Oljesmurt

Oljemillionene renner inn til prestisje­universiteter

Britiske universiteter har mottatt over en milliard kroner på fire år, fra noen av verdens største oljeselskaper.

Granskingen av finansiering fra oljeselskaper kommer etter protester mot Science Museum, her fra en protest i november.
Publisert

Britiske toppuniversiteter har de siste årene mottatt mer enn en milliard kroner fra noen av verdens største oljeselskaper.

Det viser en gjennomgang gjort av britiske openDemocracy.

Gjennomgangen er basert på svar fra universitetene selv, som er blitt bedt om å offentliggjøre detaljer rundt eventuelle midler de siden 2017 har mottatt fra oljeselskapene BP, Shell, Total, Equinor, Eni, Chevron, Exxon eller ConocoPhillips, enten det er i form av forskningsfinansiering eller gaver.

36 universiteter svarer at de har mottatt finansering fra ett eller flere av de åtte oljeselskapene, til sammen har disse mottatt 89,7 millioner britiske pund, som altså tilsvarer mer enn en milliard norske kroner.

Men, som det påpekes, kan den faktiske summen over oljemillioner ved britiske universiteter være høyere, fordi alle ikke har lagt milliondetaljene på bordet. Blant annet vil ikke London School of Economics gi ut slik informasjon, blant annet fordi det vil gjøre det vanskeligere å sikre framtidig finansiering.

Over halvparten til ett universitet

Det er store forskjeller på hvor mye de ulike universitetene har mottatt, slik figuren under viser. Tallene er hentet fra openDemocracy.

Som figuren viser har Imperial College mottatt desidert mest, ja faktisk over halvparten. Deretter følger University of Cambridge og University of Oxford.

Imperial College har i løpet av de fire årene mottatt over 54 millioner pund fra ulike oljeselskaper, over halvparten, 39 millioner, kommer fra Shell. Nøyaktig hva pengene er brukt til offentliggjør de ikke, men det er finansiert forskning på «energy transition, lowering carbon emissions in extraction and in carbon mitigation measures», heter det.

Strid rundt oljestøtte

Tallene er i tråd med en lignende, men mer begrenset, oversikt som ble gjort av avisa The Independent for ett år siden. Avisa gransket de 24 universitetene i Russel Group, gjennomgangen viste at disse til sammen hadde mottatt minst 60 millioner britiske pund fra olje-, kull- og gasssektoren over en periode på fem år.

Som avisa The Guardian påpeker, kommer granskingen fra openDemocracy samtidig som britiske universiteter står under et hardt press for å bryte båndene til oljeindustrien.

Som eksempel vises det til et åpent brev fra 40 akademikere og forskere, deriblant en tidligere leder for FNs klimapanel, som ble offentliggjort i november. Der sverger forskerne på at de ikke vil samarbeide med London-baserte Science Museum, som noen av dem tidligere har jobbet tett med. I brevet heter det at de er «dypt bekymret» over sponsoravtaler med blant annet oljeselskaper.

— Vi er i en klimakrise og bør ikke bidra til å legitimere selskaper som øker utslippene ved å lete etter og utvinne nye kilder til fossilt brensel når vitenskapen er klar på at vi må la dem bli i bakken, heter det i brevet.

Det åpne brevet kommer på toppen av oppsigelser og protester på samme grunnlag. To forskere har også nektet museet å inkludere forskningen sin på grunn av bånd til Shell.

Kritikk også i Norge

Det har vært kraftig kritikk av bindinger mellom universiteter og oljeselskaper også i Norge.

Khrono kunne i fjor fortelle at norske universiteter i 2019 fikk til sammen 215 millioner kroner i direkte støtte fra oljeindustrien.

Det har også kommet krav om at universitetene må skrote sponsoravtale med oljeindustrien.

En ting er sponsoravtaler, det har også vært strid rundt penger stiftelser ved norske universiteter har plassert i oljeindustrien gjennom ulike fond. Tidligere i år kunne Khrono avsløre at norske universiteter gjennom disse fondene har millioner i noen av verdens største oljeselskaper.

Det skjer samtidig som det pågår en internasjonal kampanje for at universiteter skal trekke seg ut av slike investeringer. I fjor ble det klart at 78 av 154 britiske universiteter hadde sluttet seg til kampanjen.

Universitetene forsvarer seg

Mens stadig flere britiske universiteter altså trekker investeringer, mottar de fortsatt store summer fra sektoren. Blant dem som kritiserer universitetenes bånd til denne industrien er parlamentsmedlem for Green Party, Caroline Lucas.

— Det er ingenting som kan rettferdiggjøre å ta penger fra olje- og gasselskaper og det er ingenting som kan rettferdiggjøre å være medskyldige i grønnvaskingen av disse store selskapene, sier hun til openDemocracy.

Universitetene selv avviser kritikken og forsvarer finansiering. Imperial College sier de bruker sin innflytelse og ekspertise for en grønn overgang, og at de jobber aktivt overfor energiselskapene for «å presse dem mot målene i Paris-avtalen».

Oxford sier på sin side at de som donerer midler eller sponser programmer ved universitetet «har ingen innflytelse på hvordan akademikeren utfører forskningen eller hvilke konklusjoner de kommer fram til». Det heter også at finansieringen ofte går til forskning på klimarelaterte spørsmål og fornybar energi.

Powered by Labrador CMS