser alt på høyere utdanning for framtiden. Det er et stort mindretall på Stortinget som blir viktig i det politiske arbeidet framover - mot neste valg og videre, sier hun.

Åpnet for å ta forslaget til Kontroll- og konstitusjonskomiteen

I forrige uke åpnet SVs Mona Fagerås for at partiet vil fremme saken i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité.

— På grunn av det spesielle og prinsipielle i denne saka, vurderer vi å ta saken til kontroll- og konstitusjonskomiteen, sa Fagerås.

Kent Gudmundsen, som er medlem av Utdannings- og forskningskomiteen for Høyre, og som i denne saken representerer flertallet, sa i forrige uke til Khrono at det ville vært uryddig om Stortinget skulle overta styret ved Nord universitet sin funksjon i denne saken.

— Vi har en klar rolledeling der styret er satt til å forvalte høyere utdanning og kvaliteten på den høyere utdanningen i sin region. For oss er det viktig å ikke bryte det prinsippet. Det ville kunne fått konsekvenser i flere saker. Vi ønsker å være ryddige, sa Gudmundsen.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS