NMBU

Sjokkert etter avsløring i Khrono. Nå vil de kvitte seg med investeringer i olje

— Vi ble dypt sjokkert, sier studentleder. — Her har vi ikke fulgt med i timen, sier rektor. — Jeg legger meg flat, sier styreleder. De visste ikke at penger var plassert i olje og gass.

Studentleder Tuva Todnem Lund og rektor Sjur Baardsen er enige om at de vil ut av fond med olje og gass i porteføljen.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Brussel (Khrono): — Her har vi ikke fulgt med i timen. Vi har bare forventa at Unifor fulgte opp strategien de meldte om i 2016 om å flytte investeringene til grønne alternativer.

Dét skriver rektor Sjur Baardsen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i en mail til Khrono.

Onsdag kunne Khrono avsløre at stiftelser tilknyttet flere institusjoner, deriblant NTNU og NMBU, benytter seg av investeringsfond med flere olje- og gasselskaper i porteføljen.

Dette til tross for at det i NRK allerede i 2016 ble meldt at de skulle flytte investeringene fra fond knyttet til fossil energi, som en del av strategien til Unifor, som administrerer stiftelsene. Mens stiftelser knyttet til Universitetet i Oslo kvittet seg med slike fond, var det ikke tilfelle for de andre. Målet var helt fossilfrie fond i løpet av fem år.

— Jeg er dypt rystet over disse avsløringene, sa leder Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender, til Khrono nylig.

Dette var en ubehagelig overraskelse, men samtidig ga det oss en mulighet til å rydde opp.

Rektor Sjur Baardsen, NMBU

Hun var ikke alene om å bli overrasket.

Verken rektor, studentleder eller styreleder for NMBU-fondet som administreres av Unifor var klar over at de hadde penger i olje og gass, før de leste om det i Khrono.

Nå er alle tre enige om å kvitte seg med investeringer i fossil energi.

Spilte inn fossilfrie fond i handlingsplan

For NMBUs del gjelder det UMBs forskningsfond. De benytter seg, ifølge informasjon Khrono har fått fra Unifor, blant annet av et KLP-fond der vi finner 25 selskaper innen olje og gass i porteføljen. I tillegg benytter de seg av et fond hos Storebrand der vi også finner slike selskaper, inkludert giganter som BP, Total og Royal Dutch Shell. Hvilke summer det er snakk om for NMBUs del har ikke Khrono oversikt over.

Rektor Baardsen forteller at han torsdag tok kontakt med styrelederen for UMBs forskningsfond og ba om at de skal trekke seg ut av alle fond som investerer i olje- og gassvirksomhet. Han legger til at han har fått som svar at de skal sette i gang en prosess ikke bare med å flytte til et annet fond, men også arbeide for at det er i størst mulig overenstemmelse med verdigrunnlaget til universitetet.

— Dette var en ubehagelig overraskelse, men samtidig ga det oss en mulighet til å rydde opp. NMBU skal ikke være tilknytta investeringer i olje og gass, skriver han.

Også Tuva Todnem Lund, som leder Studenttinget ved NMBU, ble overrasket. Hun sier til Khrono at hun ble kjempeskuffet.

Vi ble dypt sjokkert da vi leste saken i Khrono.

Studentleder Tuva Todnem Lund

— Vi ble dypt sjokkert da vi leste saken i Khrono, sier hun og legger til:

— Vi er akkurat ferdige med å utarbeide en miljøhandlingsplan ved NMBU, vi skal være et bærekraftig universitet og det er mange gode satsinger. Her har vi vært tungt involvert, og blant annet spilt inn et konkret punkt om å kun investere penger i fossilfrie fond. Det var det ingen av oss som var klar over at var nødvendig. Det gjør bare saken enda mer skuffende.

Styreleder: — Pengene blir nå flyttet

Lund et godt plassert for å rydde opp i dette. Som leder for Studenttinget sitter hun i styret for UMBs forskningsfond.

— Her har vi ikke gjort jobben vår. Jeg var ikke klar over dette, men burde ha visst det. Dette er ikke i henhold til NMBUs miljøstrategi. Jeg er glad det kommer opp, så det gir oss en mulighet til å rydde opp, for dette skal vi rydde opp i med en gang, sier hun.

Styreleder Per Kristian Rørstad bekrefter at de ikke lenger vil benytte investeringsfond med olje og gass i porteføljen.

— Vi vil ikke ha pengene våre i fossilfond, det er styret enig i. Pengene blir nå flyttet, er den klare beskjeden fra Rørstad.

I tråd med beskjeden fra rektor legger styrelederen til at de vil ha en større prosess for å være sikre på at de handler i tråd med verdiene til universitetet.

— Det kan jo være andre ting vi ikke liker i fondene, uten at vi kan peke på noe her og nå, så vi vil ha en gjennomgang rundt dette.

— Så dere var ikke klar over at dere benyttet et investeringsfond med flere olje- og gasselskaper i porteføljen?

— Nei. Vi kunne ha lagd en god unnskyldning her, men jeg legger meg flat. Det styret som sitter nå starta å jobbe for en måned siden og lyste ut midler forrige uke. Men dette er ingen unnskyldning, vi er ansvarlige for forvaltningen av pengene, vi har ansvaret og det står vi for. Og nå gjør vi en endring.

NSO: Ber alle universiteter bruke fossilfrie fond

Norsk Studentorganisasjon (NSO) er glassklar i sitt krav til universitetene. «Dersom institusjonene forvalter penger i fond skal fondene være fossilfrie», heter det i et vedtak fra 2019.

— Når vi ser den klimasituasjonen vi og resten av verden står i, er det tydelig at Norge som oljenasjon må finne nye og bedre bein å stå på, vi kan ikke ha oljen som eneste bein. Universitetene må bidra med kunnskap som gjør dette mulig, sier nestleder Felipe F. Garcia i NSO til Khrono.

Han gjør det samtidig klart at organisasjonen vil følge opp Khronos avsløringer, med krav om fossilfrie investeringer.

— Vi ønsker oljefrie institusjoner, sier nestleder Felipe F. Garcia i Norsk studentorganisasjon.

Garcia viser til den årlige bærekraftkonferansen ved Universitetet i Bergen og sier at de gjentatte ganger har sagt tydelig fra om at de mener universitetene må stå fram som samfunnseksempler.

— Da kan de ikke samtidig sette penger i olje og gass. Vi ønsker oljefrie institusjoner, sier han.

Vi kunne ha lagd en god unnskyldning her, men jeg legger meg flat

Styreleder Per Kristian Rørstad

Garcia viser også til at de i sine innspill til partienes valgprogrammer for stortingsvalget har pekt på sektoren som nøkkelen til omstilling for at Norge og verden skal nå FNs bærekraftsmål. Der stiller de fem krav:

  • Akademia skal ha netto nullutslipp innen 2030.
  • Utdanningsbistand skal brukes som et virkemiddel for å sette et større fokus på høyere utdanning globalt, og bidra til å skape utvikling i og tette relasjoner med det globale sør.
  • SkatteFunn-ordningen må omstilles slik at næringslivet stimuleres til å finansiere mest mulig klimavennlig forskning.
  • Bevilgningen til Norges forskningsråd og øvrig statlig forskningsfinansiering innenfor det grønne skiftet må økes og prioriteres ytterligere.
  • Klima og miljøtiltak skal vektlegges ved tildeling av tilskudd til studentboliger.

Musikkhøgskolen: Vil be om redegjørelse

Musikkhøgskolen benytter ifølge informasjonen fra Unifor også fond med olje- og gasselskaper i porteføljen. Khrono fikk torsdag ettermiddag tilsendt denne uttalelsen fra skolen:

«Vi har til nå vært tilfreds med informasjonen vi har fått om Unifors investeringsstrategi, men vi vil nå be om en redegjørelse knyttet til dette viktige temaet — som selvsagt Musikkhøgskolen er opptatt av. Legatstyret vil vurdere konsekvensene når informasjonen er tilgjengelig.»

Powered by Labrador CMS