omorganisering

Nytt stor-direktorat og stor omorganisering

Regjeringen velter om på forvaltningen og gjennomfører en større omorganisering.

Kristin Vinje (Nokut), Harald Nybølet (Diku) og Roar Olsen (Unit) er toppledere i noen av de organene som skal omorganiseres.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I formiddag ble det holdt et allmøte for ansatte i tre store direktorater som er sentrale i organiseringen og kontrollen av høyere utdanning.

Nå er det bekreftet, slik som Khrono erfarte, at det vil munne ut i en større omorganisering av flere forvaltningsorganer — noe som gir ett stort direktorat, et såkalt tjenesteleveranseorgan og et mindre Nokut.

Fakta

Asheims omorganisering av direktoratene sine

Ett stort direktorat

Et nytt direktorat, Direktorat for høyere utdanning og kompetanse, med hovedkontor i Bergen vil opprettes fra 1. juli i år og består av:

 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku)
 • Kompetanse Norge
 • Deler av Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit)
 • Universell, som i dag er tilknyttet NTNU og jobber med universell utforming.
 • Oppgaver fra Norsk senter for forskningsdata (NSD)

Lokaliseringene i Oslo, Trondheim og Tromsø består.

Et mindre Nokut

 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) skal videreføres som et eget forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet, men skal i større grad rendyrkes som tilsyns- og akkrediteringsorgan.
 • En del av oppgavene utover det skal overføres til direktoratet, ifølge regjeringen.
 • Hvilke oppgaver det blir skal sees i sammenheng med regjeringens arbeid med ny universitets- og høyskolelov.

Unit - nytt tjenesteorgan

 • Unit er direktoratet som i dag sørger for IKT og fellestjenester til høyere utdanning.
 • Unit skal inngå i et nytt «tjenesteleveranseorgan» som skal bidra til bedre og mer effektive digitale tjenester.
 • Units digitale tjenesteleveranser organiseres sammen med Uninett og deler av NSD fra 1. januar 2022, heter det i en pressemelding fra regjeringen.
 • Hovedkontoret skal være i Trondheim, med kontorsteder i Bergen og Oslo.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

— Grunnen til at vi gjør dette nå er at vi kommer med en styringsmelding snart og også snart presenterer andre meldinger. Under korona har vi også sett at det er nødvendig for direktoratene å samordne seg, og det er frustrasjon i sektoren over at det er så mange direktorater. Vi gjør dette for at det skal bli forståelig for ansatte og studenter i høyere utdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim til Khrono.

Ingen nedbemanning

Det innebærer omorganisering for flere hundre ansatte i direktoratene og organene som berøres.

Det skal lages ett stort direktorat, direktorat for høyere utdanning og kompetanse, som skal ha hovedsete i Bergen gjennom en utvidelse av Diku (Direktoratet for internajsonalisering og kvalitet i utdanning).

Videre skal Nokut strippes for ganske mange oppgaver, men videreføres som et eget forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet, men skal i større grad rendyrkes som tilsyns- og akkrediteringsorgan.

Til slutt skal Unit kort fortalt inngå i et nytt «tjenesteleveranseorgan» som skal bidra til bedre og mer effektive digitale tjenester.

Kunnskapsdepartementet presiserer at det ikke er planlagt nedbemanning som følge av omorganiseringen. Berørte parter av omorganiseringen vil innkalles til møter.

— Det kommer plutselig, Asheim?

— Det kommer nå fordi vi har høstet erfaringer det siste året og skal legge fram flere stortingsmeldinger, men med tanke på alle råd og tilbakemeldinger vi har fått fra sektoren synes jeg ikke dette kommer så fort. Dette har vært et tilbakevendende tema fra sektoren spesielt i høringen om styringsmeldingen, så jeg mener samtidig er dette er på tide, svarer Asheim.

Statsråd Henrik Asheim.

Rask beslutning

Kilder sier til Khrono at omorganiseringen ikke er noen stor overraskelse, men at det kommer plutselig som en slags forskuttering av noe mange forventet ville komme i regjeringens styringsmelding.

Etter det Khrono forstår har direktør Roar Olsen i Unit har vært en av pådriverne for omorganiseringen, som er et svar på kritikken som har kommet mot direktoratene om rolleblanding og uklar oppgavefordeling.

— Har topplederne i Diku, Noku og Unit støtta dette?

— Ja, de har vært positive. De har vært opptatt av at ansatte skal ha forutsigbarhet og trygghet, men jeg har opplevd dem som fremoverlente. Utover det må de kommentere hva de synes selv, sier Asheim.

Her kan du lese et sju sider langt brev departementet i dag har sendt ut til de berørte organene.

Nokut-Vinje: — Spennende

Kristin Vinje, direktør i Nokut.

– Det er en spennende prosess regjeringen setter i gang, og vi ser frem til å bidra konstruktivt i dette arbeidet, skriver Kristin Vinje, direktør i Nokut i en pressemelding.

Nokut skal altså videreføres som et selvstendig tilsyns- og akkrediteringsorgan, og samtidig skal oppgavene og lovverket som berører Nokut gås gjennom denne våren.

Vinje er opptatt av at ikke kunnskapen i Nokut må kastes over bord.

– For å kunne bidra til fortsatt kvalitetssikring og -utvikling også i fremtiden, må vi ta vare på den kunnskapen vi har bygget opp og de erfaringene vi har fått siden vi ble etablert i 2003. God kunnskap om kvalitetstilstanden er vårt viktigste redskap for å lykkes med dette arbeidet, skriver Vinje i pressemeldingen.

Det Nokut i dag gjør som ikke er tilknyttet tilsyn og akkreditering skal etterplanen flyttes til det noe stor-direktoratet for høyere utdanning.

Regjeringens ambisjon er at oppgavene som ikke er direkte tilknyttet tilsyns- og akkrediteringsvirksomheten, flyttes til det nye direktoratet for høyere utdanning.

Diku-sjefen positiv

Harald Nybølet, direktør i Diku

Direktør for Diku, Harald Nybølet, skriver i en pressemelding at han ser positivt på endringene.

– Dette blir bra. Ikke minst blir det et tydeligere skille mellom direktoratene for utdanningsinstitusjonene som skal bruke tjenestene og programmene våre, sier Nybølet.

– Diku vil bidra til at det nye direktoratet blir et slagkraftig og godt redskap for utdanningssektoren, hvor både høyere utdanningsinstitusjoner, studenter og andre aktører står i sentrum. Et direktorat der kvalitetsutvikling er en ledestjerne for alt vi gjør, legger han til.

Nybølet synes det er spennende at det nye direktoratet skal ha hovedtyngden sin i Bergen.

– Det er spennende at hovedkontoret legges til Bergen. Bergen er en kunnskapsby med et stort og viktig utdanningsmiljø, sier Nybølet.

— Større helhet i kompetansepolitikken

Sveinung Skule.

Kompetanse Norge skal bli endel av det nye direktoratet. I en pressemelding fra Kompetanse Norge heter det fra administrerende direktør Sveinung Skule:

— Det nye direktoratet vil bidra til større helhet og sammenheng i kompetansepolitikken. Vi får et bredere sett av virkemidler, bedre data og et mer samlet kunnskapsgrunnlag Dette vil gi enda større muligheter til å løfte kompetansen i befolkningen, sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft og bidra til et omstillingsdyktig samfunn, sier Skule i følge pressemeldingen.

Fikk kritikk

Khrono har tidligere belyst hvordan oppgavefordelingen og de mange hattene har fått kritikk.

I en pressemelding fra regjeringen skriver Asheim følgende:

— Tilbakemeldingene vi får er helt tydelige på at det er behov for å rydde opp i systemet. Utdanningssektoren vår når stadig nye milepæler og utvikler seg hele tiden, noe som betyr at også apparatet rundt må tilpasse seg. Det nye direktoratet vil spille en stor rolle for å nå nye mål om kvalitet, kapasitet og tilgjengeliggjøring av utdanningssystemet vårt.

Endringslogg

Torsdag 04.02.2021, kl. 13.30: oppdatert med kommentarer fra direktørene i Diku og Nokut.

Torsdag 04.02.2021, kl 17.05: Oppdatert med kommentar far Kompetanse Norge.

Powered by Labrador CMS