Investeringer

Universitetet ber folk sykle til jobb... og har fond med penger i olje og gass

Nå ønsker UiB-rektor Margareth Hagen å bli kvitt investeringer i fossil energi.

Margareth Hagen ønsker Meltzerfondet over i fossilfrie fond.
Margareth Hagen ønsker Meltzerfondet over i fossilfrie fond.
Publisert

Brussel (Khrono): Energiforbruket skal ned. Kjøttforbruket skal reduseres. Flere reisende skal velge tog. Universitetet skal bli grønnere. Klimanøytralt. Alle steiner skal snus. Det skal bli landets første sykkelvennlige universitet.

Alt dette kan vi lese på nettsidene til Universitetet i Bergen (UiB). De uttalte ambisjonene er høye på et universitet som er vertskap for en årlig bærekraftkonferanse.

Innen år 2030 vil UiB bli et klimanøytralt universitet.

Nå kan Khrono avdekke at stiftelser tilknyttet samme universitet investerer i en rekke oljeselskaper, deriblant giganter som Royal Dutch Shell, BP og Total.

Vil over i fossilfrie fond

— Det er jo ganske sjokkerende.

Slik reagerer Gard Aasmund Skulstad Johanson når Khrono forteller ham om investeringene.

— Det er hyklersk av oss å be folk ta toget til utveksling og sykle til jobb mens vi investerer pengene våre i fossil energi, legger han til.

Johanson er studentrepresentant i styret ved Universitetet i Bergen. Han er klar på at UiB-stiftelsene bør kvitte seg med alle investeringer i fossil energi.

Det er et ønske han kan få oppfylt.

Det er hyklersk av oss å be folk ta toget til utveksling og sykle til jobb mens vi investerer pengene våre i fossil energi.

Gard Aasmund Skulstad Johanson

Rektor Margareth Hagen gjør det nå klart at også hun ønsker å flytte pengene over i fossilfrie fond.

— I januar startet vi å gå gjennom investeringene våre for å rydde opp i dette. Det er helt naturlig at vi tar denne gjennomgangen, vi er et bærekraftuniversitet og har tatt tydelige grep for å nå bærekraftmålene, sier hun til Khrono.

Rektor og styreleder for stiftelse

Som rektor er Hagen ikke bare leder av universitetsstyret, hun er også styreleder for Meltzerfondet, som hvert år deler ut millioner til forskere og studenter.

Årets tildelinger fra fondet skjer førstkommende mandag.

Universitetsdirektør Robert Rastad skriver i en mail til Khrono at både Meltzerfondet og andre stiftelser som har forskning og undervisning ved UiB som sine vedtektsfestede formål, har midlene sine plassert i aksje- og obligasjonsfond gjennom Storebrand.

I porteføljen til et av fondene Rastad opplyser om at de investerer i, viser Khronos gjennomgang at det er minst 19 selskaper innen olje og gass. I tillegg til de nevnte gigantene finner vi blant annet norske Equinor, australske Woodside, indiske Reliance og brasilianske Petrobas.

Det er greit at jeg er rektor og fersk styreleder, men jeg er bare leder av et styre. Men mitt ønske er å få gjennomgang og gå ut. Det tror jeg vi får til.

Margareth Hagen

Hagen sier hun ikke var klar over at det er snakk om så mange selskaper.

— Jeg tror kanskje administrasjonen har visst det, og de har kanskje fortalt meg det i forbifarten i januar, men jeg kjente ikke til omfanget, sier hun.

Selv om hun er klar på at hun vil ha Meltzerfondet over i fossilfrie fond, understreker hun at det må opp i styret i stiftelsen.

— Det er greit at jeg er rektor og fersk styreleder, men jeg er bare leder av et styre. Men mitt ønske er å få en gjennomgang og gå ut. Det tror jeg vi får til, sier hun.

Meltzerfondet har for øvrig etiske retningslinjer der det blant annet heter at man ikke skal foreta investeringer som bidrar til miljøødeleggelser. Det er en setning Johanson mener harmonerer dårlig med investeringer i olje og gass.

Har avtale fram til februar 2022

Rastad opplyser om at gjeldene avtale med Storebrand ble signert i februar 2019 og at den har varighet til februar 2022.

Johanson mener en må se på reforhandlingen når avtalen løper ut.

— Men vi bør allerede nå planlegge og se på hvordan vi kan trekke oss ut. Vi kan sende ganske tydelige signaler og i 2022 bestemme om vi skal flytte pengene til fond med en mer miljøvennlig profil.

Studentrepresentanten varsler samtidig at han vil ta opp saken i universitetstyret allerede torsdag neste uke.

— Styret må få forelagt en sak rundt klima- og miljøprofilen på investeringene til fondene våre, jeg kommer til å be om det på styremøtet.

Han er fornøyd med at Hagen vil bli kvitt investeringer i olje og gass for Meltzerfondet, men vil ikke stanse med denne stiftelsen.

— Dette er vårt største fond, så det er et første steg, men vi må gå gjennom klimaprofilen til alle fondene for å se hvordan det forholder seg. Mitt mål er at vi tekker oss ut av alle fossile investeringer.

Tar investeringene opp i universitetsstyret

— Meltzerfondet er riktignok ledet av rektor, men det er en uavhengig stiftelse, er det noe universitetsstyret kan gjøre noe med?

— Jeg sikter mer til de interne fondene, all den tid universitetsstyret er råd for disse er det signaler vi kan sende. Universitetsstyret har også mye å gjøre med Meltzerfondet, gjennom at vår styreleder er styreleder der og dekanene er styringsgruppe for stiftelsen. Det er legitimt at universitetsstyret kommer med sterke føringer om hvordan fondet styres, ettersom det er UiBs dekangruppe som forvalter det, sier Johanson.

Dette er ikke første gang slike investeringer skaper debatt ved Universitetet i Bergen. I 2018 kunne Studvest vise til at Meltzerfondet investerte i en rekke olje- og gasselskaper.

Daværende universitetsdirektør Kjell Bernstrøm viste den gang til at avtalen med Storebrand ble inngått i 2012.

— Da sitter vi med de rammevilkårene som er i kontrakten. Første mulighet til å endre disse er når anbudet i vår på nytt skal ut på markedet, sa Bernstrøm den gang.

Men avtalen ble ikke endret, og det ble altså inngått en ny avtale med Storebrand, og en bruker fortsatt investeringsfond med olje- og gasselskaper i porteføljen. Hagen sier hun ikke kjent med hva som var av diskusjoner da ny kontrakt ble inngått.

NMBU vil også ut av olje og gass

Det er ikke bare UiB-rektoren som vil ut av investeringer i olje og gass. Fredag meldte både rektor, studentleder og styreleder for UMBs forskningsfond ved NMBU at de nå vil kvitte seg med slike investeringer.

Det skjer etter at Khrono tidligere i uka kunne avsløre at stiftelser knyttet til både NMBU og NTNU bruker investeringsfond med olje og gass i porteføljen.

Dette til tross for at det i 2016 ble meldt at de skulle flytte investeringene over i fossilfrie fond, som en del av strategien til Unifor, som administrerer stiftelsene.

Stiftelser ved Universitetet i Oslo kvittet seg med fond som hadde olje og gass i porteføljen, det gjorde ikke de andre.

Powered by Labrador CMS