Investeringer

Oljesmurte NTNU-stiftelser: Har millioner i olje og gass

UiO kvittet seg med olje og gass. Det gjorde ikke stiftelser knyttet til NTNU, NMBU eller Musikkhøgskolen. — Jeg er dypt sjokkert over disse avsløringene, sier Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender.

NTNU, her representert ved hovedbygget på Gløshaugen, har penger i flere oljeselskaper.
NTNU, her representert ved hovedbygget på Gløshaugen, har penger i flere oljeselskaper.
Publisert Oppdatert

Brussel (Khrono): Stiftelser knyttet til NTNU har gjennom ulike fond penger plassert i en rekke av verdens største oljeselskaper. Det avdekker en gjennomgang Khrono har gjort.

Dette skjer samtidig som det pågår en internasjonal kampanje for at universiteter skal trekke seg ut av olje og gass, noe en rekke universiteter har gjort, blant annet etter press fra studenter.

Fakta

NTNU-stiftelser

  • Hvert år lyses det ut stipendmuligheter fra 25 stiftelser knyttet til NTNU. Årets utlysning har nylig vært, med søknadsfrist 1. mars.
  • Stiftelsene ledes av et selvstendig styre, som er oppnevnt av universitetet.
  • Styret består av Rune Haglund (leder), Frank Arntsen, Per Morten Schiefloe, Monica Rolfsen og Cecilie Hammond Spark.

Vår gjennomgang gir dessuten et ganske annet bilde enn nyheten NRK kunne servere høsten 2016.

«Norske universiteter trekker seg ut av olje og gass», slo NRK fast den gang, i en nyhet som også ble viderebrakt av Khrono.

Så enkelt var det ikke.

Forvalter milliarder for over 200 stiftelser

NRK kunne melde at både Universitetet i Oslo (UiO), NTNU og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) skulle «flytte investeringer fra fond knyttet til fossil energi, til grønnere alternativer».

— Vi ser på det som en strategisk beslutning å trekke ut alle de investeringene som er med på å skade miljøet på lang sikt, sa administrerende direktør Hans Jørgen Stang i Forvaltningsstiftelsen for fond og legater (Unifor) den gang.

Unifor administrerer ifølge egne nettsider 3,5 milliarder kroner for over 200 stiftelser, der de fleste er tilknyttet UiO, NTNU, NMBU, Musikkhøgskolen og Det Norske Videnskaps-Akademi.

Da NRK skrev om dette høsten 2016 fortalte de at målet var fossilfrie investeringer innen fem år.

Framtiden i våre hender feiret:

— Det er en merkedag i norsk miljøhistorie når Norges fremste kunnskapsinstitusjoner sender et så positivt signal på vegne av miljøet, sa konstituert leder Christoffer R. Klyve i organisasjonen.

Snart fem år senere kommer kalddusjen. Khronos gjennomgang viser at stiftelser knyttet til NTNU fortsatt benytter seg av fond med olje og gass i porteføljen. Det gjør også stiftelser ved NMBU og Musikkhøgskolen.

Ønsker ikke å kommentere investeringene

De samlede investeringene innen olje og gass hos stiftelser under Unifor er riktignok betydelig lavere i dag enn den var i 2016. En viktig grunn til det er at stiftelser knyttet til UiO er ute av fond som investerer i olje og gass.

Universitetet i Oslo er desidert størst i Unifor-familien, til sammen hadde stiftelsene tilknyttet UiO en portefølje på 1,1 milliarder kroner ved årsskiftet, ifølge Unifor-sjef Stang. Deretter følger NTNU.

Men NTNU har valgt en annen strategi enn UiO.

«Styret for stiftelsene ved NTNU (ikke styret ved NTNU) har fastsatt i investeringsstrategien at porteføljen skal investeres i overenstemmelse med de minimumskrav for investeringer i aksje- og obligasjoner som følger av Statens Pensjonsfond Utlands prinsipper for ansvarlige investeringer, bærekraft og etiske kriterier», får Khrono opplyst på mail fra Unifor.

På telefon understreker Hans Jørgen Stang at det er styret for stiftelsene som har vedtatt strategien, ikke NTNU. Det er et selvstendig styre, oppnevnt av universitetet.

Styreleder Rune Haglund viser til investeringsstrategien når Khrono tar kontakt for kommentarer rundt investeringene.

— Vi forholder oss til investeringsstrategien, noen kommentarer ut over det har jeg ikke lyst til å gi, sier Haglund.

Spørsmål ut over dette blir avvist.

En rekke selskaper innen olje og gass

Så hvor mye penger er det snakk om?

På forespørsel fra Khrono har Unifor hentet inn informasjon fra KLP og Storebrand. Denne viser at andelen olje- og gasselskaper i fondene NTNU-stiftelsene benytter, er på 1,4 prosent.

For NTNUs del representerer det 2.279.000 kroner av en portefølje på 163 millioner kroner.

Gjennom ulike fond har de penger i en rekke selskaper innen olje og gass. I et av KLP-fondene NTNU-stiftelsene benytter seg av finner vi 18 selskaper innen olje og gass, deriblant giganter som Exxon Mobil, Chevron, Royal Dutch Shell, Total og BP.

I et annet finner vi 25 selskaper innen olje og gass, deriblant Reliance og Gazprom. Dette fondet benytter også stiftelser tilknyttet NMBU og Musikkhøgskolen seg av.

I tillegg har alle tre investeringer i olje og gass gjennom fond hos Storbrand.

Khronos gjennomgang er basert på informasjon fra Unifor om hvilke fond stiftelsene ved de ulike institusjonene benytter seg av.

UiO ville ha fossilfrie stiftelser

I tillegg til stiftelsenes egne retningslinjer for ansvarlige investeringer, understreker Stang at også KLP og Storebrands retningslinjer ligger til grunn.

— De er i dialog med selskapene om hvordan de vil forholde seg til fremtiden. Om de mener et oljeselskap ikke driver ansvarlig nok kan de utelukke dem også, sier Stang og legger til at de følger oljefondet som minimumskrav.

Unifor-direktøren sier de fokuserer på Paris-avtalen og FNs bærekraftmål totalt.

De har vedtatt å bli et grønt universitet, da er det naturlig at midlene som kommer fra stiftelsene gjenspeiler det.

Hans Jørgen Stang

— Ansvarlig forvaltning handler om å se på hvordan selskapene driver i dag, mens bærekraftige investeringer prøver å se på det vi mennesker har behov for i dag, uten at det går på bekostning av behovene til framtidige generasjoner. Det er ikke enkelt, det er hovedgrunnen til at stiftelsene har valgt KLP og Storebrand, sier han.

Men hvor kom nyheten fra om at ikke bare UiO, men også de andre, ville kvitte seg med olje og gass? Stang sier UiO ønsket at alle stiftelsene tilknyttet universitetet skulle bli fossilfrie.

— De har vedtatt å bli et grønt universitet, da er det naturlig at midlene som kommer fra stiftelsene gjenspeiler det, sånn at penger til forskning og stipender til doktorgrader med mer er «grønne» midler.

— Men hvorfor ble nyheten stående, uten å bli korrigert?

— Det vet jeg ikke, sier Stang.

Feiret i 2016, kalddusj i dag

I 2016 feiret som sagt Framtiden i våre hender. Organisasjonen hadde presset på for å gjøre stiftelsene fossilfrie og beregnet at universitetene gjennom Unifor hadde til sammen 183 millioner kroner i olje, kull og gass.

I dag er tonen en annen.

Leder Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender
Leder Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender

— Jeg er dypt rystet over disse avsløringene. Her er vi, studentene og media blitt ført bak lyset og trodd universitetene på at de skulle ut av olje og gass, sier leder Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender til Khrono og fortsetter:

— Vi feiret denne viktige seieren i 2016, men får oss nå en dagen derpå-smell nesten fem år senere. Det kan se ut til at grønn omstilling er blitt til grønnvask og at investeringer i vår felles framtid er blitt fortsatte bidrag til oljealderen.

Hun legger til at «universitetene utdanner framtiden og den er ikke fossil» og at universitetene må rydde opp.

Vi feiret denne viktige seieren i 2016, men får oss nå en dagen derpå-smell nesten fem år senere.

Anja Bakken Riise

— Framtiden i våre hender jobber hver dag for å løfte gulvet for bærekraft i norsk finans og vi håper denne saken gjør at Unifor gjennomgår innholdet i sin portefølje. Det minste vi kan forvente av våre forskningsinstitusjoner er at de forvalter sine midler i tråd med forskningsbaserte mål for omstilling — og at de holder ord, sier hun.

Internasjonal kampanje

Framtiden i våre hender har også vist til en internasjonal kampanje for at universitetene skal kvitte seg med investeringer i fossil energi. De norske universitetene var «del av en internasjonal bølge», slo de fast i 2016.

Denne «bølgen» har blant annet skylt inn over britiske universiteter. Der har universitetene i flere år stått under press fra studenter som krever en annen investeringsstrategi, blant annet som svar på klimakrisa.

For et år siden ble det klart at 78 av 154 britiske universiteter hadde sluttet seg til kampanjen for å trekke investeringer ut av fossil energi. Mens noen har kuttet alle slike investeringer, har andre droppet enkelte fossile energikilder.

Senest i februar ble det kjent at Trinity College Cambridge vil droppe fossile selskaper i løpet av året. Det skjer ifølge Financial Times etter at studenter har presset på for det i fire år.

— Trinity vil ta tiltak også utover salg, for å redusere karbonavtrykket i porteføljen og oppmuntre til biologisk mangfold. Klimaendringene er en sak av stor betydning for Trinity College, sa Richard Turnill, som har tilsynet med skolens økonomi.

Til sammen vil de selge andeler for rundt 15 millioner britiske pund, i 172 selskaper.

I oktober ble det også kjent at Cambridge University vil selge seg ut av fossil energi i løpet av det neste tiåret.

Powered by Labrador CMS