NY statsråd

Ønsker en statsråd med interesse for sektoren

— Min refleksjon er at statsråder har en interesse og entusiasme for sin sektor og kjemper sin sektors sak. Det fikk vi ikke med Ola Borten Moe, sier UiS-rektor Klaus Mohn.

Rektor ved Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn, er blant flere som ønsker en ny forsknings- og høyere utdanningsminister med et engasjement for sektoren.
Publisert Oppdatert

Fredag varslet forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) at han trekker seg som statsråd

Han innrømte å ha brutt regjeringens habilitetsregler og regjeringens regler for aksjehandel.

Fra Borten Moe tok over statsrådsposten til han trakk seg, gikk det 645 dager. På den tiden rakk trønderen å sette sitt avtrykk på sektoren gjennom sitt ekstrem oppussingsprosjekt.

Hvilket inntrykk sitter sektoren igjen med?

— Min refleksjon er at statsråder har en interesse og entusiasme for sin sektor og kjemper sin sektors sak. Det fikk vi ikke med Ola Borten Moe. Jeg satt igjen med en følelse av at han ikke var spesielt opptatt av å «please» sektoren. Hvis det var noen han var opptatt av å gjøre fornøyd, så var det velgerne hans, sier rektor ved Universitetet i Stavanger (UiS), Klaus Mohn.

— Lytter mer

Leder i Forskerforbundet, Guro Elisabeth Lind, mener det er bedre å se fremover enn bakover når Khrono ber henne kommentere Borten Moes tid som statsråd.

— Nå som det kommer en endring, forventer jeg at vi får en statsråd som lytter mer til sektoren og har mer involverende prosesser. Jeg forventer også en statsråd som får fart på de tingene som regjeringen har lovet i Hurdalsplattformen. 

Rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Dag Rune Olsen, takker Borten Moe for gode samtaler. 

— Statsråder skiftes ut. Slik er det. Leit for de som må gå mot sin egen vilje. Vil takke Ola B. Moe for gode samtaler om forskning og høyere utdanning. Spent på etterfølger og hvordan regjeringsplattformen og forskning- og høyere utdanningspolitikk videreføres, skriver Olsen på Twitter

Tidligere rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Curt Rice, istemmer.

—Selv om jeg har vært uenig med Ola Borten Moe om mye, har han unektelig tvunget mange av oss til å tenke litt nøyere over sektorens posisjon og rolle i dette samfunnet. Dager som denne er personlig tøffe, og man kan bare ønske ham lykke til i neste fase, skriver Rice på Twitter.

Ønsker en med god innsikt

Rektor ved Universitetet i Agder og leder av Universitets- og høgskolerådet, Sunniva Whittaker, beskriver Borten Moe som en handlekraftig statsråd. 

Samtidig har det vært saker som har skapt bekymring.

— Det som har vakt mest bekymring er knyttet til internasjonalisering. Innføringen av en studieavgift som går mot det som sto i Hurdalsplattformen og Norpart-samarbeidet som nå er satt på vent. Vi er litt bekymret for konsekvensene for Norges status som et internasjonalt forsknings- og utdanningsland, sier Whittaker.

Hun ønsker seg en statsråd med god innsikt i sektoren og som er interessert i å ha en god dialog. 

— Men jeg overlater til Jonas Gahr Støre å finne riktig person. 

Store forventninger

Hovedorganisasjonen Unio mener Støre må finne en erstatter som kan gjenopprette tilliten i universitets- og høgskolesektoren og blant studentene.

— Vi ser nå fram til en politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet som med aktiv handling kan illustrere hva regjeringen mener med en tillitsreform i kunnskapssektoren og i offentlig sektor, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Hun har store forventninger til den kommende statsråden.

— Det påhviler statsministeren et svært tungt ansvar for å utnevne en ny statsråd som bryr seg om, er villig til, kompetent til og motivert for å gjøre en jobb for høyere utdanning og forskning.

Guro Lind i Forskerforbundet mener det haster for regjeringen hvis den ønsker å oppfylle alt som Hurdalsplattformen lovet i løpet av de neste to årene. 

— Vi forventer en statsråd som følger opp plattformen og øker basisbevilgningen, legger fram en tillitsreform som gir færre tellekanter og mer tid til faglighet, bedre medbestemmelse og som ønsker å gjøre noe med midlertidighetsproblematikken. Det er fremdeles mye som gjenstår før man er i mål på det som står i plattformen, sier Lind. 

Tre ønsker

UiS-rektor Mohn ønsker seg tre ting av en ny statsråd:

— Jeg ønsker en statsråd som er interessert i sektoren, og som går til oppgaven med et mål om å spille på lag med sektoren. Det handler mer om innstilling enn erfaring, selv om det vil være en fordel om vi får en politiker med erfaring med forsknings- og utdanningspolitiske spørsmål, sier Mohn. 

Han ønsker seg også en statsråd som er «iboende internasjonal». 

— Vi trenger en statsråd som kan se annerledes på internasjonalisering. Selv om jeg ikke ønsker at alt skal reverseres, mener jeg at man kan tenke gjennom de tiltakene som har blitt gjort på det området. 

Han får støtte av rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen. I et debattinnlegg i Khrono har Stølen etterlyst en mer nyansert forsknings- og høyere utdanningspolitikk, som er tydeligere på at internasjonalisering er et gode.

Mohn mener også at den nye statsråden må ordne opp i problemene utdanningsinstitusjonene har med akkreditering. 

— Her trenger vi en statsråd som kan ordne opp i systemet, og gjøre det raskere og smidigere. Slik det er nå, er det under enhver kritikk, sier Mohn. 

Ønsker egen minister

Hva som skjer videre, er uvisst. Et regjeringsmedlem kan ikke formelt gå av selv, men man må få avskjed av Kongen i statsråd. Det er for øyeblikket ferie fram til statsrådene møtes igjen på Slottet 11. august. Men det spekuleres i at det kan bli et ekstraordinært statsråd allerede i slutten av inneværende uke.

Hvem som overtar, er foreløpig kun spekulasjoner. Spørsmålet er også om sektoren får beholde en egen statsrådspost, eller om regjeringen velger å gå tilbake til å ha en felles kunnskapsminister for hele utdanningsfeltet.

— Det vil i så fall kreve en meget erfaren person med bred kunnskap og interesse for et så stort felt, sier Whittaker.

Klaus Mohn mener sektoren har vært tjent med å ha en «egen» statsråd. 

— Man kan si mye om Borten Moes tid som statsråd, men posten har fått et tyngre element av politikk i seg. Det tilsier at posisjonen til statsrådsposten har befestet seg og styrket seg, sier Mohn. 

Også Lind i Forskerforbundet er tydelig på at man trenger en egen statsråd. 

— Det er en utrolig viktig ministerpost, som regjeringen bør prioritere høyt. Det gjenstår kun to år av denne regjeringsperioden, og de bør sette inn en statsråd som kan feltet. Det er mye regjeringen ikke har levert på ennå, og de har ingen tid å miste ved å velge en minister som trenger tid på å komme seg inn i sektoren, sier Lind.

Powered by Labrador CMS