Olje og gass

Langer ut mot universiteter som vil ut av olje:
— Moderne versjon av Pontius Pilatus

Roy Steffensen (Frp) mener det er dobbeltmoralsk å ville kvitte seg med investeringer i olje og gass. Ved Universitetet i Bergen kan investeringene bli flyttet allerede i vår.

— Jeg er provosert over at sektoren til de grader tar avstand fra oljenæringen og nærmest framstiller det som noe skittent og umoralsk, sier Roy Steffensen (Frp).
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Brussel (Khrono): Rektor Margareth Hagen ved Universitetet i Bergen vil bli kvitt investeringer i fossil energi. Det ble klart etter at Khrono kunne avdekke at stiftelser tilknyttet UiB investerer i fond med oljegiganter som Royal Dutch Shell, BP og Total i porteføljen.

Ikke alle er like fornøyd.

— Dobbeltmoralsk, mener Fremskrittspartiets Roy Steffensen, som leder utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

I et skriftlig spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) viser han til saken i Khrono. «Oljepengebruken i statsbudsjettet for 2021 er 313,4 mrd kr, altså om lag 20 % av utgiftene. For 2021 får UiB tildelt 3 947 157 000 kr over statsbudsjettet», skriver han og fortsetter:

«Har statsråden noen indikasjon på om UiB synes det er problematisk at ca. 789 millioner kr i direkte overføringer til dem skyldes 'oljepenger', og har UiB på noe tidspunkt ønsket å avstå fra disse midlene for å få en mer miljøvennlig profil?»

Steffensen: — Jeg er provosert

— Ja, Roy Steffensen, det er jo smått retorisk dette spørsmålet, hva er det egentlig du vil ha svar på?

— Poenget er at jeg er provosert over at sektoren til de grader tar avstand fra oljenæringen og nærmest framstiller det som noe skittent og umoralsk. De burde vært stolte, det er tross alt forskning og høyteknologi som har gjort det mulig å få denne oljenæringen, der titusener av ansatte med utdanning fra universitetene jobber og bidrar til velferdsamfunnet, sier Steffensen, som selv er valgt inn fra oljefylket Rogaland, til Khrono.

Det er dobbeltmoralsk av UiB mener han.

— Etikken rundt pengene inntreffer først når pengene er på konto, da er det viktig hva de skal brukes på, sier han og legger til at universitetene er finansiert av oljepenger.

— La oss si jeg får lønn fra staten, jeg vil plassere noe av den i fond og velger aktivt bort fond med olje og gass. Bør jeg da avstå fra noe av lønna?

Annonse

BLI VARSLET
OM SISTE NYTT

Last ned Khrono-appen og få varsel om de viktigste nyhetene - både nasjonalt og nær deg
-

— Dette er et retorisk poeng for å synliggjøre dobbeltmoralen, at de burde bli flinkere til å skryte av næringen. Alle scenarioer for å oppnå Paris-avtalen inneholder bruk av fossil brensel, olje og gass, Norge har de laveste produksjonsutslippene, det er bedre for velferdssamfunnet at det produseres i Norge.

Sammenligner med Pontius Pilatus

Det er ikke bare UiB-fond som vil over i fossilfrie fond. Som Khrono har avslørt har også fond knyttet til både NTNU og NMBU penger i fond med olje og gass i porteføljen. Ved NMBU har de gitt klar beskjed om at de vil kvitte seg med alle investeringer i olje og gass.

Steffensen gjentar at han mener universitetene bør være stolte av det høyteknologiske en har fått til i oljesektoren.

P— En hører aldri noe sånt fra universitetene, men jeg registrerer at de omtaler næringen som noe de vil vekk fra. Om de virkelig mener det hadde det jo vært interessant om de også mener de burde avstå fra overføringene fordi de mener pengene er skitne, som også er intervjuet av Nettavisen om det samme.

Han fortsetter med å sammenligne universitetene med Pontius Pilatus, som ifølge bibelen vasket hendene (toet sine hender) da Jesus ble dømt til døden:

— Det er som en moderne versjon av Pontius Pilatus. Først tar de imot pengene, så vasker de hendene grundig, de vil ikke ha noe å gjøre med pengene, men tar imot dem.

— Mener du en stortingsrepresentant som vil redusere norsk oljeproduksjonen bør avstå fra lønn?

— Nei, jeg gjør jo ikke det, det er et retorisk poeng. Frp vil jo legge ned fylkeskommunen, men stiller til fylkestingsvalg, fordi vi vil påvirke. Jeg tror folk skjønner hva jeg mener, sektoren bør være stolte av næringen.

— Vi kan lande på en helgrønn plassering allerede nå i vår

Som Khrono har avdekt har Meltzerfondet og andre stiftelser med forskning og undervisning ved UiB som sine vedtektsfestede formål, midler plassert i aksjefond hos Storebrand med minst 19 selskaper innen olje og gass i porteføljen.

Dette samtidig som universitetet har som strategi å bli et klimanøytralt universitet innen 2030.

UiB-rektor Hagen, som også er styreleder for Meltzerstiftelsen, har gjort det klart at hun ønsker å flytte pengene over i fossilfrie fond.

— I januar startet vi å gå gjennom investeringene våre for å rydde opp i dette. Det er helt naturlig at vi tar denne gjennomgangen, vi er et bærekraftuniversitet og har tatt tydelige grep for å nå bærekraftmålene, sa hun til Khrono da investeringene ble kjent.

En av dem som reagerte på investeringene var studentrepresentant i universitetsstyret, Gard Aasmund Skulstad Johanson. Han mente det var «hyklersk» av universitetet «å be folk ta toget til utveksling og sykle til jobb mens vi investerer pengene våre i fossil energi».

Torsdag tok Johanson saken opp i universitetsstyret ved UiB, der viste han også til Steffensens sammenligning med Pontius Pilatus, som Frp-representanten også dro i Nettavisen.

Assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden viste til at det startet en prosess i januar og fortalte at de er i kontakt med Storebrand både med tanke på ny avtale fra 2022 og endringer innen den eksisterende avtalen. De har ifølge Tungodden fått avklart at det er mulig å endre på innretningen i dagens avtale.

— Vi kan lande på en helgrønn plassering allerede nå i vår, sa Tungodden, med enighet fra styret fondene som en forutsetning.

Johanson sier til Khrono etter møtet at han er fornøyd med gjennomslaget og at han vil følge opp med nytt spørsmål når universitetsstyret møtes i mai.

Powered by Labrador CMS