innovasjon

Opphetet om innovasjon i universitets- og høgskolerådet

Innovasjon er vedtatt som en egen strategisk enhet i universitets- og høgskolerådet, på linje med forskning og utdanning. Dette til tross for kraftig motstand fra «gamle» universiteter.

Viserektor for samfunnskontakt og nyskaping Gøril Hannås ved Universitetet i Agder tok initiativet til satsingen UHR Innovasjon og fikk med seg kolleger ved Universitetet i Stavanger, Universitetet i Sørøst-Norge og Høyskolen Kristiania.
Publisert

Universitetene i Agder, Stavanger og Sørøst-Norge, sammen med Høyskolen Kristiania, har fått gjennomslag for å opprette en ny strategisk enhet for innovasjon i universitets- og høgskolerådet (UHR), likestilt med enhetene for forskning og utdanning.

Etter en opphetet diskusjon i representantskapet i UHR forrige uke, stemte 20 av 32 medlemsinstitusjoner for å opprette den nye strategiske enheten for innovasjon, til tross for kraftig motstand fra de «gamle» universitetene, særlig Universitetet i Oslo.

Også i valg av leder i UHR neste toårsperiode var frontene steile mellom gamle og nye universiteter, noe som endte med at den innstilte styrelederen rektor Anne Borg ved NTNU trakk sitt kandidatur og rektor Sunniva Whittaker ved Universitetet i Agder ble valgt til ny UHR-leder.

Tre likestilte enheter

Den nye enheten UHR Innovasjon får tilsvarende mandat, sammensetning og organisering som UHR Utdanning og UHR Forskning.

Det har også vært intern uenighet i UHR om saken, der UHR Forskning har sagt nei til en ny strategisk enhet, mens UHR Utdanning har sagt ja.

I UHRs styre var det kun Universitetet i Oslo som stemte mot å anbefale representantskapet å opprette en ny strategisk enhet.

Initiativ fra fire «nye»

Det var viserektorene ved Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Sørøst-Norge og Høyskolen Kristiania som tok initiativ til innovasjonssatsingen.

Viserektor for samfunnskontakt og nyskaping Gøril Hannås ved Universitetet i Agder er glad for vedtaket som ble gjort. Hun forteller at de fire viserektorene har jobbet sammen i et og et halvt år med å få det til.

— Vi arrangerte et webinar i januar, der nesten samtlige institusjoner deltok og vi opplevde en tydelig støtte der for ideen om å opprette en strategisk enhet for innovasjon i UHR, sier hun.

— Ble du overrasket over at forslaget møtte en del motstand i representantskapet?

— Vi var litt usikre på om representantskapet ville følge styrets innstilling, men jeg opplever ikke at det er noen uenighet i sektoren om at innovasjon er viktig. Noen av de gamle i sektoren, som NTNU, har kommet langt når det gjelder innovasjon, mens andre har kommet kortere. Jeg opplever ikke dette som de gamle versus de nye institusjonene, men mer enn diskusjon om hvilke virkemidler vi skal bruke for å framheve sektorens ansvar og rolle for å bidra til innovasjon, sier Hannås.

Kritikk fra Stølen

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo var sterkt kritisk til å opprette en egen strategisk enhet for innovasjon.

—Jeg er skeptisk til at vi skal bruke mer ressurser på en egen enhet for innovasjon og til at dette skal være en kjerneoppgave på linje med forskning og utdanning og ikke en tverrgående oppgave, sa han og foreslo heller å opprette en« task force» som kunne komme tilbake med et bedre grunnlag for vedtak. Forslaget hans fikk 10 stemmer og falt.

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo.

Stølen mente saken var for dårlig utredet, blant annet at det manglet en analyse av økonomiske konsekvenser.

— For meg er dette en vedtakssak uten analyse, sa han.

Også rektor Margareth Hagen ved Universitetet i Bergen var skeptisk til en egen enhet for innovasjon.

—Innovasjon kan ikke isoleres fra forskning eller ikke sees i sammenheng med utdanning, sa hun.

NTNUs Anne Borg stemte også mot å opprette den nye enheten, mens Anne Husebekk ved UiT, som også er styreleder i UHR, stemte for.

Mohn: Skjønner virkelig ikke argumentet

Rektor Klaus Mohn ved Universitetet i Stavanger forstår ikke kritikken av forslaget. Han sa på representantskapsmøtet at han står helhjertet bak forslaget om en egen strategisk enhet for innovasjon.

— Jeg skjønner virkelig ikke argumentet. En egen enhet for det tredje samfunnsoppdraget vårt kan bidra til at vi klarer å løse det og finne smartere måter å gjøre det på for å få til en løpende utvikling i kvalitet på dette området og ta kontroll over det, sa han.

Innovasjon er en av UH-sektorens kjerneoppgaver, ved siden av forskning, utdanning og formidling. Innovasjon og samfunnsdialog kalles ofte for det «tredje samfunnsoppdraget.»

Rektor Klaus Mohn ved Universitetet i Stavanger.

— Det Klaus sa, svarte flere, blant andre rektor Arne Krumsvik ved Høyskolen Kristiania og Gunnar Yttri ved Høgskulen på Vestlandet.

— HVL er for en slik enhet. Det vil styrke vår samfunnsrolle, sa Yttri.

«Viktig at vi har hånda på rattet»

Gøril Hannås synes det er viktig og bra at UHR nå organiserer arbeidet med innovasjon.

— Det er viktig at vi har hånda på rattet i arbeidet med innovasjon og at sektoren selv er med og definerer bidraget sitt til innovasjon i samfunnet. Det handler både om forskningsbasert innovasjon, men også innovasjon på en bredere basis, blant annet i utdanningene, sier hun.

Hannås påpeker at innovasjon settes på dagsorden i mange sammenhenger nå. Blant annet var det tema på Kunnskapsdepartementets kontaktkonferanse i januar, EUs nye rammeprogram Horisont Europa legger stor vekt på det og Forskningsrådet snakker om en tredje generasjons forsknings- og innovasjonspolitikk som skal bidra til å løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor.

— Det er såpass mange føringer at vi er nødt til å sette det på dagsorden i UHR også. UHR Innovasjon vil styrke det nasjonale samarbeidet om innovasjon og jeg mener at det er en fordel at satsingen ikke deles opp i enten forskning eller utdanning, sier hun.

Powered by Labrador CMS