ntnu

Omvalg og ny toppdirektør på dagsorden for NTNU-styret

NTNU har ekstraordinært styremøte onsdag.

NTNU-styret skal behandle sak om omvalg og opprettelse av en ny direktørstilling onsdag.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styrevalget ved NTNU ble avholdt 22.-24. mars. Valgstyret kunngjorde valgresultatet for gruppen fast ansatte i undervisnings-og forskerstilling og teknisk-administrativ gruppe, men de vedtok å ikke godkjenne valgresultatet for gruppen midlertidig ansatte i undervisnings-og forskerstilling.

NTNU-styret skal på sitt ekstraordinære styremøte onsdag behandle saken. Det er bare de som klageinstans som kan avgjøre om det skal være omvalg eller ikke.

Promotering etter at valget startet

Årsaken til at valgstyret bestemte å ikke godkjenne valget for de midlertidige var en bekymringsmelding om at NTNUs meldingskanaler var blitt benyttet til å fremme enkeltkandidater etter at valget startet.

Det skal velges ett medlem og ett varamedlem i denne gruppen, én av hvert kjønn.

Saken berører primært de tre kvinnelige kandidatene til styrevervet: Idd Andrea Christensen, Atefe R Tari og Silje Liepelt.

Samtidig understrekes det i styrepapirene at ingen av de berørte kandidatene kan lastes for det som skjedde.

Valgstyret trekker fram til valgreglementet som bygger på prinsippet om «likebehandling av kandidatene» og at «organisert valgkamp» gjennomføres i perioden mellom kunngjøring av kandidatene og valgstart. Begge disse reglene har vært del av NTNUs valgreglement i mer enn 15 år.

Da valgsekretariatet undersøkte hva som hadde skjedd, ble det klart at den aktuelle kandidaten og instituttet hadde handlet med gode hensikter. De var seg ikke bevisst at meldingene kunne føre til institusjonell forskjellsbehandling av kandidatene.

— Det har heller ikke vært kommunisert tydelig til kandidatene at organisert valgkamp skal opphøre når valget har startet og hva det i praksis innebærer, blir det understreket i styrepapirene.

En lignende sak fra 2012

Valgsekretariatet har sett på valgprotokoller fra 2005 og fram til i dag, og de finner bare en sak som ligner fra 2012.

Den gangen ønsket en kandidat å informere om sitt eget valgmøte. Andre kandidater reagerte på ulik eksponering da informasjonen ble lagt inn i en melding på NTNU-innsida.

Informasjonen ble umiddelbart fjernet og kandidaten oppfordret til å bruke debattplattformen for valget.

«Kandidater kan føre valgkamp mens valget pågår gjennom de kanaler de selv råder over, men offisiell valgkamp må etter valgreglementet avsluttes før første valgdag», skrev man i valgprotokollen med tanke på framtidig læring.

Dette går fram av styrepapirene til dette ekstraordinære møtet 14. april.

Det har bare vært behandlet to formelle klagesaker på NTNU-styrevalg. Begge klagene var fra 2005 og knyttet til tekniske feil i forbindelse med at det var første gang NTNU tok i bruk et elektronisk valgsystem.

Dersom klageorganet støtter valgstyrets tilråding, skal det holdes nytt valg så snart som mulig (§ 13, nr 4). Valg kan tidligst arrangeres én uke etter styremøtet. I så fall vil valgstyret sørge for at det er klare spilleregler for omvalget, understrekes det i styrepapirene.

Ny beskrivelse av direktørstilling

I god tid før jul 2020 annonsere organisasjonsdirektør på NTNU, Ida Munkeby, at hun ønsket seg en annen rolle på universitetet.

Les også: Munkeby slutter som direktør ved NTNU

Onsdag skal NTNU-styret diskutere et forslag fra rektor Anne Borg om å erstatte de to likestilte direktørstillingene for henholdsvis organisasjon og økonomi og eiendom med en ny direktør med foreløpig tittel administrasjonsdirektør.

I styrepapirene heter det at målet er å legge til rette for enda bedre utviklingskraft og gjennomføringsevne framover. Det slås også fast at rektor fortsatt skal være øverste sjef, og at prinsippet om enhetlig ledelse står fast.

Rektoratet vil dersom dette gjennomføres, bestå av rektor, tre prorektorer og én direktør.

Etter en nærmere vurdering er det klart at ingen av dagens to direktører vil ha fortrinnsrett til en ny, sammenslått stilling. Saken er drøftet på ulike hold og i styrepapirene heter det at man ikke har fått innvendinger til forslaget.

— Organisasjonsdirektøren ba allerede høsten 2020 om å få fratre sin stilling og får nye oppgaver ved NTNU fra 1. august 2021. Tilsvarende arbeides det med å definere fremtidig rolle og oppgaver for nåværende økononomi- og eiendomsdirektør, Frank Arntsen (red. anm) med ikrafttredelse på det tidspunkt stillingen bortfaller, heter det i styrepapirene.

Powered by Labrador CMS