Styremøte UiO

Omstridt nedlegging av sykepleie skal avgjøres

Nedlegging av master i sykepleie og underskudd på odontologi er blant sakene på styremøtet ved Universitetet i Oslo tirsdag.

Nedlegging av master i sykepleie står på dagsorden på styremøtet ved Universitetet i Oslo tirsdag.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styret ved Universitetet i Oslo har møte tirsdag 23. juni. Møtet går på Zoom og kan følges her fra kl 10.

En av sakene er studietilbud for studieåret 2021/2022. Her foreslås det å opprettholde tidligere vedtak om å legge ned Master i avansert geriatrisk sykepleie, samt også å legge ned det nye masterprogrammet i avansert klinisk allmennsykepleie før det i det hele tatt er påbegynt.

Dette er i tråd med vedtak som ble gjort i fakultetsstyret i mai.

Les også: Legger ned masterstudie i sykepleie

Forslaget har skapt sterke reaksjoner, blant annet har forbundsleder i Norsk sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, kommet med sterk kritikk.

— Jeg er veldig overrasket, og jeg synes det er skandaløst å legge ned en slik utdanning. Dette er jo stikk i strid med politiske føringer og tydelige signaler fra blant annet helseminister Bent Høie, sa hun til Khrono i mai.

En annen sak er virksomhetsrapporten per 1. tertial 2020, der det går fram at Det odontologiske fakultet (OD) ved Universitetet i Oslo går med stort underskudd. Tallet som brukes for 2020 er 54 millioner kroner.

Bak lukkede dører skal det blant annet godkjennes en søkekomité for rektorvalget i 2021.

Dette er hele sakslisten:

Saker til behandling i lukket møte:

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet

Saker til behandling i åpent møte:

Ordinære saker

V-SAK 2 Virksomhetsrapport per 1. tertial 2020

V-SAK 3 Fordeling 2021/2022

V-SAK 4 Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2021/2022

V-SAK 5 Humaniorastrategi for UiO

V-SAK 6 LINK-oppfølging av evaluering, forslag til ny organisering og videre satsing

V-SAK 7 Retningslinjer for forvaltning av De Schreinerske samlinger

V-SAK 8 Oppnevning av medlemmer til Skikkethetsnemnda

Orienteringssaker

O-SAK 1 Status for det forskningsetiske arbeidet ved UiO

O-SAK 2 Vitenskapsombudets rapport for 2019

O-SAK 3 Valg av representant med vararepresentanter fra gruppen midlertidig vitenskapelig personale til Universitetsstyret - Protokoll

O-SAK 4 Studiestart og undervisning

O-SAK 5 Orienteringer fra universitetsdirektøren

O-SAK 6 Årshjul for styresaker

Saker til behandling i lukket møte:

Ordinære saker

V-SAK 9 Godkjenning av søkekomite for rektorvalget 2021

Saken er utsatt. Saken er unntatt offentlighet etter offl. §

V-SAK 10 Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer: økonomi og lønn. Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 23.1 ledd

V-SAK 11 Tildeling av UiOs priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon 2020. Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 26.2 ledd

V-SAK 12 Tildeling av UiOs menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond 2020 Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 26.2 ledd

V-SAK 13 Tildeling av H.M. Kongens gullmedalje 2020. Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 26.2 ledd

O-SAK 7 Eventuelt

V-SAK 14 Godkjenning av protokoll for inneværende møte

Powered by Labrador CMS