eikrem

Nytt utvalg opprettholdt avskjed av Eikrem. NTNU-styret skal avgjøre saken

Øyvind Eikrems klage på avskjed fra NTNU er sendt videre til NTNU-styret. Det er uklart når saken kommer opp.

Det er nå avklart at avskjedssaken mot Øyvind Eikrem skal behandles i NTNU-styret, tidligst 21.oktober.
Publisert Oppdatert
Fakta

Her er Ansettelsesutvalget

Ansettelsesutvalget ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) ved NTNU oppnevnt fra 1.august 2021-31.juli 2025. 1.september behandlet de klagen på avskjedsvedtaket fra førsteamanuensis Øyvind Eikrems advokat.

 • Tine Arntzen Hestbek (dekan og leder)

Medlemmer, fast vitenskapelig ansatte

 • Arve Hjelseth, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
 • Irmelin Kjelaas, Institutt for lærerutdanning

Vara i rekkefølge

 1. Anita Normann, Institutt for lærerutdanning
 2. Anne Grytbakk, Institutt for sosialt arbeid
 3. Håkon Leiulfsrud, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
 4. Anders Sanne, Institutt for lærerutdanning

Medlemmer, midlertidig ansatte

 • Unni Soltun Andreassen, Institutt for lærerutdanning

Vara

 • Vilde Johannessen, Institutt for psykologi

Medlemmer, studenter

 • Ikke klart ennå

Kilde: NTNUs hjemmeside

Onsdag 1. september behandlet Ansettelsesutvalget på Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap ved NTNU klagen Øyvind Eikrems advokat har sendt inn på vedtaket om at han skulle avskjediges fra stillingen som førsteamanuensis ved Institutt for sosialt arbeid.

Dette bekrefter dekan ved fakultetet Tine Hestbek i e-post til Khrono torsdag kveld.

Hestbek skriver at «utvalget vurderte om det forelå grunnlag for å omgjøre eget utvalgs tidligere vedtak i den nevnte saken».

— Hva ble utfallet av saken?

— Vi oppgir ikke dette i media. Eikrem har fått beskjed om utfall, skriver Hestbek til Khrono.

Eikrem bekrefter

Eikrem bekrefter imidlertid overfor Khrono torsdag at han har blitt informert om at saken skal behandles i universitetsstyret.

— Jeg har fått en enlinjes melding fra NTNU om dette. Og det var vel som forventet, sier han.

Eikrem har ikke fått informasjon om hvilket styremøte avskjedssaken mot han skal behandles på. NTNUs styre har sitt neste møte 16.september og et nytt møte 21.oktober. Men Eikrem og hans advokat har i klagen bedt om å få møte universitetsstyret dersom de skal behandle saken.

Universitetsstyrets ord i saken vil være siste ord. Dersom de også opprettholder avskjedsvedtaket må Eikrem gå rettens vei for å få det omgjort, og han har tidligere varslet at han vil gjøre det.

Seniorrådgiver ved NTNU, Jan Erik Kaarø, skriver på sms til Khrono torsdag kveld at det er usannsynlig at saken legges fram for styret i septembermøtet.

— Det blir for kort tid til å forberede saken ordentlig. Om saken kan komme opp i oktober er det for tidlig å svare på. Vedtaket hos SU (fakultetet red.mrk) er jo nettopp blitt fattet, skriver Kaarø, som vil komme tilbake til tidspunkt senere.

På internsidene til NTNU kan man også finne følgende informasjon fra møtet: «Klagen og sakens dokumenter oversendes styret i NTNU som rett klageinstans.» Dette er den samme formuleringen som Eikrem har mottatt.

Hestbek, som var den fra NTNUs ledelse som signerte brevet med varsel om avskjed til Eikrem tidligere i vår og har vært en del av saksbehandlingen av Eikrem-saken siste år, sa til Khrono at hun og alle medlemmene ville vurdere sin habilitet før møtet 1.september.

Ansettelsesutvalget ved fakultetet behandlet sak mot Eikrem i juni og gjorde vedtak av avskjedigelse. Klagefristen var 2. august. Ansettelsesutvalget har fra høsten 2021 en ny sammensetning.

Vedtaket

Det forrige Ansettelsesutvalget, som hadde funksjonstid fram til 1.august i år, vedtok i møte 21. juni 2021 å avskjedige Øyvind Eikrem fra hans stilling som førsteamanuensis i psykologi ved NTNU, blant annet fordi han skal ha tilgang til en anonym facebookprofil som hisset til rasistiske nettdebatter.

I sin ni siders lange klage som Khrono har hatt tilgang til, avviser Eikrems advokat, Christoffer Hjelde fra Forskerforbundet, alle punkter i NTNUs avskjedsvedtak. Han mener blant annet at universitetet har for svake bevis i saken, at en medarbeider som var tilstede på avskjedsmøtet er inhabil og at bevisvurderingen i Ansettelsesutvalget er selektiv.

Flere ansatte ved NTNU har den siste tiden reagert på NTNUs behandling av saken, og tidligere RV-politiker og mangeårig ansatt ved NTNU, Trond Andresen har uttalt at han mener det er en politisk heksejakt på Eikrem, som nylig ble medlem i det politiske partiet Demokratene.

Fakta

Eikremsaken

Les også: Alle saker i Khrono om Eikremsaken

 • Eikrem har hele veien nektet for at han står bak. Og NTNU har advart mot forhåndsdømming i saka.
 • I mars 2020 hyret begge parter inn advokater. NTNU-ledelen mente det var svært viktig å enten få avkreftet eller bekreftet opplysningene i Filter Nyheters sak.
 • NTNUs advokater gjennomførte i samråd konsulentselskapet KPMG et innsyn i Eikrems eposter. innsynet den 6. juli 2020.
 • Eikrem har klaget saken inn både til Datatilsynet og til Sivilombudsmannen. Datatilsynet er ikke ferdig med sin behandling av saken.
 • I juli 2020 står en bekjent av Eikrem fram og forteller at det er han som står bak de ytringer NTNU nå etterforsker gjennom et eksternt advokatfirma. NTNU har kjent til dette siden mars.
 • 28. oktober ble Filter Nyheter felt i PFU på ett punkt knyttet til deres første artikler om saken.
 • I november 2020 står to kolleger fram i avisa Nidaros og forteller at det er de som har varslet om Eikrems aktivitet.
 • I februar 2021 ble det kjent at Eikrems kolleger også hadde tatt bilder av Eikrem og hans pc-skjerm uten at han var klar over det.
 • 19. april 2021 får Øyvind Eikrem overlevert rapporten fra advokatene. Rapporten konkluderer med at selv om det ikke er bevist, så må Eikrem holdes ansvarlig for ytringene og at disse er ulovlige og brudd med lojalitetsplikt til arbeidsgiver.
 • 21. juni 2021 vedtok ansettelsesutvalget ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap å gi Eikrem sparken.
 • 2. august 2021 var frist for å klage på vedtaket.
 • 1.september opprettholdt utvalget vedtaket og sendte det videre til universitetsstyret.
 • Dersom styret også går inn for avskjed vil Eikrems eneste mulighet til å beholde jobben ved NTNU være å gå til søksmål og rettens vei for usaklig avskjed. Han har allerede uttalt at han vil gjøre dette.
Powered by Labrador CMS